Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation Distress Callpostat av Kalle, 2019-09-26 23:04

OPERATION DISTRESS CALL
Av Kalle


SITREP:
Vi har blivit placerade vid Takistanska gränsen att assistera landet Tandima mot de väpnade angrepp de blivit utsatta för. Under den tid vi vart placerade har stridigheterna eskalerat och en väpnad konflikt ser nu ut att vara omölig att undvika. Takistanska armen har blivit understödda av Ryssland med material och eventuellt även personal även om det senare nekas över officiella kanaler.

För tre veckor sen började information komma in om att fienden fått tillgång till en rysk kärnstridsspets vilket har orsakat stor oro hos våra allierade. Efter intensiva spaningsaktioner har vi fått tillgång till information om att nämnd kärnstridsspets förflyttades med polisbeskydd från norra delen av landet men vi har ej kunnat få fram slutmålet. Att lokalisera och omhänderta kärnstridsspetsen är av extrem vikt.


BRIEFING:
Er uppgift är att lokalisera och förhöra polisbefälet vid OBJ POLICE STATION i syfte att lokalisera intel om positionen på kärnstridsspetsen. Då ni uthämtat informationen skall ni snarast...
Läs mer »

Operation: Peace Talkspostat av Enfisk, 2019-09-20 19:56


SITREP:
Den svenska FN styrkan utgår från det gamla fabriksområdet i väst. Vår uppgift är att försöka lösa den spända situationen utan våld. Staben har gjort upp om ett möte med representanter från milisen för att diskutera en vapenvila och eventuell upplösning av milisen som verkar i regionen. Hurvida dessa representanter har mandat att genomföra våra krav på vapenvila är ännu oklart.

Oroligheterna i regionen har kantats av bombdåd, anfall mot FN trupper och konvojer samt kidnappning av civila. Den svenska FN truppen har som uppgift att neutralisera milisens förmåga att verka i regionen.

FN har länge haft inställningen att situationen kan lösas genom diplomati och samtal. Tidigare försök att möta representanter från milisen har inte varit alltför lyckade, tidigare i vår blev en tysk trupp anfallna av maskerade milismän. Den tyska truppen tog skadeutfall samt fick tre fordon förstörda i striden. FN:s benägenhet att fortsätta ha ett passivt förhållningssätt gentemot milisen har sått ett missnöje bland de medlemsländer som verkar för FN. Sveriges stadsminister, som länge stoltserat med att satsa på försvaret har lovat det svenska ...
Läs mer »

Operation: Ocean Eyepostat av Jonasson, 2019-09-14 14:56
SITREP
Den 14:e september 2019, krigsalarmet ekar över ön Suursaari.
En främmande ubåt av okänt ursprung har gått på grund utanför staden Suurkylä.
Den Finska militären som befann sig på ön larmades & kom på plats efter bara 20 minuter. Väl på plats skickades den civila befolkningen ut ur staden. Militären försöker fort att upprätta kommunikation med besättningen ombord på ubåten, till ingen lycka. I Helsingfors börjar fingrar peka. De allra flesta anser att det återigen är Opfor som testar den Finska militärn. Opfor nekar självklart allt & påstår att ingen av deras ubåtar befinner sig i närheten av ön.

SFNTG har kallats till ön. Deras uppgift är att säkra vattnet omkring ön, samt att upprätta en zon som sträcker sig fem kilometer från kusten. Tyvärr så befinner sig SFNTG utanför Svenska Gotland då en övning har genomgått. Enlig uppgifter så kommer det att ta en hel dag för SFNTG att anlända till Suursaari.

Flertal timmar har gått sedan ubåten gick på grund. Bilder av ubåten har identifierats av specialister. De påstår att ubåten är av
klass-II ur Opfors arsenal. Den Finska mil...
Läs mer »

Operation: Kujari Chaospostat av Enfisk, 2019-09-02 20:38BRIEF:
Hösten 2016 efter att diplomatiska kanaler utmattats och samtal brutit samman, invaderar USA och Storbritanniens styrkor, Takistan. De tekniskt överlägsna västerländska styrkorna sveper undan Takistans reguljära armé och ockuperar snart hela nationen. Kriget mellan två armeer avstannar tvärt för att övergå till ett fredsbevarande uppdrag med fokus på återuppbyggnad samt stabilisation av nationen som då var i spillror.

Allt eftersom tiden gick, med västerländsk militär kvar i nationen, ökande antalet attacker från oidentifierade insurgent-grupper. Vägbomber, överfall på konvojer samt så kallade 'hit-and-run' mot civila befolkningen på landsbygden var ett vanligt fenomen. De västerländska styrkorna prövade då att lämna sina väl skyddade baser och upprätta lokala utposter i civila byggnader i de städer som utsattes för en hög frekvens av attacker från insurgenterna. Detta för att närma sig befolkningen och vinna deras förtroende samt med endast närvaron av militär avskräcka insurgenter att utföra dåd mot befolkningen. Numera är majoriteten av dessa administrativa utposter endast bemannade av civil personal och i undantagsfall ...
Läs mer »

Operation: Pirater mot Diplomatipostat av Chasanjo, 2019-08-30 17:07


Operation Pirater Mot Diplomati
Situation
Ön Stratis var övergiven efter andra världskriget. När handel mellan Turkiet och Grekland eskalerade
blev transport mellan Öarna Stratis och Altis den mest trafikerade vägen.
Detta gjorde så att Pirater gjorde den övergivna ön till sitt huvudfäste.
Vi har nu fått i uppgift att utrota rörelsen.

Brief
Vår uppgift är att ta ner rörelse så fler båtar inte blir plundrade.
Vår Fob finns på södra delen av ön. Vi kommer utgå från markering utgå.
Där har vi Båtar och Warriorn.
Vårt motstånd kommer för det mesta bestå av båtar och infanteri.
Tre objektiv inga civila.Primära Objektiv

Objektiv Bror
Träningsmark och där piraterna utgår ifrån för sina egna operationer.

Objektiv Onkel
Där Piraterna bor och lever mellan sina operationer

Objektiv Syster
Konfiskera contain...
Läs mer »
Teamspeak 3