Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

TvT Battle of Hakamäki v2postat av Kalle, 2019-01-14 02:19

TvT Battle of Hakamäki!


Gå in o anmäl er så snart som möjligt så vi kan boka upp platser!
Date: 2019-01-27 T18:30
Place: AFI Event Server/AFI Teamspeak server
General Info:
We will be playing two ww2 themed TVT missions. One is respawn mission and another is a non-respawn mission.
We are aiming for 150 players from various communities.

Changes from the last event:
- We ditched Norther Fronts mod as it caused most of the issues
- Finns were replaced by Germans due to the above reason
- We are having slightly less players
- Some changes to the missions
Mission 1:
Germans attack against dug in soviet forces.


Mission 2:
Soviet counterattacks after a failed offensive.


Läs mer »

Operation: Brutal Clans of Anizaypostat av Enfisk, 2019-01-07 21:46


Operation: Brutal Clans of Anizay
större bilder

SITREP
Sveriges bidrag till FN:s fredsinsatser inom krigsdrabbade regioner har tidigare verkat inom Takistan, Sahrani och Zargabad. Sverige har ett gott rykte bland FN:s medlemsländer om att alltid värna om civilbefolkningen och förmågan att med blott sin närvaro lugna ner oroligheter inom regioner som svenska trupper verkar inom.

Tack vare tidigare insatser har Sverige fått utökat ansvar, att nu ensamt hantera den sköra situationen i Anizay-regionen. Sverige kommer att skicka ner cirka 60 personer som kommer att bilda en styrka med förmågan att patrullera, strida samt samla intel från både marken och i luften.
Primära uppgifter blir att agera tillsammans med andra krishanteringsinstrument såsom IDAP (International Development and Aid Project) för humanitära åtgärder samt diplomati.

Brittiska styrkor har lämnat över flygbasen i nord-öst där de svenska piloterna samt en mindre skyddsstyrka huserar tillsammans med dess fordon. Övrig personal i den svenska styrkan har tagit en ny approach och har slagit upp en mindre F.O.B. i byn ...
Läs mer »

Operation Clock Inpostat av Kalle, 2019-01-05 01:46

Operation Clock in


SITREP
Ryska trupperna firar inte jul och nyår utan har tillbringat SSGs julledighet med att säkra Rosche. De tyska allierade trupperna lämnade oss kvar bakom fiendens linjer där vi var upptagna med att dricka glögg, äta skumtomtar och lussekatter.

Situationen är som följer. Fienden har övertagit hela Rosche inklusive vår FOB flygplatsen. Vi är helt avskurna från resurser och all utrustning vi äger är det vi bär på kroppen. Blir vi upptäckta så är chansen stor att vi aldrig kommer att se vårt hemland igen då fienden kommer mobilisera och anfalla oss med all sin kraft.

På den positiva sidan så är fienden är utspridda över området och de flesta civila i området lämnat så har vi goda möjligheter att framrycka i terrängen utan att bli upptäckta. Stora delar av Ryska armen har även fortsatt vidare ur området och strider i grannstaten mot de Tyska trupperna.

BRIEFING
Flygplatsen måste säkras för att vi skall kunna återuppta våra strider mot Ryska trupperna.
SSG skall säkra vår dolda FOB och det material som finns på platsen. För at...
Läs mer »

Operation Caspian Borderpostat av Kalle, 2018-12-15 20:01

Operation Caspian Border
Av GrimzoneSituation
Under många år har Storbritannien varit djupt involverad i Europeiska Unionens militära
satsning i östra europa för att stabilisera vissa nationer efter flera inbördeskrig. I och med
Storbritanniens utgång ur EU så har landet successivt ersatt sin styrka närvarande i bland
annat nationen Chernarus med legoknektar som utrustats med Brittiskt material.

I just Chernarus har nedrustningen av baser och även närvaron av Storbritanniens reguljära
arme skett i alltför snabb takt. Utan tydlig ledning från Storbritannien har legosoldaterna
gång på gång utfört allt fler moraliskt tveksamma aktioner mot civila upprorsmakare och
demonstranter. Denna nedrustning och Storbritanniens avsägande av ansvar för vad som
händer i östra europa har gett mer och mer lokal makt åt legosoldaterna. Efter att
Storbritannien nu går ur EU har det rått en stor debatt om vem som ska betala för den
enorma styrka av legosoldater som mer eller mindre håller Chernarus i sin hand.

Efter tre månader med politisk pajkastning tog legosoldaterna saken i egna händer och skar
alla band med S...
Läs mer »

Operation: Tanjung Baypostat av Enfisk, 2018-11-30 22:17


Operation: Tanjung Bay
större bilder

SITREP
Efter OP Savage Waves var läget i regionen Pulau stabilt ett tag. Ett par veckor efter händelserna kring Savage Waves fick kompani Sierra Lima order om att flytta över till annan plats i världen och för att ta deras plats tog istället Royal Army Corps of Sahrani (RAX) plats på öarna för att försöka hålla ordning. Då Sverige inte är med i NATO samt problemet med språkförbistringen då engelskakunskaperna är något låga i Sahrani ledde till att gick kommunikationen inte helt optimalt i själva överlämnadet. C:a en vecka fördrev där ingen riktigt vaktade öarna. Under den tiden passade grann-ö-riket Virgentina på att kränka gränsen och invadera Pulau i syfte att öka sitt territorium och slå ut nyckelindustri för sin främsta ekonomiska konkurrent.
ALL ÄRA ÅT VIRGENTINA!

BRIEF
Vi har invaderat grannlandet Pulau där vi blivit beordrade att slå ut infrastruktur samt viktiga industrier. Vårt kompani har fått i uppdrag att beslagta sjukvårdsfordon för vår egen del kring ett sjukhus samt destruera sjukhuset då det...
Läs mer »
Teamspeak 3