Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Cracking the Whippostat av Enfisk, 2019-11-05 17:46


BRIEF:
Vår stolta totalitära nation har fallit. Vi är numer endast ett fåtal modiga krigare från vår en gång världsberömda och starka militär. Ett fåtal av oss från olika grenar inom militären har anslutit för ett sista slag mot de kräk som invaderat vårt land och drivit vår allmäktige och enda rätta president från sitt syre, NATO.

President Filip Romanov den store har personligen skickat ett meddelande via bud där han hyllar vår insats och ger oss ett frikort för eventuella framtida krigsbrott. Vi har viljan, vi har styrkan och nu också vår presidents stöd för att anfalla den ockuperande NATO styrkan!SITREP:
Med manisk beslutsamhet kommer vi att anfall så som våra förfäder gjorde under första världskriget. Vi kommer att slå ut fiendens radiostation för att lamslå deras förmåga att samverka och kalla in förstärkningar. Efter att vi segrat totalt över de kräk som väljer att motsätta sig, riktar vi vår ilska mot det såkallade sjukhus fienden har upprättat i staden Somppi. Dessa såkallade läkare bedriver experiment på våra bröder och systrar under den falska motiveringen att vår Presidents användande av nervgas har ...
Läs mer »

Operation Disturbed Patternpostat av Kalle, 2019-11-02 18:24BRIEF:
Svenska kolonin Malden har under en längre tid befunnit sig i krig mot AAF som hävdat ägarskap över ön. På grund av svårigheter att transportera in material fick de Svenska trupperna falla tillbaks till FOB Gotland. Då positionen nu är förstärkt med nytt material och personal skall vi nu återta den viktigaste punkten i området, flygplatsen. För att detta skall vara möjligt behöver vi rensa ut två andra positioner som möjliggör ett effektivt försvar av objektivet. Då den östra kusten vart under strider under en längre tid har den civila befolkningen flytt ön eller förflyttat sig till den västra delen av ön.SITREP:
Fienden har positionenerat en anti-air som skär av luftrummet mot FOB Gotland. För att vårt anfall inte endast skall bestå av att landsätta personal och lämna dem till sitt öde måste denna positionen säkras. Vi förväntar oss dock att fienden kommer genomföra ett motanfall kort efter vi säkrat positionen så det är att förvänta att förstärkningstrupper kommer anlända från norr både ifrån staden La Trinite men även flygplatsen.

Staden Saint Louis har agerat materialförråd till AAF styrkorna vilket...
Läs mer »

Operation: Sandblast from the pastpostat av Enfisk, 2019-10-26 21:42BRIEF:
Sedan 2012 har Sverige bidragit till United Nations Hybrid Operation in Kunduz (UNHOK) tillsammans med en rad andra nationer som medverkat till insatsen i mellanöstern. Den svenska styrkan har allt eftersom tagit på sig ett större ansvar och har idag ensamt ansvar för Kunduz med primär uppgift att skydda civila lokalbefolkningen och infrastruktur samt hålla motorvägen i öst öppen. Där går nämligen majoriteten av landburen logistik för diverse UN samt IDAP insatser, igenom.

Efter en skållhet och lugn sommar ser vi nu ökad aktivitet hos insurgenterna. Vår spaningsgrupp, November Lima har avlyssnat mobiltrafik samt spanat ute i fält. Slutsatserna av observationerna är att insurgenterna har rekryterat från de närliggande byarna. Byarna bedöms nu som fientligt inställda mot den svenska truppens närvaro på grund av antalet beväpnade män och kända insurgenter som rör sig fritt i området.


SITREP:
Staben har beslutat att anfall är bästa försvar och ritat upp anfallsplaner för de tre större byarna i området.

Det finns många civila kvar inuti och kring byarna som inte får komma till skada, den administrativa gruppen ...
Läs mer »

Operation: Pascalpostat av Jonasson, 2019-10-19 13:30
SITREP
Det senaste året i Pulau har sett stora förändring. Stora delar av Pulaus jungle har huggits ner på grund av efterlängtad virke. Företag från främst Kina samt Papua Nya Guinea har utnyttjat dem tämjda lagar & regelverken på ön för att tjäna miljoner medans Pulaus ekosystem drabbas. Population på Pulau är allt annat än glada över situationen som ön befinner sig i. Sedan juni har ett flertal länder inom FN sagt emot, de påstår att Pulau är av helig mark för den civila populationen. Trots uppror inom FN så är Kinas påtryck alldeles för starkt & skogsskövlingen på Pulau fortsatte.

Pulau har sedan många år tillbaka önskat efter självständighet från Papua Nya Guinea, ett flertal röstningar har hållits på Pulau för självständighet. Trots det att 92% av population röstade för självständighet så vägrar Papua Nya Guinea att frisläppa Pulau. I följd av den situation som Pulau befinner sig så har Pulaus regering låst ön, samtliga som sätter fot på ön anses som ett hot.

Arbetare som befann sig på ön har omhändertagits av den lokala militären. Även diplomater som inte höll med majoritet...
Läs mer »

Operation Ricochet (Av Grimzone)postat av Enfisk, 2019-10-12 19:32

Operation Ricochet - Av GrimzoneSituation
Kriminella gäng runt om i EU har växt fram på kort tid, värst drabbad är Finland.
Maakuntajoukot (de finska Landskapstrupperna) har blivit insatta för att kontrollera svårt drabbade ställen.

Sverige tagit ett större ansvar i att hjälpa Finland med sina gängproblem som har eskalerat i att hela städer har gått förlorade och blir plundrade dagligen.

Den senaste veckan har rapporter från Maakuntajoukot kommit fram till Sverige om att uniformerade människor nattetid ska ha upptäckts i skogarna nära dom större städerna, vad dom gör är ännu okänt.

Brief
Vår uppgift är att frigöra städer som har gått förlorade och försöka minska på kriminaliteten i Hellanmaa. OBJ CALM är av högsta prioritet då en brand ska ha blivit anlagd och riskerar sprida sig.
OBJ JUNO & LOOKOUT finns det väldigt mycket aktivitet i från kriminella gäng som plundrar och vandaliserar, vår uppgift där är att driva ut gängen och få tillbaka staden.
OBJ WHISPER,HOTSHOT och HYPER är ställen där uniformerade män har rört sig nattetid, vi behöver få reda på v...
Läs mer »
Teamspeak 3