Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation Avenger Impact Part 3 (brief av Hoffa)postat av Enfisk, 2021-03-26 00:51
Vårt tillbakadragande i samband med katastrofen gynnade tyvärr en organisation som redan innan borde varit utrotad. Än en gång har terrororganisationen State of God lyckats resa sig likt Fenix ur askan. På kort tid och med en diabolisk plan lyckades de, högst oväntat, och med oanade militära resurser återerövra delar av provinsen Anizay. Civilbefolkningen har brutalt utnyttjats och tillsammans med IDAP lidit mycket svårt. De återstående amerikanska soldaterna stötte för några månader sedan på ett hårt anfall från terror-organisationen där de amerikanska styrkorna led förhållandevis svåra förluster.

I rapporten kring incidenten nämns följande:
[quote]”Insurgenter har observerats avancera på cyklar samt uppsuttna i gamla regionala bussar. Det är tydligt de inte verkar sky några
medel för att främja sina syften oavsett hur värdelösa medlen är att nyttja. Vidare har insurgenterna kommit över ett antal T34:or. Dessa verkar ha som syfte att användas till ett större anfall. Detta trots att dessa tidigare, innan den stora konflikten, endast använts vid militära parader. Flertalet raketbestyck...
Läs mer »

Operation Forgotten Realmpostat av Kalle, 2021-03-18 09:512021 rörde sig ryska militärförband in över Finska gränsen. NATOS svar var att hastigt föra in trupper i området vilket ledde till att Ryska militärens avancemang avstannade den så kallade annektionen av finskt territorium.

Ryska trupperna har i ökad utsträckning övergått till artilleribeskjutning mot västerländska truppstyrkor och baser. I ett försök att slå tillbaks de ryska trupperna så har USA nyttjat ett av sina AUAV - Autonomous Unmanned Aerial Vehicle för att försöka lokalisera de ryska artilleriförbanden. Detta är en ny typ av fordon som helt självständigt med hjälp av en AI kan samla in spaningsmaterial för att sedan transportera tillbaks till basen. För att undvika bli upptäckt av signalspaning så sänds ingen data vidare från AUAV då detta ökar risken för upptäckt utan allt laddas över efter att AUAV lämnat fiendens område.

För två timmar sen fick Svensk trupp som var positionerad vid frontlinjen information om att AUAVn fått tekniska problem och självständigt landat på annekterad finsk terräng. Då tekniken absolut inte få hamna i ryska händer har de begärt att vi...
Läs mer »

Operation: Avenger Impact - Part 2postat av Enfisk, 2021-03-11 20:05
Våra ansträngninar har gett resultat, både befolkningen och de västerländska trupperna fruktar oss. De forskare som vi kidnappade har efter viss övertygelse (läs tortyr) arbetat hårt med att destillera fram en koncentrerad vätska med Ebola viruset.

Den legendariske bombmakaren, Khalil Mahmet, som vi fritog har jobbat hårt med att utbilda våra bröder i hur man bygger, placerar och detonerar sprängladdningar med hjälp av en telefon, samtliga fordon, inklusive cyklar, har försetts med IEDer för att kunna användas vid sabotage eller offensiv mot fienden.

Labbet vi intog har fungerat väl för våra ändamål men blev nyligen bombat och är numera helt förstört. Våra allmäktiga ledare hade turen med sig och undvek döden.

Det är dags att spänna musklerna och svepa genom regionen och äntligen återta det som är vårt! Vi har införskaffat tre nya T34or från den regionala militären som uppenbarligen var för fega för att använda dem, samt tre stycken BM-21or. Våra allmäktiga ledare har nu planerat att göra en styrkeuppvisning genom att ta sig på konvoj med all ut...
Läs mer »

Operation: War for Peace - Part 2 (Recky & Bezz)postat av Enfisk, 2021-03-03 13:45


[center]OPERATION WAR FOR PEACE PART 2

Tidigare

2016 gick NATO in i Zargabad för första gången, då var det i brist på vatten och 2016 gick NATO in i Zargabad för första gången, då var det i brist på vatten och mat. Motståndet var få och de flesta var välkomnande.
Arbetet började omedelbart med att distribuera nödvändigheter samt att NATO skickade in ingenjörer för att bygga brunnar och hem till de hemlösa. Affärer fick produkter att sälja, människor kom i arbete och staden florerade i den öken som Zargabad befinner sig i. Inom 6 månader valdes enligt demokratin en guvernör samt 3 borgmästare för de olika regionerna. Guvernör Bin Shala styrs med hjälp av NATO i de stora delarna av staden. De tre borgmästarna fick dela upp regionen, främst utsidan av själva staden. Samtliga vara hårt styrda av NATO.

2019 packade NATO sitt och lämnade kvar ett fåtal rådgivare och ingenjörer. NATO lämnade inga väpnade styrkor kvar. Allt lämnades åt den nya demokratin ledda av Bin Shala, samt polis.
Bakgrund
(part 1)

I Februari 2021 gick SSG in i regionen med syfte, primära var att slå ut och besegra bakåtsträvande...
Läs mer »

Operation: Avenger Impact – Part 1postat av Enfisk, 2021-02-26 23:25
Vi hade lidit stora nederlag när koalitionens styrkor, med USA i spetsen, slutligen sade sig ha befriat
vårt heliga land från ondska. Vi var absolut kraftigt försvagade men aldrig besegrade. Efter att vi
härskat i större delen av landet och att våra högsta ledare antingen dödats eller tillfångatagits
tvingades vi, spillrorna som återstod, på flykt. Vi svor vid att resa oss ur askan för att slå tillbaka
mycket hårdare och än mer skoningslöst än någonsin tidigare. Den första tiden med amerikanska
hundar på plats var mycket svår. Många av oss kunde inte röra sig fritt. Men åren har gått och vi har
dragit oss tillbaka till provinsen Anisay för att återuppbygga och växa oss starka igen. I största
hemlighet agerar vi i djupt skuggorna utan insyn från omvärlden…

Katastrofen, 2019
2019 drabbades provinsen dock hårt av något vi aldrig hade kunnat förespå. En fasanfull sjukdom
svepte över oss. Enligt WHO var det ett nytt muterad Ebola-virus (EVD-032) och Anizay stod i
händelsernas centrum.


Det dröjde inte länge förrän amerikanska staten avvecklade stö...
Läs mer »
Teamspeak 3