Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Event Horizon (Av sKiii)postat av Enfisk, 2020-05-30 16:32


Den strategiskt belägna delrepubliken Hrosi har under en längre tid haft en neutral ställning till konflikterna i de närliggande områderna. Men under de senaste åren har hela landet gått igenom en finansiell härdsmälta. Världens stormakter har påbörjat ett ekonomiskt krig om vem som har kontroll över Hrosi. USA stödjer den lokala regeringen i deras arbete för att återställa landet till sina forna glansdagar. Samtidigt som Ryssland stödjer den inhemska organisationen "Gorizont Sobytiy" (Event Horizon). EU har klassat Event Horizon som en terrororganisation. De har tidigare attackerat allt och alla som stödjer den nuvarande regeringen i landet. Och nyligen så har de utnämnt sig som de nya ledarna i Hrosi. Vilket fick regeringen att fråga om hjälp utav utländska styrkor.

Oroligheterna i landet har eskalerat markant sedan det "ekonomiska kriget" startade. Och de reguljära styrkorna har valt att satsa sina resurser i storstäderna. Räder mot transporter med matriel till de reguljära styrkorna har kunnat ske utan konsekvenser.
Event Horizon har fått ...
Läs mer »

Operation: Crimson Dawn (Av Vasa)postat av Enfisk, 2020-05-18 23:31
I den gamla danska östkolonin Hellanmaa härjar svält och elände. Befolkningen har decimerats av åratal med brutala konflikter och inbördes strider mellan diverse olika milisgrupper. Många av dessa milisgrupper vill återgå till Danskt styre och försöker då ta makten från den självständiga, demokratiska regering som FN insatallerat. Under dessa många år av stridigheter mellan milisgrupperna och diverse insatser från medlemsländer inom FN (exklusive Danmark som blint ignorerat det hela) har nu våldet på senare tid eskalerat i rasande takt. Milisgrupperna har slutit sig samman och poserar nu ett riktigt hot mot demokratin i Hellanmaa.

Sverige bidrar till FN och dess insatser runt om i världen och har på uppdrag av FN nu bidragit med en infanteripluton samt specialister inom flyg, artilleri samt spaning till FN:s insats i provinsen Hellanmaa. Sverige skickar Sierra Lima.


Plutonens uppgift är att kväva milisens våld mot civila och destruera diverse installationer som milisen konstruerat. Sierra Lima har order om att ta initiativet och slå tillbaka mot f...
Läs mer »

Operation: Lush Militia Crushpostat av Enfisk, 2020-05-16 14:58
I den gamla sovjetprovinsen Rosché råder oro. Befolkningen har decimerats av åratal med väpnade konflikter och inbördes stridigheter mellan diverse olika milisgrupper. Många av dessa milisgrupper vill uppnå ett självstyre och försöker då ta makten från den demokratiska regering som FN insatallerat. Under dessa många år av stridigheter mellan milisgrupperna och diverse insatser från medlemsländer inom FN har nu våldet på senare tid eskalerat i rasande takt. Milisgrupperna har slutit sig samman och poserar nu ett riktigt hot mot demokratin i Rosché.

Alla civila har flytt eller flyttats på av FN för att inte hamna i skottelden under denna pågående konflikt. Detta var nödvändigt då milisen nyttjar artilleri mot civila mål, hänsynslöst.

Sverige bidrar till FN och dess insatser runt om i världen och har på uppdrag av FN nu bidragit med en infanteri pluton samt specialister inom flyg, artilleri samt spaning till FN:s insats i provinsen Rosché. Sverige skickar Sierra Lima.


Plutonens uppgift är att kväva milisens våld mot civila och destruera diverse ins...
Läs mer »

Operation: Hornets Nestpostat av Enfisk, 2020-05-09 15:49

Efter ett väl utfört uppdrag i Okrigstan visade det sig att Belyy Volk i själva verket var en person. Den Vita Vargen tycktes hela tiden ligga ett steg före oss. Kort efter operation Hunting Prey kunde MarSoc i största hemlighet lämna landet medan CIA fick order att stanna kvar i hopp om att hitta vidare information kring Belyy Volk. Vart hade han flytt? Hur såg hans vidare planer ut nu när han förstått att vi var honom hack i häl?

Efter tre veckors undersökningar på plats i Okrigistan hade CIA nästan inget att gå på. Spåren efter Belyy Volk tycktes vara som bortblåsta. Han hade gjort ett genialt arbete att täcka alla spår efter sig. CIA fruktade till en början attacker från så kallade ”sleeper cells” men insåg snart att Belyy Volk troligen skulle välja att ligga lågt i minst några månader tack vare insatsen i Okrigistan. CIA hade helt rätt. CIA blev hemkallade och påbörjade, på order från högsta ort, ett djupare analysarbete för att lokalisera den Vita vargen. Efter två månader kom brytpunkten.

CIA hade hittat ett gammalt videoklipp från forna Jugoslavien, daterat 1993. I tillhöra...
Läs mer »

Operation: Hunting Preypostat av Enfisk, 2020-05-02 13:26


Part 3 of Eagle Down

Efter missilattacken på Tanoa fick Marsoc order att snabbt exfiltrera. Missilerna riktades mot flertalet större civila mål på Tanoa där hundratals människor dog inom loppet av 20 minuter. Ett för CIA helt okänt terrorattentat hade iscensatts av något som tycktes vara en galen mans tankar och idéer. Attentatet förkastades givetvis av den globala gemenskapen. Regeringschef efter regeringschef uttryckte sin avsky mot aktionen och ställde sig på USAs sida. Det här var ett av de värsta terrorattentaten i mänsklighetens historia...
Målet med attentatet sände ett otvetydigt budskap till omvärlden men framförallt till de länder som ingår i G8 – Ingen går säker.

Trots att El Diablo enligt plan eliminerades var terrorväldet för ögruppen Tanoa ett oroande faktum.
Kort efter terrorattentatet mobiliserade amerikanska marinkåren rekordsnabbt för ett massivt anfall med full kraft i syfte att befria landet från terrorväldet. Det dröjde inte många veckor att lyckas och motståndet som de amerikanska trupperna mötte tycktes vara svagt och oengagerat.

Fältagenter från CIA upptäckte d...
Läs mer »
Teamspeak 3