Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation Ruha United - Jointop vPzGrenBrig37postat av Kalle, 2019-02-04 04:38

Operation Ruha United - Jointop vPzGrenBrig37


Ruha, Finland. 25th July 2018, 02:18.
SITREP
After a failed coup attempt in Finland in early 2018 where the newly formed opposition party Aitiyspakkaus Aakkostaa Fabuloida (AAF) tried to take control over the land by threats and other hostile actions. They are suspected to have lead attacks targeted against politicians and important social functions by blackmail and even murder.

In the middle of the cold finnish spring of 2018 cyber attacks targeted against electricity and water supply made the country go to a standstill. In the freezing weather and the population frooze in their houses when they no longer could uphold electricity for heating causing mass casualties. AAF claimed this was the consequence of the lack of proper leadership and called for a vote for change of government in the country. The government decided against a new vote since they claimed AAF was responsible for the mayhem that had claimed so many civilian lives. AAF:s response to this was to claim that the government was illegitimate and fighting erupted. The scale of the fighting started small wi...
Läs mer »

Operation Nyvalpostat av Chasanjo, 2019-01-16 19:42
Operation Nyval
Situation

I september var det val i Tanoa.
Resultatet blev otroligt jämnt mellan de olika partierna och blocken.
Partierna vägrade backa på sina vallöften och en ny regering kunde inte bildas.
Flera månader gick, medans landet blev desperat.

Christer Christersson är en rik entreprenör som ville och "behövde" ha
en privat militär styrka eftersom hans gruvor och öar blev attackerade av terrorister.

Han var inte särskilt imponerad av den förra regeringen eftersom de beskattade honom högt.
Innan valet var han övertygade om att den nya regeringen skulle lätta det trycket.
Eftersom det inte bildades en ny regering så gick han in med sin egen stryka och intog Gerogetown
och drev ut de civila med hot och våld. De politiker som överlevde befinner sig nu på en ö med sitt personliga skydd.
Efter det tog han också flygplatsen utan att vara känd för att nyttja flygande vapen.
Tredje objektiv ligger på Christers egna ö. Där han tränar och bygger sina trupper.

Brief

Regeringen har äntligen kommit fram till en lösning men kan inte ta tillbaka Tanoa utan hjälp.
De hushåller sig för tillfället på ön som he...
Läs mer »

TvT Battle of Hakamäki v2postat av Kalle, 2019-01-14 02:19

TvT Battle of Hakamäki!


Gå in o anmäl er så snart som möjligt så vi kan boka upp platser!
Date: 2019-01-27 T18:30
Place: AFI Event Server/AFI Teamspeak server
General Info:
We will be playing two ww2 themed TVT missions. One is respawn mission and another is a non-respawn mission.
We are aiming for 150 players from various communities.

Changes from the last event:
- We ditched Norther Fronts mod as it caused most of the issues
- Finns were replaced by Germans due to the above reason
- We are having slightly less players
- Some changes to the missions
Mission 1:
Germans attack against dug in soviet forces.


Mission 2:
Soviet counterattacks after a failed offensive.


Läs mer »

Operation: Brutal Clans of Anizaypostat av Enfisk, 2019-01-07 21:46


Operation: Brutal Clans of Anizay
större bilder

SITREP
Sveriges bidrag till FN:s fredsinsatser inom krigsdrabbade regioner har tidigare verkat inom Takistan, Sahrani och Zargabad. Sverige har ett gott rykte bland FN:s medlemsländer om att alltid värna om civilbefolkningen och förmågan att med blott sin närvaro lugna ner oroligheter inom regioner som svenska trupper verkar inom.

Tack vare tidigare insatser har Sverige fått utökat ansvar, att nu ensamt hantera den sköra situationen i Anizay-regionen. Sverige kommer att skicka ner cirka 60 personer som kommer att bilda en styrka med förmågan att patrullera, strida samt samla intel från både marken och i luften.
Primära uppgifter blir att agera tillsammans med andra krishanteringsinstrument såsom IDAP (International Development and Aid Project) för humanitära åtgärder samt diplomati.

Brittiska styrkor har lämnat över flygbasen i nord-öst där de svenska piloterna samt en mindre skyddsstyrka huserar tillsammans med dess fordon. Övrig personal i den svenska styrkan har tagit en ny approach och har slagit upp en mindre F.O.B. i byn ...
Läs mer »

Operation Clock Inpostat av Kalle, 2019-01-05 01:46

Operation Clock in


SITREP
Ryska trupperna firar inte jul och nyår utan har tillbringat SSGs julledighet med att säkra Rosche. De tyska allierade trupperna lämnade oss kvar bakom fiendens linjer där vi var upptagna med att dricka glögg, äta skumtomtar och lussekatter.

Situationen är som följer. Fienden har övertagit hela Rosche inklusive vår FOB flygplatsen. Vi är helt avskurna från resurser och all utrustning vi äger är det vi bär på kroppen. Blir vi upptäckta så är chansen stor att vi aldrig kommer att se vårt hemland igen då fienden kommer mobilisera och anfalla oss med all sin kraft.

På den positiva sidan så är fienden är utspridda över området och de flesta civila i området lämnat så har vi goda möjligheter att framrycka i terrängen utan att bli upptäckta. Stora delar av Ryska armen har även fortsatt vidare ur området och strider i grannstaten mot de Tyska trupperna.

BRIEFING
Flygplatsen måste säkras för att vi skall kunna återuppta våra strider mot Ryska trupperna.
SSG skall säkra vår dolda FOB och det material som finns på platsen. För at...
Läs mer »
Teamspeak 3