Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Coastal Sweeppostat av Enfisk, 2021-05-01 16:04
It all began years ago. Small actions of violence against authorities and subtle efforts to disrupt our democratic processes during elections. After a year or two with social and traditional media being flooded with hate and skewed news, the populace started to sway towards a certain neighbouring country, Russia.

All of a sudden, a declaration from Russia came with the intent to defend their citizens, all citizens including these who live abroad. Virolathi has a small populace and even smaller part of them are of russian decent. This was all very troublesome that a super power declares intent to defend its citizens with any means, if nessesary. Following this, multiple grassroot movements and groups liked to violence and terror acts really ramped up. Before we knew it, russia had military on our borders and apparently, a civillian milita had taken over leadership and declared a soverign country of Virolatsky. The old country of Virolathi, was now a puppet of Russia and in an open war with the Finnish. This triggered russia to invade our borders and set up proper military installations.

With it...
Läs mer »

JointOperation Windy Storms 18/4postat av Kalle, 2021-04-07 20:36

Royal Danish Forces & Swedish Strategic Group
OPERATION Windy Storms
JOINTOP 2021-04-18/25


In line with the threat picture over Scandinavia increasing in 2015, a clearer military cooperation agreement was initiated between the Nordic countries. Nordic Battlegroup opened a branch with a specialty to act quickly throughout Scandinavia with a complete focus directed at the threat in the east. NATO welcomed the initiative and provided resources. The QRF force was named the Task Force Wind Storm
A couple of years ago, political rhetoric escalated. The Russian state referred to an old document in which the small area of ​​Virolahti in Finland would legally belong to them. The action was initially ignored, but the bear in the east continued its harsh rhetorical line. The Government of Finland chose to invite a summit between the two nations where the peculiar demands should be rejected and to ensure the authenticity of the document. Russia refused the meeting and quickly accused Finland of mistrust. A see...
Läs mer »

Operation Eastern Lies Part 2postat av Hassknatten, 2021-04-06 21:15

Det har gått 1 månad sedan vi befann oss i Hellanmaa för att stötta Finland då den ryska militären anföll för att ta över landet.
Det var ett hårt slag med många förluster på båda sidor.
De civila fångarna som överlevde striden vid Jankos Industrial Area, samt officeren Jussi Heinonen lyckades vi rädda och föra hem.
Vi lyckades slå ut majoriteten utav fiendens AA kapacitet, men inte allt.

Vi lyckades däremot aldrig lokalisera och föra hem de nämnda Scudsen, samt lokalisera Vladimir Alexandrovich III.
Alexandrovich har visat sig vara en väsentlig del i kriget, hans inflytande på den ryska militären är stark med enbart hans närvaro och namn som auktoritet. Det är viktigt att han fångas levande för att kunna använda som medel i förhandlingar om att stoppa invasionen.

De ryska trupperna blev kraftigt försvagade på sin tidigare position i Hellanmaa, de har packat ihop och lämnat området, förflyttat sig söderut till Ruha för att etablera ny bas, där de har kraftsamlat och planerar att fortsätta sitt anfall.

Vi har fått direktiv att följa efter, vi måste stoppa de ryska trupperna från att fortsätta ...
Läs mer »

Operation Eastern Liespostat av Hassknatten, 2021-04-02 14:02

Hellanmaa ligger i Finlands nordöstra del, det har under det senaste 50 åren varit ett lugnt, civilt område för arbetare inom skogsindustri.
Hellanmaa har gjort goda affärer med det Ryska företaget Gazprom, som bl.a producerar gas, där logistiken har skett i god anda med passage genom Hellanmaa västerut.

För drygt 5 år sedan ville Gazprom köpa mark, angränsande områden till Ryssland för lagerhållning till att förenkla distributionen av gas, vilket genom förhandlingar mellan Hellanmaa och Gazprom kom till ett godkännande, trots att civilbefolkningen opponerade sig emot det.

Gazprom har under en längre period gjort anmälningar om skadegörelse, som krossade rutor, bränder, klotter och stölder.
Dom har trots det eskalerat och byggt ut sitt område, köpt ytterligare mark för lagerhållning, och satt upp större stängsel och staket runt sina områden för att förhindra ytterligare skadegörelse.

Det började pratas bland befolkningen om att Ryssen planerade något.. Något fuffens var på gång!

För 6 månader sen tjöt ett larm genom Hellanmaa, ett larm som inte hörts sedan andra världskriget...
Läs mer »

Operation Avenger Impact Part 3 (brief av Hoffa)postat av Enfisk, 2021-03-26 00:51
Vårt tillbakadragande i samband med katastrofen gynnade tyvärr en organisation som redan innan borde varit utrotad. Än en gång har terrororganisationen State of God lyckats resa sig likt Fenix ur askan. På kort tid och med en diabolisk plan lyckades de, högst oväntat, och med oanade militära resurser återerövra delar av provinsen Anizay. Civilbefolkningen har brutalt utnyttjats och tillsammans med IDAP lidit mycket svårt. De återstående amerikanska soldaterna stötte för några månader sedan på ett hårt anfall från terror-organisationen där de amerikanska styrkorna led förhållandevis svåra förluster.

I rapporten kring incidenten nämns följande:
[quote]”Insurgenter har observerats avancera på cyklar samt uppsuttna i gamla regionala bussar. Det är tydligt de inte verkar sky några
medel för att främja sina syften oavsett hur värdelösa medlen är att nyttja. Vidare har insurgenterna kommit över ett antal T34:or. Dessa verkar ha som syfte att användas till ett större anfall. Detta trots att dessa tidigare, innan den stora konflikten, endast använts vid militära parader. Flertalet raketbestyck...
Läs mer »
Teamspeak 3