Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Serious Mindpostat av Kalle, 2021-10-02 22:492014: Ryskstödda milistrupper har fortsatt avancerat genom Finlands skogar och hävdar att de återtar terräng som rättmätigt tillhör den rysk-finska befolkningen. Detta föranledde strider med finska försvarssmakten men då fienden visat sig övermäktig kallades i 2015 en begäran till svensk personal att understödja Finska regeringen i sina strider mot milisen. Efter en snabb diskussion på regeringsnivå godkändes begäran och en svensk insatspluton transporterades över till flygplatsen/FOB Serious. Denna FOB förväntades övertas av fientliga trupper som hastigt har rört sig mot den efter säkrat de närmaste städerna och orsakat att finska trupper fick genomföra reträtt från området efter kraftig artilleribeskjutning. Det är nu upp till oss att stoppa fiendens avancemang och förhindra att området hamnar i fiendens händer.


Signalspaning har gett oss rapporter om att fienden har mobiliserat trupper för ett avancemang till morgonen mot FOB Serious. De har börjat förbereda anfallet genom att flytta fram artilleri till området samt att kraftsamla...
Läs mer »

Operation: Crusaders Walkpostat av Kalle, 2021-09-23 23:54
Takistan har vart orolig sen dess att USA lämnade landet. Flera olika faktioner i landet fortsatte striderna för makten i landet mellan varandra vilket ledde till en otrolig missär för civilbefolkningen. Det hävdades att alla civila grupper som inte svor trohet till faktionerna var förrädare vilket skapade en omöjlig situation för de civila grupperna där de oavsett agerande alltid tog emot hot från faktionerna som de inte förklarat trohet mot. Nattliga räder mot den civila befolkningen var inte ovanlig och satellitbilder har visat på massgravar från området där hela byar bränts ned och befolkningen avrättats.

För två veckor sen anfölls IDAP hjälporganisation i norra delen av landet, i Tora Bora bergen, och samtliga hjälparbetare avrättades. Ännu värre var att hela avrättningen sändes live på internet vilket skapade ett folkuppror i Sverige då en stor part av personalen var just svensk. Stadsministern lovade att de som stod skyldiga skulle straffas.


I Tora Bora bergen härskar en tidigare general som uttryckt sin avsky mot UN insatser i...
Läs mer »

Operation: Chess Piece (Av Geist)postat av Hassknatten, 2021-09-18 17:29

Vi är Kujari Legion, en grupp legosoldater som befinner oss i Kujari, som ligger i Afrikas västra del.
Landet har under det senaste decenniet har haft en politisk samt ekonomisk framgång tack vare att president Amir Abimbola har styrt landet med järnhand, hårt men rättvist, och lyckats få landets ekonomi att florera med hjälp av goda handelsavtal genom AFCFTA (Africa Continental Free Trade Area).

Presidentens familj har alltid varit politiskt insatta, och det var något av en maktkamp mellan bröderna Amir och Hakim om vem som skulle kandidera för landets presidentskap.
Beslutet togs att Amir som är den äldste brodern och även har godast relationer inom den afrikanska unionen ska få kandidera.

Hakim har fortsatt deltagit i politiken och framförallt haft stort ansvar i AFCFTA, men har inte varit riktigt nöjd med att “bara ha det”, han anser att handeln kan bli bättre genom att expandera till att sköta vapenhandel, men president Amir vägrar delta i vapenhandel.
Hakim ser detta som ett absolut misstag, och vill bestämt åt presidentskapet i landet.

I hemlighet kontaktar Hakim oss och vill att v...
Läs mer »

Operation: Blind Nightmarepostat av Hassknatten, 2021-09-09 22:33

Isla Abramia är en ögrupp som ligger norr om Kanada, ett område där befolkningen till störst del arbetat som gruvarbetare då landet är rikt på värdefulla mineraler och metaller.
Men det har även varit lämpligt att bedriva genetisk forskning i området då naturen till stor del är opåverkat.

Det har pågått ett samarbete mellan kanadensiska och ryska forskningsinstitut för att utveckla och förändra DNA de senaste 10 åren som har haft stor framgång, Ryssland har stått för större delen av kostnaderna till forskningen, och ansåg därför att arbetet skulle tas över av enbart det ryska institutet, men Kanada menade att det är ett för känsligt arbete för att släppa det till ett lands institut, och promptade med att samarbetet skulle fortgå.

Ryssland påbörjade en större etablering av manskap i området, och flyttade successivt in militär ledda av den ryska officeren Prokofiev, med deras syfte att förhindra obehörig intrång till forskningen.
Kanada såg på detta oroligt och värnade om att Ryssland bör sänka sin militära närvaro, men fick ett skarpt nej till svar.

Den ökande militära närvar...
Läs mer »

Operation: Heat And Miserypostat av Enfisk, 2021-09-02 12:18Since the old Mali empire, the north western part of Africa has long been an important trade and shipping route for the continent. But gone are the days of prosperity and stability. In modern times, these parts are an area of constant conflicts between militias and warlords over who controls the resources in the area. And on top of that, many of the surrounding regions were once French colonies which suffered hard during the occupation. The French were long present in the area, even after many of the regions were declared sovereign nations. This along with ravaged natural resources and mismanaged governments, led to the forming of many violent militias.

The region of Kujari is a war torn part of western Africa, a region still reeling from the very recent uprising of a militia group called Nge Mchanga (NATO designation 'Desert Extremists'). Their name loosely translates to "Sand Scorpions".

The Nge Mchanga are led by a ruthless warlord which has a lot of support in the Kujari region due to him and his militias success with raiding French military convoys. They h...
Läs mer »
Teamspeak 3