Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Stillwaterpostat av Kalle, 2023-05-10 03:47

Livonias anfall på västra fronten lyckades efter stora skadeutfall. De har därför fått falla tillbaks för att plåstra om sina sår och överlämnar därför fronten över till de svenska styrkorna.Red star styrkorna har tydligen avrättat civila som inte är beredda att själv ta upp vapen mot Livonias styrkor. Efter att städerna till väst har säkrats har nu dock en del civila återvänt till området.
Fienden har kraftigt försvagats och deras försvarslinjer har fallit bakåt (se AO). Vi har därför som primär uppgift blivit tilldelade att framrycka med material för att sätta upp en ny FOB i nivå med nuvarande försvarslinjen (FAP markering). Detta kommer sedan att bli vår utgångspunkt för fortsätta anfall mot fienden.

OBJEKTIV FAP Säkra FAP position, patrullera närområdet och eliminera eventuella fiendekontakter innan material lastas ut och FOB upprättas.
OBJEKTIV OFFLINE Kommunikationsanläggning som används för signalspana ...
Läs mer »

Operation: Overchargepostat av Kalle, 2023-05-05 22:06

Fienden föll tillbaks från den västra sidan av Livonia efter att vi framgångsrikt lyckades förstöra bron. I syfte att slå mot fienden innan de hann återsamlas framryckte vårt infanteri snabbt söderut mot en liten by i syfte att eliminiera fienden innan de hunnit kraftsamla. Detta visade sig dock vara ett ytterst dåligt svar då fienden hade hunnit få dit mer trupper än förväntat. Både vårt infanteri och dess förstärkningstrupper blev omringade och bekämpade efter en tung strid med fienden. Kompanistaben tog därför beslut om att rycka tillbaks och sätta upp försvarsställningar och under natten har TL och VL beskjutit positionen i syfte att försvaga fienden. VL har dock rapporterat stora svårigheter då de tagit radarlåsning från syd så misstanke finns att fienden har upprättat minst ett S750 SAM system i södra delen av landet.


Fienden skall rensas från byn och hämnd skall utkrävas för våra bröder. Vi kommer framrycka in och slå mot byn från nordöst och använda höjdkurvan till vår fördel. För att undvika risker med samma utgång som senaste anfallet skall ...
Läs mer »

Operation: YOLBApostat av Hassknatten, 2023-04-29 13:34

Levnadsstandarden och villkoren för befolkningen i Kujari har länge varit pressad av den diktatur som har tvingat folk till att arbeta och endast få betalt i matransoner som portionernats ut av den lokala polisen.

Efter år av svält och förtryck fick civilbefolkningen nog och en inledde en statskupp, varpå den sittande regimen ganska snart förstod att detta hatet och ilskan har skapat ett monster som dom inte klarar av att möta, gav upp makten och gick AWOL.

En ny ledning sattes på plats med betydligt rättvisare avseenden.
Däremot fanns inte ekonomiska möjligheter för att göra tillräckliga skillnader för folket, västvärlden har inte riktigt visat något engagemang för detta heller.

Den humanitära organisation IDAP har anlänt för att dela ut mat, vatten och erbjuda medicin för alla som behöver, däremot provocerade detta den tidigare regimen, och dom skapade en gerilla som nu vill ta tillbaka makten och sätter käppar i hjulet för den nya regimen samt IDAP.

Swedish Strategic Group får kontakt med IDAP som frågar om stöttning i sitt uppdrag, vi tar up...
Läs mer »

Operation: Overcastpostat av Kalle, 2023-04-21 21:28

Efter en framgångsrik tillbakaryckning och evakuering av majoriteten av de civila söder om floden lyckades vi spränga en av de sista broarna och därmed förhindra fiendens fortsatta framryckning. Efter ett par dagar av tung strid mot Red Star styrkorna så förlorade de initiativet i samband med att Swedish Strategic Group lyckades avancera in bakom fiendens linjer och förstöra deras artilleri. Fienden omfördelade då sina styrkor och istället fokuserade sina styrkor på den sista kvarvarande bron i området i den västra sidan av landet. Sedan tidigare hade sabotageförband lyckats förstöra tågbron men sprängladdningarna för vägbron gick ej av enligt plan. Fienden som förstod hur essentiell denna bron var förstärkte snabbt positionen med tung AA utrustning i form av Shilkas och Tunguskas och har sedan använt bron för att avancera över till norra sidan. De har nu skapat ett brohuvud på positionen och riskerar därifrån avancera för att slå mot vår FOB. På grund av detta har vi snabbt omfördelats för att slå tillbaks mot de anfallande styrkorna och förstöra bron innan positionen kan bli ytterligare förstä...
Läs mer »

Kampanj: Aurora - Part 1: Spearheadpostat av Kalle, 2023-04-14 18:19Livonia har under en längre tid befunnit sig i politisk kris med sitt grannland Qaniva, främst över ägarskap tungmetallsgruvor. Qaniva hävdar att dessa rättmätigt tillhör dem utifrån några historiska gränser som ledde bak till 1700 talet. Internationella sambundet har placerat sig på Livonias sida och har lovat att flyga in förstärkningar. Med denna vetskapen så beslutade sig Qaniva att framrycka med sin arme, Red Star, över gränsen för att snabbt säkra landet och dess infrastruktur.

Den Livionska armen lyckades med sin fördröjningsstrid och stoppade Red Army vid floden Jantar. Det är just vid floden som frontlinjen går just nu med båda sidorna ett stenkast ifrån varandra. De Internationella QRF styrkorna har landat alla landat på Lukow Airfield och håller på att förbereda sig för ett stort motanfall.

Det fientliga artilleriet gör det väldigt svårt för våra fredliga trupper att hålla sina försvarsställningar. Därför måste vi agera snarast med vårat uppdrag.

AO
[center][img]https://i.imgur.com/S...
Läs mer »
Teamspeak 3