Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation Eastern Lies Part 2postat av Hassknatten, 2021-04-06 22:15

Det har gått 1 månad sedan vi befann oss i Hellanmaa för att stötta Finland då den ryska militären anföll för att ta över landet.
Det var ett hårt slag med många förluster på båda sidor.
De civila fångarna som överlevde striden vid Jankos Industrial Area, samt officeren Jussi Heinonen lyckades vi rädda och föra hem.
Vi lyckades slå ut majoriteten utav fiendens AA kapacitet, men inte allt.

Vi lyckades däremot aldrig lokalisera och föra hem de nämnda Scudsen, samt lokalisera Vladimir Alexandrovich III.
Alexandrovich har visat sig vara en väsentlig del i kriget, hans inflytande på den ryska militären är stark med enbart hans närvaro och namn som auktoritet. Det är viktigt att han fångas levande för att kunna använda som medel i förhandlingar om att stoppa invasionen.

De ryska trupperna blev kraftigt försvagade på sin tidigare position i Hellanmaa, de har packat ihop och lämnat området, förflyttat sig söderut till Ruha för att etablera ny bas, där de har kraftsamlat och planerar att fortsätta sitt anfall.

Vi har fått direktiv att följa efter, vi måste stoppa de ryska trupperna från att fortsätta ...
Läs mer »

Operation Eastern Liespostat av Hassknatten, 2021-04-02 15:02

Hellanmaa ligger i Finlands nordöstra del, det har under det senaste 50 åren varit ett lugnt, civilt område för arbetare inom skogsindustri.
Hellanmaa har gjort goda affärer med det Ryska företaget Gazprom, som bl.a producerar gas, där logistiken har skett i god anda med passage genom Hellanmaa västerut.

För drygt 5 år sedan ville Gazprom köpa mark, angränsande områden till Ryssland för lagerhållning till att förenkla distributionen av gas, vilket genom förhandlingar mellan Hellanmaa och Gazprom kom till ett godkännande, trots att civilbefolkningen opponerade sig emot det.

Gazprom har under en längre period gjort anmälningar om skadegörelse, som krossade rutor, bränder, klotter och stölder.
Dom har trots det eskalerat och byggt ut sitt område, köpt ytterligare mark för lagerhållning, och satt upp större stängsel och staket runt sina områden för att förhindra ytterligare skadegörelse.

Det började pratas bland befolkningen om att Ryssen planerade något.. Något fuffens var på gång!

För 6 månader sen tjöt ett larm genom Hellanmaa, ett larm som inte hörts sedan andra världskriget...
Läs mer »

Operation Avenger Impact Part 3 (brief av Hoffa)postat av Enfisk, 2021-03-26 01:51
Vårt tillbakadragande i samband med katastrofen gynnade tyvärr en organisation som redan innan borde varit utrotad. Än en gång har terrororganisationen State of God lyckats resa sig likt Fenix ur askan. På kort tid och med en diabolisk plan lyckades de, högst oväntat, och med oanade militära resurser återerövra delar av provinsen Anizay. Civilbefolkningen har brutalt utnyttjats och tillsammans med IDAP lidit mycket svårt. De återstående amerikanska soldaterna stötte för några månader sedan på ett hårt anfall från terror-organisationen där de amerikanska styrkorna led förhållandevis svåra förluster.

I rapporten kring incidenten nämns följande:
[quote]”Insurgenter har observerats avancera på cyklar samt uppsuttna i gamla regionala bussar. Det är tydligt de inte verkar sky några
medel för att främja sina syften oavsett hur värdelösa medlen är att nyttja. Vidare har insurgenterna kommit över ett antal T34:or. Dessa verkar ha som syfte att användas till ett större anfall. Detta trots att dessa tidigare, innan den stora konflikten, endast använts vid militära parader. Flertalet raketbestyck...
Läs mer »

Operation Forgotten Realmpostat av Kalle, 2021-03-18 10:512021 rörde sig ryska militärförband in över Finska gränsen. NATOS svar var att hastigt föra in trupper i området vilket ledde till att Ryska militärens avancemang avstannade den så kallade annektionen av finskt territorium.

Ryska trupperna har i ökad utsträckning övergått till artilleribeskjutning mot västerländska truppstyrkor och baser. I ett försök att slå tillbaks de ryska trupperna så har USA nyttjat ett av sina AUAV - Autonomous Unmanned Aerial Vehicle för att försöka lokalisera de ryska artilleriförbanden. Detta är en ny typ av fordon som helt självständigt med hjälp av en AI kan samla in spaningsmaterial för att sedan transportera tillbaks till basen. För att undvika bli upptäckt av signalspaning så sänds ingen data vidare från AUAV då detta ökar risken för upptäckt utan allt laddas över efter att AUAV lämnat fiendens område.

För två timmar sen fick Svensk trupp som var positionerad vid frontlinjen information om att AUAVn fått tekniska problem och självständigt landat på annekterad finsk terräng. Då tekniken absolut inte få hamna i ryska händer har de begärt att vi...
Läs mer »

Operation: Avenger Impact - Part 2postat av Enfisk, 2021-03-11 21:05
Våra ansträngninar har gett resultat, både befolkningen och de västerländska trupperna fruktar oss. De forskare som vi kidnappade har efter viss övertygelse (läs tortyr) arbetat hårt med att destillera fram en koncentrerad vätska med Ebola viruset.

Den legendariske bombmakaren, Khalil Mahmet, som vi fritog har jobbat hårt med att utbilda våra bröder i hur man bygger, placerar och detonerar sprängladdningar med hjälp av en telefon, samtliga fordon, inklusive cyklar, har försetts med IEDer för att kunna användas vid sabotage eller offensiv mot fienden.

Labbet vi intog har fungerat väl för våra ändamål men blev nyligen bombat och är numera helt förstört. Våra allmäktiga ledare hade turen med sig och undvek döden.

Det är dags att spänna musklerna och svepa genom regionen och äntligen återta det som är vårt! Vi har införskaffat tre nya T34or från den regionala militären som uppenbarligen var för fega för att använda dem, samt tre stycken BM-21or. Våra allmäktiga ledare har nu planerat att göra en styrkeuppvisning genom att ta sig på konvoj med all ut...
Läs mer »
Teamspeak 3