Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Åskviggpostat av Erk, 2023-02-16 22:38SITREP:

Det råder revolutionsstämning i provinsen Ruha. Kommunistiska upprorsmän har hotat med att utföra ett terrorattentat för att avskräcka den lokala regeringen från att sanktionera dem mer än redan gjorts, och de hoppas på att kunna destabilisera regeringen så pass mycket att de kan avsättas, lynchas och lämnas med en kula i nacken på en kall åker.

Upprorsmännen har även tvingat de civila som inte stödjer dem att lämna området. Rapporter om rån, hot och regelrätta avrättningar hann bli normen innan de sista civila flydde från området.

SSG har skickats för att försöka stoppa detta innan de hinner bita sig fast ordentligt. Ni har lyckats smuggla in er materiel i området via en täckmantel som ett skogsaverkningsprojekt. Under natten har ni dock släppt täckmanteln, laddat vapnen och gjort er redo för strid.

UNDERRÄTTELSER:Ni befinner er vid Kivimäki. Vapenleveransen kommer till en enklare tågplattform vid Kumuri. Motståndaren vet inte att ni är här, men de tar inga risker och patrullerar området flitigt. Iaktag försiktighet vid infiltration. Inriktningen ...
Läs mer »

Operation: Rosche Abrasive del IIpostat av Kalle, 2023-02-11 19:57
Tyskarna har lyckats mobilisera och fokusera sina resurser efter att vi säkrade Bunker hill och kunde på så vis avancera och ta tillbaks ett antal städer åt öst. Avancemanget fortsätter men fienden har nu haft mer tid att förbereda sina försvarsställningar så takten på avancemanget har avtagit.

SSG har därför åter begärts rycka in och assistera med säkrandet av ytterligare ett par städer.


Målet är att fortsätta striden österut och trycka tillbaks de polska styrkorna. Att anfalla direkt emot objektiven skulle innebära risk för allt för stora förluster och därför planeras att flankera positionerna för att sprida ut försvarstrupperna och försämra deras möjligheter att skicka in förstärkningar. SSG har tilldelats denna uppgift.


OBJ COPPER Säkra fabriksområdet


OBJ PHOSPHOR Säkra flankeringsposition norr om OBJ IRON för att möjliggöra Tyskarnas anfall från väst.[img]https://...
Läs mer »

Operation: Castle Crasherspostat av Erk, 2023-02-04 17:55SITREP:

En småskalig invasion av Chernarus pågår. SSG är på plats för att stoppa denna innan fienden hunnit bita sig fast och etablera sig i området. Hittills har det gått framåt, sakta men säkert. Vi har dock nåtts av underättelser om att fienden förbereder en ny offensiv som vi vill stoppa innan den ens startat.

UNDERRÄTTELSER:

Fienden har en blandning av sovjetisk och västerländsk materiel som är kvar sedan Balkan-kriget.

NL flög under gårdagen en spaningsrunda med RPAS och kunde identifiera följande etablerade puntker som fienden har i området.

I sågverket och dess närhet syntes flertalet trupper. Möjligtvis är detta någon form av logistikpunkt eller samlingsområde.

I slottet har någon form av bas etablerats. Enligt samtal med lokalbefolkningen har fiendestyrkans befälhavare oftats siktats i området. Möjligtvis finns en ledningscentral med fler underrättelser.

På terrängbanan siktades flertalet artillerikanoner.

Strax därefter tappade NL kontakten med sin RPAS, och den bedöms antingen ha förstörts eller tagits av fienden.

HUVUDSAKLIGA MÅL:

[list][b][color=#FF8000]Slå mot så...
Läs mer »

Operation: Rosche Abrasivepostat av Kalle, 2023-01-28 04:56
Tyska regeringen bad i dagarna om militär assistans efter att Polska trupper genomförde ett oväntat väpnat angrepp mot Rosche området i östra Tyskland. Då Tyska militären under en längre tid haft besvär med att få igenom sina ordrar på vapensystem samt ammunition och en stor del av deras stridsvagnar och APCer var under service bedömer de att de har få möjligheter att stå emot de välutrustade Polska trupperna. Fienden har avancerat fort söderut och Tyska trupperna har bedrivit fördröjningsstrid men då fienden har tillgång till tungt artilleri, stridsvagnar, apcer och stridsflyg så har de tagit tunga förluster.

Ett svenskt herculesplan landade nyligen med en pluton svenska infanteri. Ett fåtal svenska gripen har även flygits ned men deras användningsområde har vart diskutabelt pga mycket högt AA hot, speciellt från ett SAM system i nordöstra delen av landet.


Fienden har enligt uppgift snart omringat staden Masendorf. Enstaka förband har lyckats ta sig förbi Tyska trupperna och har orsakat stor skada på trupper som har försökt försörja...
Läs mer »

Operation: Havsvindpostat av Erk, 2023-01-20 23:12SITREP:

För ett antal månader sedan ockuperade trupper ur Equatorial Kundu ön Malden, som ligger i en före detta fransk koloni. Omvärlden fördömde tilltaget, men få konkreta saker gjordes för att faktiskt hjälpa den lilla önationen. Sverige erbjöd sig dock att hjälpa och har sedan ett par veckor förberett sig på grannön Everon. Vi har upprättat en bas på det gamla hobbyflygfältet, som nu benämns som F.O.B. Pegasus.

UNDERRÄTTELSER:

Fienden vet att vi är på plats och har varnat oss för att inte gå närmre ön än vi redan är. I avskräckningssyfte har de placerat en radar och någon form av luftvärnssystem på kusten mot vår F.O.B. Enstaka spaningsflygningar har gjorts av VL, men de har snabbt rapporterat radarlåsning och tvingats avbryta för att inte ta för stora risker.

NL har redan infiltrerat och satt upp en observationsplats på ön och har identifierat var radarn befinner sig. Platsen är markerad "Radar" på kartan. Slås den radarn ut kan fienden inte bevaka start och landning från vår F.O.B.

De har även en större styrka på den föredetta internationella flygplatsen i norr. Därifrån har de sänt ut ett anta...
Läs mer »
Teamspeak 3