Author Topic: Operation Firesky  (Read 1276 times)

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 52
Operation Firesky
« on: 21 May 2018 kl. 19:22:20 »
Fler och större bilder: Firesky

Operation Firesky

Situation
Sedan några månader tillbaka har det varit lugnt i landet Lackistan. ”Frihetsarmén” har tryckts tillbaka av regimens styrkor och de har endast kvar ett litet fotfäste på den södra ön. De kvarvarande tyska FN trupperna har lämnat över samtliga F.O.B:s till regimen och därefter lämnat Lackistan genom att segla österut med S.M.S Regenstern.

Genom ett flertal fredsförhandlingar har regimen och Frihetsarméns ledare kommit överens om en vapenvila där båda parter skall fokusera på att lösa resterande del av konflikten på ett fredligt sätt. Regimen har också valt att återinsätta några av de gamla förband som sponsrades av Coca Metals, Mc Oil och Circle Mac. Detta för att förstärka möjligheten att möta Frihetsarmén om de skulle välja att ta till vapenmakt igen. Dock så kommer de förbanden vara direkt underställda regimens folkvalda ledare Caval Louirenné och samtliga befäl kommer från regimens egna led.

Efter ett flertal incidenter som eskalerat till att regimens artilleri beskjutit Frihetsarméns främre positioner så börjar det knaka i vapenvilans sömmar. Frihetsarmén har svarat genom att utföra nattliga räder på främst den av tyskarna överlämnade FOB:en Feuermond.

Under den senaste veckan trappades skärmytslingarna upp ytterligare och det utfördes ett par regelrätta strider mellan de båda styrkorna. FN har valt att fördöma båda sidors agerande, men är inte beredd att sätta in några egna styrkor för att lugna situationen. Däremot ombeds Sierra Lima att återupprätta en gammal fransk flygbas på en ö norr om Lackistan för att där vara i ett högt beredskapsläge.

Brief
Kompaniet har nyligen nåtts utav ett antal nödanrop från ett flertal av regimens fästen på den norra ön i Lackistan. Det verkar som om Frihetsarmén lyckats med att infiltrera ön och är nu på väg att säkra upp strategiska punkter för att fortsätta kriget mot regimen. Viss intel pekar på att Caval Louirenné har blivit tillfångatagen.

Sierra Lima har varit beredd och haft hög beredskap och kommer nu att sättas in blixtsnabbt från F.O.B Nordanvind för att kontra Frihetsarméns styrkor och begränsa de skador som kan ha uppstått på den stora ön. Hastighet och överraskning är det som står på agendan, Frihetsarmén vet inte att vi är kvar i området och räknar med att regimen står ensam.

Initialt skall Alpha Sierra luftlandsättas nordnordöst om staden Eponia för att där säkra radiomasten för att senare avancera sydsydväst och säkra OBJ Eldskog. Därefter beredd att luftlandsättas norr om staden Bagango för att därifrån sammanstråla med Bravo Sierra.
Bravo Sierra kommer inledningsvis att transporteras medelst båt till flygfältet öst om staden Masbete. Där skall plutonen säkra de redan övertransporterade fordonen och röra sig västerut för att säkra OBJ Isblixt. Därefter beredduppgift säkra LZ för Alpha Sierra norr om staden Bagango.

När kompaniet löst sina initiala uppgifter och sammanstrålat norr om Bagango skall det säkra OBJ Stormvåg och därefter framrycka nordväst för att säkra upp OBJ Åskeld och OBJ Bergsvind.

Stående beredd uppgift för kompaniet är att frita Caval Louirenné och dennes stab om en möjlighet ges.


Area of Operation

Regimens upprättade fronlinje


Caval Louirenné vid ordinarie brief vid regimens södra HQ morgonen 2018-05-21


Primära Objektiv
Isblixt – Säkra upp regimens järnmalmsdepåer och driv ut Frihetsarméns styrkor.

Eldskog – Säkra staden och tillhörande oljedepå och nedkämpa samtliga av Frihetsarméns styrkor.

Stormvåg – Frita regimens demokratiska ledning och transportera dem till F.O.B Nordanvind.

Sekundära Objektiv
Åskeld – Återta kontrollen över regimens största militäranläggning, om möjligt ta högre befäl från Frihetsarmén till fånga.

Bergsvind – Ta kontroll över Frihetsarméns jägarbas och om möjligt ta högre befäl till fånga.

