Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: War for peace (Recky & Bezz)postat av Enfisk, 2021-02-20 15:19


2016 gick NATO in i Zargabad för första gången, då var det i brist på vatten och mat. Motståndet var få och de flesta var välkomnande.
Arbetet började omedelbart med att distribuera nödvändigheter samt att NATO skickade in ingenjörer för att bygga brunnar och hem till de hemlösa. Affärer fick produkter att sälja, människor kom i arbete och staden florerade i den öken som Zargabad befinner sig i. Inom 6 månader valdes enligt demokratin en guvernör samt 3 borgmästare för de olika regionerna. Guvernör Bin Shala styrs med hjälp av NATO i de stora delarna av staden. De tre borgmästarna fick dela upp regionen, främst utsidan av själva staden. Samtliga vara hårt styrda av NATO.

2019 packade NATO sitt och lämnade kvar ett fåtal rådgivare och ingenjörer. NATO lämnade inga väpnade styrkor kvar. Allt lämnades åt den nya demokratin ledda av Bin Shala, samt polis.
[center]


Enligt intel så började det redan innan NATO lämnade.
Muhammad Al Fitr predikade hat mot västvärlden under hela enligt honom NATO´s “ockupations tid” och under ytan bubblade hatet och till sist exploderade allt när MAF hade tillräck...
Läs mer »

Operation: Mignonpostat av Hassknatten, 2021-02-12 16:50Isla Abramia är ett område norr om Norge, landet har under senaste 10 åren haft det gott ställt i och med att det har funnits arbete inom gruvindustrin där det har varit extremt mycket metallutvinning.
Gruvorna har dock nu sinat, och landets arbetstillfällen och ekonomi har fallerat. Landets president har ordnat ett samarbete med ryssland för att boosta ekonomin.

Samarbetet går ut på att ryssland får använda delar av landet för att anlägga militära områden för olika typer av övningar, mot att ryssland betalar en ganska generös summa pengar.
Det här samarbetet har till synes gått väl och harmlöst, men skenet bedrar. Ryssland har i hemlighet successivt etablerat en större militär, och påbörjat en invasion av landet då dom ansett att det är strategiskt att etablera militär där, civila har tillfångatagits och förts till Serval som är en stad i landets nordöstra del. Även presidenten hålls fången, däremot har man valt att hålla honom i Rybak, en stad som ligger sydöst.

Den ryska militären har spelat in flertalet filmer där presidenten tvingas läsa upp meddelanden om de krav som Ryssland ställer mot EU för att inte påbörja a...
Läs mer »

Operation: Takistan Lifelinepostat av Enfisk, 2021-02-07 16:06
Den svenska plutonen Sierra Lima med tillhörande specialenheter är på plats i Takistan och deltar i FN:s fredsbevarande arbete. Huvudsaklig uppgift för det svenska bidraget är att stötta de humanitära insatserna i landet av bland annat IDAP samt att samla uppgifter om insurgenternas närvaro i landet.

Hösten 2020 var en turbulent tid för Takistan. Insurgenternas närvaro ökade markant och även våldsbrott mot IDAP personal samt material. Oskyddade transporter med material av förnödenheter är inte längre möjligt, alla konvojer utan militärt skydd blir antingen sprängda eller överfallna och länsade.

Sierra Lima ansvarar numera ensamt för transport av förnödenheter ut till de få fältsjukhus som behandlar civila i Takistans många byar. Sjukhusen är ofta utsatta för hot och attentat utöver att ha fullt upp med skadade civila. Sjukhusens funktion är vital för att det civila livet i Takistan ska fungera.


Dagens huvuduppgift är att transportera månadens förnödenheter till tre IDAP fältsjukhus i Takistan. Den svenska plutonen Sierra Lima har konvojfordon upp...
Läs mer »

Operation: Vampire Winter (Brief av Hoffa)postat av Enfisk, 2021-01-31 16:20Inte vet ju vi om ni hört talas om den urgamla finska sägnen om Vampyren i Hellanmaa. Men jag är rädd för att ni alla kommer uppleva det snart – Vare sig ni vill eller ej.

Det sägs att det för länge sedan, långt innan Finland blev självständigt, fanns en rysk härförare vid namn Kovalenko, som förlorade sina sinnen och flydde ut till skogs för att lugna sina ovälkomna tankar. Alldeles ensam i sin kalla isolerade timmerstuga fick tyvärr en helt motsatt effekt. Hans mörka idéer och tankar fick energi av enskildheten. Det sägs att i flera veckor yrande omkring på nätterna ylandes likt en hungrig ensam varg. Det dröjde heller inte länge förrän djur från flera gårdar försvann bara för att sedan hittas slaktade och tömda på blod. Alla misstänkte såklart att den galne Kovalenko var den skyldige till dessa bestialiska dåd. Sägnerna berättar om hur Kovalenko möttes med avsky av folk i de närliggande byarna. Han blev alltmer isolerad och byinvånarna blev måna att noggrant se efter sina djur. Allt föreföll lugnt under en tid när chocken slog ner som en blixt från klar himmel – Några bybor hade hittat en hel familj mördad likt kreatur, tömda på blod ...
Läs mer »

Operation: Harmony (Av Bezz)postat av Jonasson, 2021-01-23 13:29
[center]Under snart två decennier har kriget emot talibanerna pågått i Anizay. För varje cell som förstörs eller bryts upp. Kommer de alltid tillbaka två nya kort därefter. Ungefär som den lerneiska hydran, ”För varje huvud som höggs av växte dessutom två nya ut.”

De mesta utav landets civila har flytt, men de mest troende stammarna är kvar i området och styr sina områden, antingen med eller emot talibanerna. Visa stammar byter allierade varannan månad. Andra är helt med, eller emot de fredsbevarande styrkorna i området.

MNF-A (Multinational forces - Anizay) är ett samlingsnamn på de trupper som befinner sig i området för att bedriva säkerhet, uppbyggnad och stabilitet i landet.
I dessa ingår Sverige, England, Italien, Danmark, Tyskland och USA. Där USA är det land som bestämmer över hela operationen.

Sverige, Italien och Danmark är de enda styrkorna som enbart stått för utbildning utav de lokala trupperna. Men sedan upptrappningen av läget i landet så har dessa länder nu fått mer uppgifter t...
Läs mer »
Teamspeak 3