Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Lush Militia Crushpostat av Enfisk, 2020-05-16 14:58
I den gamla sovjetprovinsen Rosché råder oro. Befolkningen har decimerats av åratal med väpnade konflikter och inbördes stridigheter mellan diverse olika milisgrupper. Många av dessa milisgrupper vill uppnå ett självstyre och försöker då ta makten från den demokratiska regering som FN insatallerat. Under dessa många år av stridigheter mellan milisgrupperna och diverse insatser från medlemsländer inom FN har nu våldet på senare tid eskalerat i rasande takt. Milisgrupperna har slutit sig samman och poserar nu ett riktigt hot mot demokratin i Rosché.

Alla civila har flytt eller flyttats på av FN för att inte hamna i skottelden under denna pågående konflikt. Detta var nödvändigt då milisen nyttjar artilleri mot civila mål, hänsynslöst.

Sverige bidrar till FN och dess insatser runt om i världen och har på uppdrag av FN nu bidragit med en infanteri pluton samt specialister inom flyg, artilleri samt spaning till FN:s insats i provinsen Rosché. Sverige skickar Sierra Lima.


Plutonens uppgift är att kväva milisens våld mot civila och destruera diverse ins...
Läs mer »

Operation: Hornets Nestpostat av Enfisk, 2020-05-09 15:49

Efter ett väl utfört uppdrag i Okrigstan visade det sig att Belyy Volk i själva verket var en person. Den Vita Vargen tycktes hela tiden ligga ett steg före oss. Kort efter operation Hunting Prey kunde MarSoc i största hemlighet lämna landet medan CIA fick order att stanna kvar i hopp om att hitta vidare information kring Belyy Volk. Vart hade han flytt? Hur såg hans vidare planer ut nu när han förstått att vi var honom hack i häl?

Efter tre veckors undersökningar på plats i Okrigistan hade CIA nästan inget att gå på. Spåren efter Belyy Volk tycktes vara som bortblåsta. Han hade gjort ett genialt arbete att täcka alla spår efter sig. CIA fruktade till en början attacker från så kallade ”sleeper cells” men insåg snart att Belyy Volk troligen skulle välja att ligga lågt i minst några månader tack vare insatsen i Okrigistan. CIA hade helt rätt. CIA blev hemkallade och påbörjade, på order från högsta ort, ett djupare analysarbete för att lokalisera den Vita vargen. Efter två månader kom brytpunkten.

CIA hade hittat ett gammalt videoklipp från forna Jugoslavien, daterat 1993. I tillhöra...
Läs mer »

Operation: Hunting Preypostat av Enfisk, 2020-05-02 13:26


Part 3 of Eagle Down

Efter missilattacken på Tanoa fick Marsoc order att snabbt exfiltrera. Missilerna riktades mot flertalet större civila mål på Tanoa där hundratals människor dog inom loppet av 20 minuter. Ett för CIA helt okänt terrorattentat hade iscensatts av något som tycktes vara en galen mans tankar och idéer. Attentatet förkastades givetvis av den globala gemenskapen. Regeringschef efter regeringschef uttryckte sin avsky mot aktionen och ställde sig på USAs sida. Det här var ett av de värsta terrorattentaten i mänsklighetens historia...
Målet med attentatet sände ett otvetydigt budskap till omvärlden men framförallt till de länder som ingår i G8 – Ingen går säker.

Trots att El Diablo enligt plan eliminerades var terrorväldet för ögruppen Tanoa ett oroande faktum.
Kort efter terrorattentatet mobiliserade amerikanska marinkåren rekordsnabbt för ett massivt anfall med full kraft i syfte att befria landet från terrorväldet. Det dröjde inte många veckor att lyckas och motståndet som de amerikanska trupperna mötte tycktes vara svagt och oengagerat.

Fältagenter från CIA upptäckte d...
Läs mer »

Operation: Sunrise Suprisepostat av Enfisk, 2020-04-25 20:37
Den Svenska Försvarsmakten deltar i FN:s fredsinsats i Takistan med huvudsakliga uppgifter i bergsregionen Torabora. IDAP verkar i området och hjälper de civila genom att röja minor som insurgenter planterar i både åkermark och på vägar samt att IDAP sjukvårdspersonal är Toraboras enda tillgång till professionell sjukvård och hjälp. Efter många månader med småskaliga angrepp mot både den svenska styrkan och hjälporganisationen IDAP så har nu insurgenterna eskalerat våldet.

Dessa västerländska hjälporganisationer har inte varit uppskattade av insurgenterna som vill vara de civilas enda tillgång till förnödenheter och lyx, såsom sjukvård och jordbruksutrustning.

Insurgenterna har nu öppet förklarat krig mot FN samt alla hjälporganisationer som verkar i regionen. IDAP har fått tre EOD tekniker frihetsberövade och två doktorer skjutna med dödligt utfall. Den svenska styrkan Sierra Lima har nu fått uppgiften av FN att återta dessa EOD tekniker och driva tillbaka insurgenternas grepp om Torabora.

Plutonen med specialist grupperna inom flyg, artiller...
Läs mer »

Operation: Eagle Down Episode 2postat av Enfisk, 2020-04-18 17:02Breaking news
Det är med stor sorg och med tyngd i hjärtat som nationen måste meddela att President Jonald D. Tramp tyvärr har avlidit. Det som skulle bli ett lyft för Tanoa och regionens handel och där G8 skulle vara en självklar del har slutat i värsta tänkbara katastrof. Omständigheterna kring Presidentens död är fortfarande inte klarlagda men allt tyder på att det var under en helikoptertransport under rådande kritiska situation som piloterna plötsligt förlorade kontrollen. Med ett land i sorg är det viktigt att jag, Förenta Staternas President Tomas Jefferson, agerar i enlighet med mitt ämbete. May God be with you all

VIP JDT samt VIP EM är döda. Efter svåra strider i och runt La Rochelle lyckades plutonen återbörda presidentens kropp. Efter samtal med vår nytillträdde President Jefferson har plutonen fått nya order att återta initiativet på Tanoa innan situationen blåser upp till ett fullskaligt krig.

I samråd med övriga G8-länder har Marsoc, som enda QRF på plats, fått i uppdrag att slå tillbaka snabbt och synnerligen hårt. U...
Läs mer »
Teamspeak 3