Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation Caspian Borderpostat av Kalle, 2018-12-15 20:01

Operation Caspian Border
Av GrimzoneSituation
Under många år har Storbritannien varit djupt involverad i Europeiska Unionens militära
satsning i östra europa för att stabilisera vissa nationer efter flera inbördeskrig. I och med
Storbritanniens utgång ur EU så har landet successivt ersatt sin styrka närvarande i bland
annat nationen Chernarus med legoknektar som utrustats med Brittiskt material.

I just Chernarus har nedrustningen av baser och även närvaron av Storbritanniens reguljära
arme skett i alltför snabb takt. Utan tydlig ledning från Storbritannien har legosoldaterna
gång på gång utfört allt fler moraliskt tveksamma aktioner mot civila upprorsmakare och
demonstranter. Denna nedrustning och Storbritanniens avsägande av ansvar för vad som
händer i östra europa har gett mer och mer lokal makt åt legosoldaterna. Efter att
Storbritannien nu går ur EU har det rått en stor debatt om vem som ska betala för den
enorma styrka av legosoldater som mer eller mindre håller Chernarus i sin hand.

Efter tre månader med politisk pajkastning tog legosoldaterna saken i egna händer och skar
alla band med S...
Läs mer »

Operation: Tanjung Baypostat av Enfisk, 2018-11-30 22:17


Operation: Tanjung Bay
större bilder

SITREP
Efter OP Savage Waves var läget i regionen Pulau stabilt ett tag. Ett par veckor efter händelserna kring Savage Waves fick kompani Sierra Lima order om att flytta över till annan plats i världen och för att ta deras plats tog istället Royal Army Corps of Sahrani (RAX) plats på öarna för att försöka hålla ordning. Då Sverige inte är med i NATO samt problemet med språkförbistringen då engelskakunskaperna är något låga i Sahrani ledde till att gick kommunikationen inte helt optimalt i själva överlämnadet. C:a en vecka fördrev där ingen riktigt vaktade öarna. Under den tiden passade grann-ö-riket Virgentina på att kränka gränsen och invadera Pulau i syfte att öka sitt territorium och slå ut nyckelindustri för sin främsta ekonomiska konkurrent.
ALL ÄRA ÅT VIRGENTINA!

BRIEF
Vi har invaderat grannlandet Pulau där vi blivit beordrade att slå ut infrastruktur samt viktiga industrier. Vårt kompani har fått i uppdrag att beslagta sjukvårdsfordon för vår egen del kring ett sjukhus samt destruera sjukhuset då det...
Läs mer »

Operation Invictuspostat av Kalle, 2018-11-25 14:49

Operation InvictusSITREP
Efter att SSG lokaliserat fiendens insurgentbas och bekämpat denna i området bekräftades det att det faktiskt var Rysk-Polska reguljära soldater som befann sig i området och bedrev sabotage och span. I samband med att vi framryckte och hotade fiendens dolda bas i området tog vi kraftigt artilleribeskjutning från Tysk-Polska gränsen och fienden började avancera in på Tysk mark med motiveringen att de som fredsbevarande styrka skulle stoppa aggressionerna mot Rysk-polska befolkningen som bor i Rosche. Tyska förband bedrev initialt försvarsstrid runt Schwemlitz men då inga förstärkningar kunde skickas pga hotet i luftrummet fick dessa falla tillbaks. Fienden har pressat inåt landet och fokuserat sina största trupper mot nordvästra delen av Rosche men har även rört sig ned mot den största staden i området, även den kallad Rosche.

SSG har efter artilleribeskjutningen fallit tillbaks till flygplatsen för att ta hand om sina skadade och fylla på material och är nu redo att åter röra sig ut i fält för att slå mot fienden.

BRIEFING
SSGs uppgift i området är att röra sig till östra delen av Rosche ...
Läs mer »

WW2 TvT: Battle of Hakamäki - 181209

Viktor:
Battle of Hakamäki

Vi har blivit inbjudna till Andra Världskrivet TvT där våra vänner Arma Finland är värdar. Det kommer bli c:a 150 pers från ett helt gäng communities, så det är himla coolt.

Sista anmälningsdag kommer preliminärt vara 2:a december, detta för att vi måste veta hur många platser vi ska paxa åt oss. Det är ibland möjligt att sätta upp folk på reserv osv, men om ni vill ha en plats se till att anmäla er i tid. Gärna redan nu!

Ni anmäler er på samma sätt som vanligt med gröna knappen uppe till höger.

Här är rostern:
[url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eaybH_UvaEUIGUqXv-GD1B-80UpREzcraTXPIwa3v8I/edit#gid=0]SSG - Battle of Hakamäki roster

We have a WW2 TVT event coming up.
It will be held on 9th of December 18:30 CET (vår tid)
Player count will be around 150 players from different communities.

We will likely be playing 1 mission with respawn and if time permits, another with single life. The missions are set in the continuation war. Between Finnish and Soviet forces.

Mods:
AFI mods,
TFAR,
ACE,
IF,
Northern Fronts,
Ihantala terrain
Mods will be shared via AFISYCN, you can distribute them however y...
Läs mer »

Operation Tridentpostat av Kalle, 2018-11-17 23:13

Operation Tridenthttps://i.imgur.com/hJ8jMW0.mp4
SITREP
Svensk trupp har blivit placerade i Rosche, Tyskland i en kritisk period där välförsörjda rebellstyrkor har dykt upp i landet och försöker utropa självständighet. Initiativet stöttas av Rysk-polska alliansen som påstår att alla agressioner emot deras folkgrupper i landet kommer att besvaras och att de är beredda att skicka in trupper på Tysk mark i fredsbevarande syfte. Stora mängder ryska-polska trupper har placerats på gränsen bara 2 mil från Rosche.
Det misstänks vara rysk personal som befinner sig i landet och bedriver sabotage mot viktig infrastruktur och sprida propaganda men det saknas klara bevis och då anklagelserna slås tillbaks att Rysk-Polska ambassaden så har de ej kunnat gå vidare.

SSG har placerats vid flygplatsen och assisterar Tyska armén med patrullering och försörjning av material. Våra flygförband har även kallats in i syfte att bedriva span och lokalisera fiendens bas i området.

Större delen av den civila befolkningen har lämnat området då de vart rädda för en v...
Läs mer »
Teamspeak 3