Tid och väder
2018-05-27  kl. 05:30 lokal tid
Soligt och klart.
+16 grader


EGNA RESURSER
Till vårt förfogande har vi följande:

Infanteriet
12 x HMMWVs med M2
4 x MRZR
2 x HMMWV Ledningsbil

Pansar
4 x FV510 Warrior

Flygvapnet
1 x OH-6M
2 x UH-60M
1 x CH-47F
1 x JAS 39 Gripen

Marinen
2 x MK. V SOC

Trossen
3 x HEMMT (Repair, Fuel, Ammo)

Sjukvård
1 x UH-60M Mev
2 x HMMWV Ambulans

INTEL
Fienden har snabbt tagit kontroll över ett flertal strategiska punkter så vi kan förvänta oss lätt infanteri, understödda av motoriserade trupper.

Fienden skall inte ha tillgång till varken pansar eller flyg, vi har dock fått rapporter om att fienden eventuellt kan ha kommit över HMMWV:s.

”Frihetsarmén” bör inte ha hunnit upprätta några tyngre fortifieringar och kompaniet bör förvänta sig strider i SiB miljö.

Kompaniet skall beakta att det kommer att finnas civila över hela ön och dessa skall vid behov eskorteras till säkrad mark.

Regimens militära styrkor kommer inte att verka inom vår A:O, då de är fullt upptagna med att driva ut ”Frihetsarmén” från den södra ön. Dock kan vi förvänta oss rester av de trupper som försvarat objektiven.
Kompaniet får under inga omständigheter kränka regimens säkrade område, vilket är söder från 200089.

Mer Intel kan delas ut efter förfrågan från Sierra Lima

Reed Anderson

 • Menig 1kl.1
 • *
 • Posts: 26
Re: Operation Firesky
« Reply #1 on: 26 May 2018 kl. 18:44:38 »
Kompani Order

Kompaniets UPG
Sierra Lima ska, efter vi har haft ett högt beredskap, anfalla fienden i försvar av de reguljära på ön. Vår uppgift är att reaktivt säkra upp städer samt objekt av intresse från fienden och rädda de demokratiska ledningen.

Order:

Alpha Sierra
1. Luftlandsätta på LZ Hyllan (ev. LZ Ikea)
2. Säkra upp radiomasten i området
3. Anfall OBJ Eldskog från Nord-Öst från AS UFA
4. Ev. anfall OBJ Åskeld
5. Transportera till LZ Skåpet

Bravo Sierra
1. Amfibisk Landsätta på BS UFA
2. Säkra upp flygfältet för att användas som F.O.B
3. Anfall mot OBJ Isblixt från Syd-Öst
4. Säkra upp LZ Skåpet för AS

November Lima
1. Infiltrera med BS
2. Spana mot OBJ Stormvåg för att hitta ledningen
3. Ev. spana åt plutonerna för inkommande fiender
4. Ev. assistera som JTAC/Eldobservatör för VL respektive TL

Victor Lima
1. Landsätta och understödja AS på LZ Hyllan (ev. LZ Ikea) med Icepack respektive Hammer
2. Transportera material från F.O.B Nordanvind till de nya F.O.B Idea efter BS säkrande
3. Transportera AS till LZ Skåpet
4. Ev. understödja som Gremlin eller Hammer
5. Ev. spana med Gremlin i områden

Tango Lima
1. Skjut ut rökskyll på flygfältet för BS amfibisk landsättning
2. Transportera till de nya F.O.B:n
3. Assistera vid behov

Stående order (samtliga)
Fler order kommer i fält. Civilister i farliga områden skall om möjligt evakueras till de nya F.O.B:n.

Fienden:
Reguljära och välbeväpnade fiendekontakter men enbart infanteri samt motoriserad infanteri ska finnas i AO:n. Ingen rapporterad motoriserad eller bepansrad luftvärn men enstaka skyttesoldat med luftvärnsmissiler kan förekomma.

Civila:
Hög mängd civilister rapporterad i området. Högsta försiktighet i tätbebyggda området beordrad.

Terrängen:
Växlande terräng med stora berg och flertal kullar, stora skog men även vissa öppna områden. Klar väder. Operationens start är 05:30, men ingen chans för nattskyll.

ROE:
Fritt att bekämpa mot identifierade mål. TL får ej bekämpa närmare än 100 meter från större bebyggda städer samt bekräftade civila områden. VL får fritt att bekämpa i själv försvar eller i omedelbar försvar av plutonerna.

