Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Outdoor Uproarpostat av Enfisk, 2021-01-05 02:31
Den svenska insatsplutonen Sierra Lima är placerad på halvön Podagorsk i fredsbevarande syfte. Halvön och dess befolkning har genomlidit en handfull stadskupper och inbördeskrig de senaste trettio åren. Halvön ligger i östra europa och har länge varit en grogrund för miliser och terrorgrupper som många gånger begått våldsbrott i grannländer och europa.

Halvön har blivit alltmer orolig med mindre eldstrider mellan den svenska plutonen och diverse milismän. Även den lokala polisen, som numera bär kroppsskydd och militära vapen, har betett sig väldigt hotfullt när våra soldater stött på dem ute på patrull.
November Lima bedömer hotbilden som kraftig och har obekräftad INTEL om att fienden kraftsamlar för att driva ut den svenska plutonen från området.

Sierra Lima är på plats och har upprättat en väldigt spartansk FOB i halvöns största stad. För att inte vara helt blinda för vad som försigår utan för staden går ofta plutonens grupper på rekogniseringsuppdrag. Denna gång var det FOXTROT ALPHAS tur och målet var det gamla flygfältet i syd.

[img]https://i.imgur.com/...
Läs mer »

Gott Nytt År!postat av Kalle, 2021-01-01 02:46


GOTT NYTT ÅR!

2020 har ju vart ett annorlunda år för de flesta av oss men jag skulle ändå vilja påstå att ur SSG:s synvinkel så har vi hållit flaggan högt. S2 har fortsatt hålla extremt hög kvalitet på våra söndagsops och vi har blivit allt mer samspelta som pluton och kompani under årets gång. SL har kunnat stoltsera med mellan två-tre plutonchefer, till den grad att de lånat ut personal till VL, vilket historiskt sett inte skett. Vi har tre i princip fulla skyttegrupper som nu haft gott om tid att bli samspelta vilket tydligt märks utifrån hur väl vi löser uppgifter.

Under 2021 så har S0 målet med att vi kommer fortsätta hålla samma höga kvalitet som kännetecknar SSG. Vi hoppas på att kunna få till ett antal jointops med andra europeiska klaner och även kanske några svenska? Träningarna kommer fortsatt syfta till att förbättra vårt samspel så att varje person kan få fungera optimalt utifrån sin roll och under februari så kommer även en baskermarsch genomföras som test på vår kunskapsnivå.

Sammanfattningsvis så ser jag fram något enormt mot det kommande året då jag vet vilket otroligt underbart gäng vi är och hur ku...

Operation: A Christmas Carolpostat av Enfisk, 2020-12-15 23:06

Ett år fyllt av allt annat än glädje. Ett år i pandemins tecken- Ett år i sorgens tecken. Men så här i juletid vill vi glänta på dörren till en högtid fylld av glädje och kärlek. Frosten biter hårt i natten. Snön gnistrar och glimmar. Stjärnorna syns tydliga under en klar Himmel. Svenskarna i insatskompaniet SSG drömmer om en jul hemma i Sverige med nära och kära. En jul i frid. Barackerna är pyntade med glittrande glädje och en tro om hopp. Julefriden börjar sakta infinna sig…

Först ut med ett vaccin går Ryssland i fronten utan dokumenterade officiella kliniska tester. Ett mindre Läkemedelsbolag vid namn SokoRov Meditsinskye Preparaty (S.M.P) lanserar SANTA, lagom till jul. Det har dock också länge viskats om ett smuggelvaccin från Ryssland. Ett vaccin som enligt all tillgänglig INTEL nu tycks ha tagit sig över gränsen till Finland. Sluga, morallösa affärsmän som förhandlat indirekt om människors liv med ett verkningslöst och presumtivt dödligt preparat. Det finns all anledning att tro att smuggelvaccinet och SANTA tillhör samma a...
Läs mer »

Operation: Frozen Wastelandpostat av Enfisk, 2020-12-11 00:41
Thirkistan är en pytteliten nation jämfört med sina närmsta grannar, beläget strax väst om Estlands kust mot östersjön, är det en nation som för det mesta har lämnats i fred. Thirkistan är en gammal öststat som inte gjort mycket väsen ifrån sig sedan Sovjet släppte greppet om nationen efter Berlinmurens fall 89. Det har, sedan dess födsel styrts av diktatorn Arkadiy Turchinsky som styr landet med en järnhand och bryr sig lite om hur befolkningen har det.

När Thirkistans grannar, en efter en, anslöt sig till EU och vissa även NATO, valde nationen att starta en egen koalition som döptes till TACT efter koalitionens tre medlemmar Thirkistan,Anizay, Chernarus och Takistan. Koalitionen har aldrig haft militärövningar eller hjälpt varandra vid kris såsom inbördeskrig eller oroligheter. Det verkar mest som om det är ett samarbete på pappret.

Framåt 2000-talet ökar spänningen mellan väst och öst. De båda sidorna rustar upp sitt försvar och håller stora militärövningar i östersjön med både flyg och fartyg. Thikistanska armén och flottan inser snart att de skulle vara helt chanslösa mot en angripare ...
Läs mer »

Operation: Calm Peace (Brief av Hoffa)postat av Enfisk, 2020-12-03 01:38
De båda afrikanska länderna Djibouti och Somalia upprätthåller en nära förbindelse tack vare deras gemensamma historia och liknande demografiska sammansättning. Den somaliska etniska gruppen utgör dessutom majoritetsbefolkningen i båda länderna. Tack vare sina nära relation togs det 1998 ett gemensamt politiskt beslut att officiellt dela på den lilla ön Tembelan. Den centrala delen av ön lät man bli neutral mark. Ön har alltid haft en strategisk placering, där den ligger några sjömil från de båda ländernas kust. Men i brist på övriga resurser så har Tembelan snarare blivit ett huvudsäte för nationernas officiella möte samt en viss turistnäring. Både Djibouti och Somalia har valt, med en delvis gemensam kraft, anlägga militärförläggningar på ön och att samverka i det officiella skyddet. Sedan 2005 har man tillåtit internationella mindre säkerhetsstyrkor (ISDF - International Security Deployed Forces) på ön som ett kooperativt led i det rådande klimatet för mellanöstern. Sverige fick, 2019, möjlighet och ansvar över över att agera ISDF på Tembelan.

I början på 2020 upptäcktes, egentligen av en...
Läs mer »
Teamspeak 3