Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Silent Mistpostat av Enfisk, 2019-03-16 15:30
Operation: Silent Mist (av Hoffa)
större bilder

När Venezuela sakta men säkert började gå mot ruinens ekonomiska brant och med en president som inte skötte sitt ämbete började den lilla ön i norr fundera på sin självständighet.
Den dåvarande Tanoiska guvenören Carlos Gueterrez – Gomez inledde en stark kampanj för självstyre.

Ön Tanoa, strax utanför Venezuelas norra kust, utropade sin självständighet för fem år sedan. Under en kortare inledande period behövde den nya presidenten en militär närvaro som skulle agera som både polis och nationell säkerhetsstyrka. Detta för att få stabilitet i det politiska klimatet efter den tid då självständigheten skulle präglas. I en överenskommelse med USA skickades trupper såväl som militära rådgivare för att bistå med detta.
Under 2017 pågick flertalet hätska diskussioner kring USAs närvaro. Många ansåg att Tanoa blivit en bas för amerikanska intressen att överblicka och genomföra operationer i Venezuela på grund av den alltmer växande droghandeln. I slutet på 2017 drog den amerikanske kontroversiella ...
Läs mer »

Operation Ruha United Part II 24/3postat av Kalle, 2019-03-10 22:22

Operation Ruha United Part II - 24/3
Jointop vPzGrenBrig37 & Swedish Strategic Group
Ruha, Finland. 25th July 2018, 16:23.

SITREP
We managed to destroy the enemy artillery in the area and even secure the enemy forward command post SPATEN. This was a heavy blow towards the enemy but as the icing on the cake we even managed to secure a POW. This AFI general put up some resistance at first but after a few hours of interrogation he gave us information on where the enemy anti-air was placed. He was also very “glad” to inform us of a hidden ammunition storage in the forest.

We have moved up our artillery and IVFs to a new forward operating base called “FOB SPATEN”.

The enemy has tried to push us back but aerial reconnaissance has shown us that the enemy is mobilizing and are moving toward the town of Ruha where they are going to unite and attack us in force. We have to secure this position and defend it so their forces cant unite before we move against the enemy main base in the area. Since the finnish troops have been successful in their defence in the province of SalmanJarvi we expect them to beginnin...
Läs mer »

Operation: Lifeline of a Nation (Hoffa & Matez & Enfisk)postat av Enfisk, 2019-03-05 22:10

större bilder
Hajp-video av Matez: länk till tuben

Genom ett sargat land, präglat av krig och svår nöd, löper en lång väg som har i folkmun kommit att kallas för "The Silver Road". Den har fått sitt namn eftersom den likt en silver-åder i ett berg skär genom ett annars så kargt landskap och att det är den enda vägen till Kunduz för att säkra transporter av förnödenheter.

Amerikanska styrkor har sedan några månader dragit sig tillbaka från området. Tidigare har det upprättats ett internationellt avtal och i detta en tydlig strukur mellan tidigare koalitionsstyrkor och en resterande pluton från den svenska insatsregementet The Swedish Stategic Group. I avtalet är riktlinjerna tydliga - Den svenska kvarvarande plutonen Sierra Lima ska ombesörja säkerheten kring de transporter som sker längs Silvervägen.

I ett pressmeddelande från den svenska staben uttalar Sierra Limas plutonchef Kapten D. Udemeister:
[i]"Vårt uppdrag nu är synnerligen av högs...
Läs mer »

Operation Eddypostat av Chasanjo, 2019-02-26 21:01
Operation Eddy
Situation

Snoddas Snoddasson har en längre tid haft asyl i Ryssland efter att han släppt
sekretessbelagda dokument från Fantastic Informationgathering and Salladbar in Tallahassee
(FIST) i Amerika.
USA har krävt att få tillbaka honom men Ryssland har snällt undvikit att svara.

En tråkig måndagsmorgon var Snoddas helt enkelt borta. Rykten spreds att Seal Team 6 hade tagit honom, Ryssland gjort sig av med honom eller att han flytt Landet.
Efter ett par dagar dyker där upp ett brev i vita huset där det helt enkelt står
- Vi har honom. / Talibaners Religiösa Asociala Machotypers Samfund. (TRAMS)

TRAMS är en farlig organisation kända för att kidnappa personer mot höga lösensummor.
De är brett utspridda omkring sydvästra delen av Altis men de är särskilt koncentrerade mellan flygplatsen och udden.

Brief

För att få ut Snoddas utan för stora förluster så kommer vi försöka ta tillbaka honom genom
att flyga ner till ön ön,använda Fast Rope för att så snabbt som möjligt landa. På östra sidan ön finns 16 ubåtar. vi ska runda udden och så smidigt som möjligt ta oss till Objektiv KLOCKA.
observera att T...
Läs mer »

Operation Huntdownpostat av Kalle, 2019-02-22 19:29

Operation Huntdown

Av Nicko & Grimzone


Situation
Ryssland har under två år förberett och ökat sin aggression mot mindre länder i väst.
Syftet till varför Ryssland har börjat pressa länder i den norra delen av Europa är något oklart, spekulationer är att Ryssland behöver en utökat kontroll över Östersjön.

Sverige har under dessa två år stått på Finlands sida och försökt hjälpa till så mycket som möjligt, den lilla delen av civilbefolkningen som har flytt pga oroligheterna har Sverige tagit emot och erbjudit säkerhet.

Rykten om atombomber har utvecklats då man har sett misstänksamma fordon och nattliga rekognoserings grupper runt omkring Finlands huvudstad Helsingfors, befolkningen som bor nära gränsen till Ryssland har blivit evakuerade pga av dessa rykten.

Svenska soldater har blivit omplacerade och transporterade till gränsen mellan Finland och Ryssland för att snabbt kunna agera och stoppa Rysslands militär om en storskalig invasion skulle påbörjas.
Brief
SSG:s uppgift är att undersöka om rapporterna om Ryska atombomber är korrekta samt att trycka tillbaka de ryska militära förbanden s...
Läs mer »
Teamspeak 3