Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Desert Furypostat av Hassknatten, 2024-03-14 19:55

Amerikanska trupper har befunnit sig i Takistan i många år i syfte att lokalisera och eliminera det som de ansett vara en hotbild mot västvärlden och den civila befolkningen i landet i syfte att förhindra oroligheter med tvångsrekrytering, kidnappning och allmän avrättning.

Effekten av deras metoder vilket har varit oerhört aggressivt har gjort en betydligt större skada än nytta för landet, civilbefolkningen ville inte ha amerikanarna där men kunde inte göra något åt saken, många valde att istället ansluta sig med insurgenterna och många andra valde att ta det dom kunde få med sig och lämna landet.

Mitt i allt detta ansåg de amerikanska trupperna att deras arbete var utfört och lämnade Takistan i fullständig kalabalik.

Nu har Swedish Strategic Group fått i uppdrag att stabilisera situationen efter amerikanarnas framfart och vi måste eliminera den nu betydligt större styrkan av insurgenter som totalt dominerar landet.

Detta utförs i syfte att säkerställa landets möjlighet att kunna släppa tillbaka de civila som vill komma till sina hem. Byggnader och övrig infrastruktur ska hållas oskadda.

...
Läs mer »

Operation: Saatana Perkelepostat av Enfisk, 2024-03-09 23:04I östra Finland går larmet, en okänd fientlig styrka har klivit över gränsen och avancerar snabbt västerut för att inta Helsingfors. Ute i de djupa skogarna i Virolahti kommer ingen hjälp, ingen armé är påväg för att försvara. Fienden har redan kontroll över majoriteten av regionen och har börjat gräva ner sig samt flyttar materiel och manskap in i landet via det militära flygfältet Nakarinmäki.

Den mindre finska försvarsstyrka som varit placerad i Virolahti utgick med samtliga från F.O.B. HARVAJ och har i en heroisk insats fördröjt fienden sålänge det varit möjligt. De har lämnat allt ickekritiskt materiel kvar i FOB. Till och med kockarna plockade ut vapen och gick för att möta fienden.

Kvar är nu endast det gamla gardet, en grupp erfarna härdade män som sedan länge hängt av sig bössorna. De arga finska skogshuggarna!


Skogshuggarna samlas i byarna Piispa och Haavisto för att kraftsamla. De har en chans, en rush mot FOBen där ordentlig utrustning och materiel finns som skulle ge dem en chans i striderna som väntar.

I byarna står nu männen, tystlåtna och sammanbitna inför vad som vä...
Läs mer »

Operation: Northern Thunderpostat av Hassknatten, 2024-02-29 22:09

Bombardiet har alltid drivit en militärt styrd politik som till stor del handlar om att “visa musklerna” genom att bedriva enligt de själva så kallade övningar som är indirekt provokation mot västvärlden i syfte att få sin vilja igenom.
Givetvis är det ingen som ger efter trots politisk påfrestning och ökad hotbild.

Den senaste övningen med avfyrning av robotar i syfte att landa i vatten nära västerländska gränser gick väldigt fel.
En robot träffade ett civilt område i Granatien där många civila skadades och flera har dödats.
Granatien ser omedelbart rött och en hämndaktion skall utfärdas.
Det är dock en svår fiende att ge sig på utan att riskera ett krig, det föreslås istället att slå ut Bombardiets möjlighet att fortsätta utveckla vapensystem genom att slå dem från två sidor, där Granatien håller fiendens fokus mot havet, medan Swedish Strategic Group anfaller fienden från rygg.


Medan fienden har lagt sin största fokus åt syd för att försvara mot ett potentiellt anfall, så ska vi slå dem i rygg.
Vi har tagit oss in obemärkta bako...
Läs mer »

Operation: Lowtech Bottleneckpostat av Enfisk, 2024-02-25 14:55In the rugged terrain of Kujari lies the base of operations for 3rd Platoon, a group of soldiers renowned for their unwavering courage and unyielding determination. The air is crisp with a hint of tension as the platoon members go about their preparations, their faces etched with determination and focus.

As the sun rises over the horizon, casting a golden glow over the landscape, the soldiers of 3rd Platoon gather for their briefing, their shadows long and defiant. The leader, Commander Hass Knattén, stands tall and resolute, his voice firm as he outlines the mission ahead - a daring assault on an insurgency stronghold to apprehend the notorious warlord Azim Khara.

The air crackles with anticipation and the rustle of gear being readied, as the platoon prepares to embark on their perilous mission.

As the briefing draws to a close, the soldiers of 3rd Platoon exchange nods of reassurance and silent words of encouragement. With steely determination in their eyes and a fire burning in their hearts, they stand ready to face whatever challenges may come their way, knowing that together, they are an u...
Läs mer »

Operation: Hummingbirdpostat av Hassknatten, 2024-02-17 00:48
Situationen är kritisk. I det långdragna konfliktdrabbade området mellan två länder har en aggressiv fiende trängt in och tagit kontroll över strategisk terräng. Diplomatiska förhandlingar har under en längre tid varit misslyckade och har nu gett vika för en brutal konflikt.

Den angripande styrkan har lyckats utnyttja tidigare gränsstrider och politiska spänningar för att föra fram en massiv offensiv. De har snabbt intagit och bemäktigat sig med viktig infrastruktur och centrala platser inom landet, vilket ger dem stor taktisk fördel.

Detta angrepp har snabbt eskalerat till en fullskalig väpnad konflikt, där det förs smutsiga strider med intensiva eldstrider och bombningar. Båda sidor utkämpar slag över land och i luftrummet och utnyttjar alla sina militära resurser för att nå framgång.

En humanitär kris har snabbt blossat upp, och civilbefolkningen lider svårt som en direkt följd av kriget. Många flyr sina hem på grund av striderna och söker skydd i grannländernas flyktingläger. Matbristen och tillgången till rent vatten är bland de största problemen, och m...
Läs mer »
Teamspeak 3