Minor:
Inga rapporterade.

Understöd:
x1 Granatkastare

x1 Hammer (Littlebird)

x1 Gremlin (JAS Gripen)

Kompaniets ÅSA
Första hand F.O.B Nordanvind, därefter F.O.B Idea.

Ledning: Sierra Lima uteslutas. Alpha Pluton leds utav Sergeant Grimzone, Bravo Pluton leds utav Fänrik Reed Anderson.

Bilder:

Reed Anderson

 • Menig 1kl.1
 • *
 • Posts: 26
Re: Operation Firesky
« Reply #2 on: 26 May 2018 kl. 19:45:48 »
PRIORITET! VIKTIGT INFORMATION!

Fienden och reguljära soldaterna har samma uniform och utrustning. Vi får inte bekämpa mot de reguljära.

Ny ROE: Endast bekämpa i självförsvar.

sigma

 • Vice Korpral[E]
 • *
 • Posts: 94
Re: Operation Firesky
« Reply #3 on: 26 May 2018 kl. 20:11:24 »
FYI,

Gremlin är pga speltekniska skäl inte spaning. Den kan upptäcka radar, antiair (iom beskjutning) och stora kolonner av stridsvagnar som rör på sig i dammiga förhållanden men inget annat.

I spelet finns ett script som begränsar skyttet till 4km view distance. Samma script resettar kameran i gremlin. Dvs då har man max 4km view distance i spaning, vilket är extremt kort för en jet som rör sig väldigt fort.

För att återställa view distance måste man även landa, hoppa ut och in i gremlin igen för att få tillbaka view distance på 10-12km.

Jag rekommenderar starkt att spaning sköts av NL, följt av eventuellt helikopter.

Reed Anderson

 • Menig 1kl.1
 • *
 • Posts: 26
Re: Operation Firesky
« Reply #4 on: 27 May 2018 kl. 11:11:11 »
Sierra Lima uppfattar, Klart Slut

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 52
Re: Operation Firesky
« Reply #5 on: 27 May 2018 kl. 11:55:58 »
Sierra Lima, Sierra Lima, från Staben, Resurs Uppdatering!

Efter förfrågan från TL har vi beslutat att byta ut 2 x MRZR till 2 x HMMWVs med M2,

Kör försiktigt TL

Staben Klart Slut


Murkelost

 • Junior Sergeant[E]
 • *
 • Posts: 549
Re: Operation Firesky
« Reply #6 on: 27 May 2018 kl. 22:24:13 »
Feedback till uppdragsskaparen.

VL hade svårt att finna sjukvårdslådorna för Needle. Placera dem gärna i närheten av Needle såsom med Ammo lådor i närheten av Icepack.

Annars ett riktigt grymt uppdrag =)
I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job.

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 52
Re: Operation Firesky
« Reply #7 on: 28 May 2018 kl. 09:20:07 »
Tackar!
Tar med mig det så ni slipper leta efter dem i framtiden.


Murkelost

 • Junior Sergeant[E]
 • *
 • Posts: 549
Re: Operation Firesky
« Reply #8 on: 28 May 2018 kl. 11:30:28 »
Tackar!
Tar med mig det så ni slipper leta efter dem i framtiden.

I tillägg även praktiskt om sjukvårdstältet är närbeläget Needles position. Needle + sjukvårdstält + sjukvårdslådor kan med fördel placeras lite avskilt men ändå i närheten av VL's övriga flygarsenal, vilket ger lite bättre struktur och ordning på material och flyg :-)
I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job.

 

* Välkommen till SSG

Vill du söka till SSG?
Swedish Strategic Group (SSG) är en taktiskt ARMA-klan med fokus på seriöst spel i en vuxen miljö.

Klanens storlek varierar men snittar på ca 35-40 medlemmar vid varje spel. Vi håller träningar varje onsdag där vi slipar våra färdigheter och utvecklar vårt spelsätt för att på söndagar lösa de svåra uppgifter vi blir tilldelade.

Det är spel i princip varje söndag och vi bygger våra egna uppdrag! Detta betyder att vi får unika uppdag efter våra egna önskemål. 
[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

* Senaste foruminlägg

Le Kalender

April 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 [25] 26 27 28
29 30

* Online

 • Dot Guests: 5
 • Dot Hidden: 0
 • Dot Users: 0

There aren't any users online.