Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Letters Home Episode 4postat av Enfisk, 2020-10-22 21:45
3 days after last operation:

First of all. We did an outstanding job the other day driving NVA out of our sector. According to LRRPs information all NVA activity
has stopped. Our platoon must still stand our ground waiting for reinforcements. If everything goes as planned, new troops will
land tomorrow. Until then, we have received oen final mission.
Information received from a vietnamese family indicates that a unknown number of VC cells are still operating in our area of
operation. It will be our task to once and for all get rid of them before we’ll get a must needed rest.
HQ OBJECTIVE 1 - SEARCH AND DESTROY:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PRIORITY ONE: Destroy all Viet Cong troops.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PRIORITY TWO: Be sure to find the family who provided us with
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀INTEL regarding this VC cell. They are to be rescued and brought to
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀safety at FOB.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀NOTE OF HIGH IMPORTANCE...
Läs mer »

Operation: Letters Home Episode 3postat av Enfisk, 2020-10-16 18:54Last week our platoon successfully hit the strategic hill and fulfilled every task from HQ. Our platoon managed, through extreme effectiveness, push back all NVA troops in our area of operation. Even though we lost many good boys out there we can stand tall and proud.

Unfortunately, shortly after orders to return to FOB , we received worrying reports from FOB OUTCOME. 4th platoon at FOB OUTCOME, responsible for the northern area of operation, has been overun by NVA troops. INTEL and maps retrieved from escaped wounded soldiers of 4th platoon indicate that NVA is planning for an imminent massive attack.

It is also said that surviving US troops from the platoon has been taken to an execution camp. The location of this is unfortunately unknown at the moment. Now, being the last line of defense our platoon has received orders to stand our ground and fulfill any given orders from HQ untill reinforcements have arrived.
HQ OBJECTIVE 1 - PATROL AND SEARCH: [i]Patrol by boat and secure the marked village in...
Läs mer »

Operation: Letters Home Episode 2postat av Enfisk, 2020-10-07 00:10We will hit a strategic target this day. Other platoons have already seized multible targets in our Area of Operation. Our task is to secure VC base just beneath the hill of Chamkar Yeak. It is of utmost importancy that our platoon succeeds. US HeadQuarters rely on us and the whole operation is dependent on our delivery before further strategic and tactical actions can take place. We also believe that vital information regarding VC and NVA troop movements can be found at this base.

Due to extensive recon during the last week we have also come to the conclusion that the nearby village is VC-friendly and that they were most involved in the tragedy regarding 3rd Platoon. Intel from LRRPs can confirm this.

We have been informed by HQ that the platoon will undertake a patrol through the village before any action on
Objective Hill Of Chamkar Yeak. HQ also states quite clear that any evidence of VC activity shall result in a complete annihilation of the entire village. Show of force is Imperative!
[b][size=150][color=#4000BF]OBJ - BRAPNTH PR...
Läs mer »

Operation: Letters Homepostat av Enfisk, 2020-10-04 17:11
U.S. troop numbers peaked in 1968 with President Johnson approving an increased maximum number of U.S. troops in
Vietnam at 549,500. The year was the most expensive in the Vietnam War with the American spending US$77.4 billion on
the war. The year also became the deadliest of the Vietnam War for America and its allies with 27,915 ARVN soldiers killed
and the Americans suffering 16,592 killed compared to around two hundred thousand PAVN/VC killed. The deadliest week
of the Vietnam War for the U.S. was during the Tet Offensive specifically 11-17 February, during which period 543 Americans were killed in action and 2,547 were wounded source: wikipedia

The year 1968 saw major developments in the Vietnam War. The military operations started with an attack on a US base by
the North Vietnamese People’s Army of Vietnam (PAVN) and the Viet Cong (VC) on January 1, ending a truce declared by the
Pope and agreed upon by all sides. At the end of January, the PAVN and VC launched the Tet Offensive.


[img]https://i.imgur.com/qEN6hbb.p...
Läs mer »

Operation: Misting Fjordpostat av Jonasson, 2020-09-25 20:39
[center]Vinjesvingen som ligger strax väster om den norska gränsen till sverige har under det senaste året fallit till den radikala gruppen, Norske kamp mot frihet (NKF). I början av året stormade NKF in i Vinjesvingen. Det fanns enbart bristande försvar i området vilket ledde till att det norska försvaret tog försvar på flygfältet.

NKF:s tagande av Vinjesvingen har lett till oro bland civilbefolkningen. Ett flertal civila har blivit tagna av NKF, resterande har mest troligt lämnat området. NKF har uttnytjat tiden väl genom att befästa sig över hela området. Med Vinjesvingen under deras kontroll har dem lyckats importera olika vapensystem. Detta har lett till att NKF har blivit starkare & farligare än vad dem tigare varit.

Det svenska kompaniet Sierra Lima har varit stationerade öster om gränsen. Nu har ett sammarbete mellan Sverige & Norge bildats. Sierra Lima har flyttats till FOB Vinje i Vinjesvingen. Tillsammans med dem norska styrkorna skall dem slå ut NKF ur Vinjesvingen. Det svenska kompaniet Sierra Lima skall slå mot NKF på den västra sidan av floden medans nors...
Läs mer »
Teamspeak 3