Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Savage Wavespostat av Enfisk, 2018-10-23 17:01


Operation: Savage Waves
större bilder

SITREP
Sedan maj 2009 har Sverige skickat fem bidrag till Operation Savage Waves , EU:s marina insats i Gurunviken utanför Pulaus kust. EU-styrkan skyddar fartyg mot piratattacker och möjliggör hjälptransporter till nödställda i regionen. Det femte svenska bidraget, Kompani Sierra Lima, är verksamt under 2018.

Pirater har varit ett stort hot mot båtar och fartyg kring Gurunviken sedan i början av 2000-talet. Mot bakgrund av det genomförs Operation Savage Waves av EU Naval Force, förkortat EU Navfor. Det är EU:s marina militära styrka, men även andra länder än EU:s medlemsstater bidrar till insatsen. Till exempel USA bidrar med en kryssare som regelbundet patrullerar regionen.

I första hand ska vi eskortera Mediterranean Food Programmes hjälpsändningar med förnödenheter till önationen Tanoa. Vi har mandat att ingripa mot och avbryta piratattacker och väpnade rån till sjöss. Sedan 2014 har vi också mandat att proaktivt bekämpa piratnätverken som agerar inom Pulau:s region. - Dudemeister, chef för den svenska styrkan.


...
Läs mer »

Operation Narcospostat av Chasanjo, 2018-10-19 21:58
Operation Narcos
Situation

Ebbe Ebbesson är i nuläget en dömd drogbaron som har flera års livstids domar på sitt ark.

Han började som en liten affärsman som inte kunde få ihop tillräckligt för att det skulle gå runt.
Från sin ungdom hade Ebbe kontakter som på liten nivå hanterade lätta droger.
Tiden gick, beställningar blev större och större. Så småningom blev det även tyngre och tyngre droger.
Kocks kungen Ebbe blev senare hans smeknamn. Med korrupt polis, kunde han bli Herren på täppan.

Efter många års jakt fick de tag på Ebbe av ren slump.

Han dömdes till livstid i ett högsäkerhetsfänglse.
2018-10-19 lyckades han fly genom att muta vakter och hota ledningen.
personalens bakgrund och konton undersöks för tillfället.

Brief

Biljakten efter Ebbe och hans två följebilar gick i nordlig riktning.
Jakten gick öster om floden men tog abrupt slut i Muilunkylä.
Tre Polisbilar och en helikopter sprängdes.
Efter det fick resten av polisstyrkan retirera.

November har sett AA hot vid Muilunkylä.
Samtliga broar är minerade.
Via värmekarmror Har de sett rörelse vid Virpimäki, Misstänkt lager.
Även Ruhanperä och Kaara...
Läs mer »

Operation Midwinter

Viktor:

SITREP
Finland har under två år kämpat med ökade slitningar i norra delen av landet där en grupp ultranationalister blivit mer och mer uttalade i deras irritation och ilska mot hur Finland öppnar upp sina gränser för flyktingar samt enligt deras ord försvagat Finlands försvar framförallt mot Ryssland.

Ett nytt politiskt parti, Suomi vahva (Finland starka), skapades i början på 2019 och fick omedelbart ett starkt stöd i norra landet. Nationellt var partiet dock mindre och enligt opinionsundersökningar ligger dem på c:a 15% i hela landet, men över 50% i vissa regioner i norr. Som ett svar på resten av landets ovilja att lyssna på deras krav om stängda gränser och upprustning av försvaret bildades Suomalainen vastus (SVS, Finskt motstånd) som är en militant grupp som utfört guerillaverksamhet under ett år och b.la. Sprängt några myndighetsbyggnader.

Senaste sex månaderna har SVS eskalerat explosivartat och har fått tag på flertal gamla sovjetiska stridsfordon, stridshelikoptrar samt tyngre vapensystem i räder mot ryska förråd. Finska staten har lyckats trycka tillbaka gruppen rätt bra, och dem är nu nere på bara några hundr...
Läs mer »

Operation: Katso Keinonapostat av Enfisk, 2018-10-04 21:39


Operation: Katso Keinona
större bilder

SITREP
Sen tidigt 90-tal har Sverige en permanent närvaro i den finsk-talande östeuropeiska regionen Ruha. En styrka om cirka 55 soldater utgör en viktig del i en bredare militär strategi tillsammans med andra krishanteringsinstrument såsom FN och civila organisationer.

Sverige agerar som skyddstrupp för FN under deras humanitära insatser i området men kan också nyttjas proaktivt mot fientliga trupper. Sekundära uppgifter är skötsel av stora betes marker åt en lokal storbonde som har upplåtit mark åt svenskarna att bygga sin F.O.B.

Det finns en minoritet i området som har blivit utsatta för aggressioner från diverse milisgrupper i området i årtionden. Innan Sverige och FN tog över fredsoperationen för området skedde det mord och kidnappningar på regelbunden basis. Idag är folkgruppen, som kallar sig Träskofolkilainen, koncentrerade till ett område sydväst om staden Nyrhilänmäki.


BRIEF

Kompaniet Sierra Lima har precis roterat ner och har då fått i uppgift att enligt rutin bedriva "Hearts and Mind" för att se till a...
Läs mer »

Operation La Derniere Bataillepostat av Kalle, 2018-09-29 00:24OPERATION LA DERNIERE BATAILLE

SITREP
Försvarsalliansen UFN och de amerikanska styrkorna har gjort intrång på moderlandets mark. Efter att det ryska missilförsvaret upprättades mot finska gränsen som svar på UFNs ökade militära närvaro ledde detta oundvikligen till aggressioner mellan de två faktionerna. Amerikanska trupper avancerade in på rysk mark som svar på dessa aggressioner och har därmed kränkt rysk suveränitet.

Kompani SL ”Slavic Lunaticos” har infiltrerat området norrväst om väg 140 och ligger i beredskapsläge på att slå emot fiendens försörjningsled. Fienden har en större styrka med stridsvagnar och personal fyra timmar bort så det är essentiellt att SL avklarat objektiven och påbörjat exfiltration ur området innan fienden når fram till era positioner.

BRIEFING
SL skall initialt bekämpa en amerikansk anti-air för att öppna upp luftrummet. Cirka 1 km från SL UFA har ni identifierat en amerikansk AA enhet som är förhållandevis lätt försvarad, objektiv BOFORS. Bekämpa denna och påbörja därefter direkt anfall mot fiendens materialdepå, objektiv SAKO. Det är mycket viktigt att all ammunition och fordo...
Läs mer »
Teamspeak 3