Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Vampire Winter (Brief av Hoffa)postat av Enfisk, 2021-01-31 17:20Inte vet ju vi om ni hört talas om den urgamla finska sägnen om Vampyren i Hellanmaa. Men jag är rädd för att ni alla kommer uppleva det snart – Vare sig ni vill eller ej.

Det sägs att det för länge sedan, långt innan Finland blev självständigt, fanns en rysk härförare vid namn Kovalenko, som förlorade sina sinnen och flydde ut till skogs för att lugna sina ovälkomna tankar. Alldeles ensam i sin kalla isolerade timmerstuga fick tyvärr en helt motsatt effekt. Hans mörka idéer och tankar fick energi av enskildheten. Det sägs att i flera veckor yrande omkring på nätterna ylandes likt en hungrig ensam varg. Det dröjde heller inte länge förrän djur från flera gårdar försvann bara för att sedan hittas slaktade och tömda på blod. Alla misstänkte såklart att den galne Kovalenko var den skyldige till dessa bestialiska dåd. Sägnerna berättar om hur Kovalenko möttes med avsky av folk i de närliggande byarna. Han blev alltmer isolerad och byinvånarna blev måna att noggrant se efter sina djur. Allt föreföll lugnt under en tid när chocken slog ner som en blixt från klar himmel – Några bybor hade hittat en hel familj mördad likt kreatur, tömda på blod ...
Läs mer »

Operation: Harmony (Av Bezz)postat av Jonasson, 2021-01-23 14:29
[center]Under snart två decennier har kriget emot talibanerna pågått i Anizay. För varje cell som förstörs eller bryts upp. Kommer de alltid tillbaka två nya kort därefter. Ungefär som den lerneiska hydran, ”För varje huvud som höggs av växte dessutom två nya ut.”

De mesta utav landets civila har flytt, men de mest troende stammarna är kvar i området och styr sina områden, antingen med eller emot talibanerna. Visa stammar byter allierade varannan månad. Andra är helt med, eller emot de fredsbevarande styrkorna i området.

MNF-A (Multinational forces - Anizay) är ett samlingsnamn på de trupper som befinner sig i området för att bedriva säkerhet, uppbyggnad och stabilitet i landet.
I dessa ingår Sverige, England, Italien, Danmark, Tyskland och USA. Där USA är det land som bestämmer över hela operationen.

Sverige, Italien och Danmark är de enda styrkorna som enbart stått för utbildning utav de lokala trupperna. Men sedan upptrappningen av läget i landet så har dessa länder nu fått mer uppgifter t...
Läs mer »

Operation: GC-Alpha (Av sKiii)postat av Enfisk, 2021-01-16 20:11Matan en nation som länge präglades av inbördeskrig har nu växt sig starka. Med hjälp av ekonomiska bidrag och infrastrukturprojekt
har landets ekonomi blomstra, Och med det deras storhetsvansinne.

Det Matanska inbördeskriget var en pågående konflikt mellan myndigheter, i ledning av Stas Egorov, och flera oppositionsgrupper.
Ryssland samt Iran stöttade den Stas Egorov ledda regimen. Medans Usa och dess allierad bistod oppositionsgrupperna.
Efter 11 år av inbördeskrig lyckades parterna enas om en gemensam framtid tillsammans för landets bästa.
Den Matanska arman har blivit stöttade både från USA och Ryssland under flera år, så deras arme har en mycket varierad arsenal att tillgå.

Men Stas Egorov ville ha mer, mycket mer. Hans styrkor har nu invaderat Nordland och Sydland som har sina kuster angränsande mot Östersjön. Det tog 12 timmar innan båda länderna kapitulerade. Dessa länderna var även medlemmar i NATO.
Alla QRF styrkor från NATO är nu påväg till området, Och ännu fler mobiliseras.
En förfrågan har nu gått ut till Sveri...
Läs mer »

Operation: Outdoor Uproarpostat av Enfisk, 2021-01-05 03:31
Den svenska insatsplutonen Sierra Lima är placerad på halvön Podagorsk i fredsbevarande syfte. Halvön och dess befolkning har genomlidit en handfull stadskupper och inbördeskrig de senaste trettio åren. Halvön ligger i östra europa och har länge varit en grogrund för miliser och terrorgrupper som många gånger begått våldsbrott i grannländer och europa.

Halvön har blivit alltmer orolig med mindre eldstrider mellan den svenska plutonen och diverse milismän. Även den lokala polisen, som numera bär kroppsskydd och militära vapen, har betett sig väldigt hotfullt när våra soldater stött på dem ute på patrull.
November Lima bedömer hotbilden som kraftig och har obekräftad INTEL om att fienden kraftsamlar för att driva ut den svenska plutonen från området.

Sierra Lima är på plats och har upprättat en väldigt spartansk FOB i halvöns största stad. För att inte vara helt blinda för vad som försigår utan för staden går ofta plutonens grupper på rekogniseringsuppdrag. Denna gång var det FOXTROT ALPHAS tur och målet var det gamla flygfältet i syd.

[img]https://i.imgur.com/...
Läs mer »

Gott Nytt År!postat av Kalle, 2021-01-01 03:46


GOTT NYTT ÅR!

2020 har ju vart ett annorlunda år för de flesta av oss men jag skulle ändå vilja påstå att ur SSG:s synvinkel så har vi hållit flaggan högt. S2 har fortsatt hålla extremt hög kvalitet på våra söndagsops och vi har blivit allt mer samspelta som pluton och kompani under årets gång. SL har kunnat stoltsera med mellan två-tre plutonchefer, till den grad att de lånat ut personal till VL, vilket historiskt sett inte skett. Vi har tre i princip fulla skyttegrupper som nu haft gott om tid att bli samspelta vilket tydligt märks utifrån hur väl vi löser uppgifter.

Under 2021 så har S0 målet med att vi kommer fortsätta hålla samma höga kvalitet som kännetecknar SSG. Vi hoppas på att kunna få till ett antal jointops med andra europeiska klaner och även kanske några svenska? Träningarna kommer fortsatt syfta till att förbättra vårt samspel så att varje person kan få fungera optimalt utifrån sin roll och under februari så kommer även en baskermarsch genomföras som test på vår kunskapsnivå.

Sammanfattningsvis så ser jag fram något enormt mot det kommande året då jag vet vilket otroligt underbart gäng vi är och hur ku...
Teamspeak 3