Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation Nimrod (Av Grimzone)postat av Enfisk, 2019-05-18 00:12


Operation Nimrod: Av Grimzone
Situation

Operation Hidden Danger
Året är 2022 och NATO alliansen har blivit försvagad. Den amerikanska presidenten har krävt att flera länder ökar sin budget för att kunna försvara sina egna land bättre, pga detta så har ett flertal länder valt att lämna alliansen helt.

Ett gemensamt beslut i EU har tagits där man har beslutat att en europeisk militär måste skapas på väldigt kort tid.

Ryssland ser inte NATO som ett hot längre och har börjat pressa länder till att ansluta sig till CSTO istället, då Polen, Ukraina, och Rumänien har nekat detta så har Ryssland kunnat skapa en legitim anledning för en plötslig invasion av dessa länder. Nu står Ryssland vid den Tyska gränsen, beredda för krig.

Operation Eastern Wind
Kriget mellan Tyskland och Ryssland har varit blodig, länder från hela världen har varit med och slagits för att hjälpa Tyskland, ett förband från Sverige deltog och har hade goda framgångar, tack vare Sveriges bidragande så lever Rosche:s befolkning inte längre under ockupation.

Under dom två senaste veckorna så har Ryssland tappat mark, kriget fortsätter in mot Polen...
Läs mer »

Operation Eastern Wind (Av Grimzone)postat av Enfisk, 2019-05-11 00:08

Operation Eastern Wind
Av Grimzone

Situation

Operation Hidden Danger
Året är 2022 och NATO alliansen har blivit försvagad. Den amerikanska presidenten har krävt att flera länder ökar sin budget för att kunna försvara sina egna land bättre, pga detta så har ett flertal länder valt att lämna alliansen helt.

Ett gemensamt beslut i EU har tagits där man har beslutat att en europeisk militär måste skapas på väldigt kort tid.

Ryssland ser inte NATO som ett hot längre och har börjat pressa länder till att ansluta sig till CSTO istället, då Polen, Ukraina, och Rumänien har nekat detta så har Ryssland kunnat skapa en legitim anledning för en plötslig invasion av dessa länder. Nu står Ryssland vid den Tyska gränsen, beredda för krig.

Operation Eastern Wind
Kriget mellan Tyskland och Ryssland har varit blodig, länder från hela världen har varit med och slagits för att hjälpa Tyskland, ett förband från Sverige deltog och har hade goda framgångar, tack vare Sveriges bidragande så lever Rosche:s befolkning inte längre under ockupation.

Under dom två senaste veckorna så har Ryssland tappat mark, kriget forts...
Läs mer »

Operation Svartlistadpostat av Chasanjo, 2019-05-04 09:17
Operation Svartlistad
Situation

2012 blev Alfred Alfredsson och Anders Andersson kidnappade med
ett gäng journalister.
Torabora har länge varit en farlig plats att befinna sig på
vilket de visste. Alfred sitter på statlig information vilket kan
skada samhället vid en eventuell attack.
Anders familj har gått in och skickat pengar för att få ut de båda
medarbetarna. Men terroristerna har fortfarande inte släppt fångarna.

Brief

FOB TYNGD Är integrerad i staden Bar Kanday. Vad vi vet så har fienden
ingen vetskap om vår närvaro. Därför behöver vår första attack vara dold.
Inga Tracers får användas, Ljud och ljus disciplin.
Slarvar vi så riskerar vi Gisslans liv.
Vi har inte sett någon form av kommunikation mellan byarna men bilar kör frekvent till och från byarna vilket gör att vi tror att det fungerar som brevbärare.
dessa skall stoppas i tid.
Vi vet att fångarna transporteras mellan JÄRN, RODIUM, ZINK och TANTAL.
Det senaste vi hört är att De är uppdelade, ZINK och RODUIM.
Annan info säger att de är bägge i TANTAL.
Vi kan inte anfalla dessa 3 städerna med risk för att vi kört förbi byarna
där de faktis...
Läs mer »

Operation Hidden Danger (Av Grimzone)postat av Enfisk, 2019-04-27 20:54

Operation Hidden Danger (Av Grimzone)

Situation
Året är 2022 och NATO alliansen har blivit försvagad. Den amerikanska presidenten har krävt att flera länder ökar sin budget för att kunna försvara sina egna land bättre, pga detta så har ett flertal länder valt att lämna alliansen helt.

Ett gemensamt beslut i EU har tagits där man har beslutat att en europeisk militär måste skapas på väldigt kort tid.

Ryssland ser inte NATO som ett hot längre och har börjat pressa länder till att ansluta sig till CSTO istället, då Polen, Ukraina, och Rumänien har nekat detta så har Ryssland kunnat skapa en legitim anledning för en plötslig invasion av dessa länder. Nu står Ryssland vid den Tyska gränsen, beredda för krig.

Brief
Plutonens uppgift är att återta småstäderna i området och säkra vägar som har varit kontrollerade av fienden en längre tid.

FOB CATLADY har varit en träningsanläggning för den Tyska militären, därifrån kommer vi utgå.

Området som plutonen har blivit tilldelad har legat under ockupation under en väldigt lång tid, fienden är väl förberedd och har väldigt goda resurser för att göra motstånd.

[img]https://i.imgur.com/fq...
Läs mer »

Operation Blåkullapostat av Enfisk, 2019-04-20 17:20
Operation: Blåkulla
större bilder

Regionen Tora Bora är mineralrikt samt tillgång till relativt stora oljebrunnar i de centrala delarna av landet. Tora Bora var fram tills slutet på WW2 en del av grannlandet Takistan, under denna regim har invånarna inte fått ta del av den rikedom som försäljning av naturtillgångarna givit nationen. Tora Bora blev istället Takistans soptipp där människoliv inte stod ivägen för exploatering av mineraler eller olja. Infrastrukturen i regionen är i princip obefintlig, de få byar där befolkningen bor är anslutna till varandra genom en slingrande grusväg som använts i århundraden för handel och transport.

Efter WW2 var Takistan ett mycket försvagat land där orolighetna bubblade under ytan. Missnöje med regimen resulterade snart i ett inbördeskrig som fick regimen att titta inåt och fokusera på andra håll än soptippen, Tora Bora. Oroligheterna inom nationen spred sig till slut till Tora Bora där upproret runt om i Takistan gett nytt hopp till befolkningen om att kunna slå sig fria från Takistan! Upproret b...
Läs mer »
Teamspeak 3