Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Kampanj: Aurora - Part IV: Midnight Chargepostat av Kalle, 2023-06-04 02:29

Efter ytterligare två veckors strider har Livonia med SSGs hjälp lyckats vända trenden och pressa tillbaks fienden. Red stars anfall har börjat bli allt mer impopulärt bland civilbefolkningen och politiska styret har börjat diskutera missförtroendeförklaring mot ledarna i landet som tog beslutet om att invardera.

Beslut har tagits att påbörja en gemensam offensiv mot deras frontlinje i syfte att pressa tillbaks dem till den faktiska gränsen. Rapporter har kommit in om att fienden har brister på ammunition och fordon. Fiendens AA försvar har även försvagats kraftigt så fienden har istället övergått till att patrullera luftrummet med egna stridsplan istället.


Vi har i uppgift att röra oss bakom fiendens linjer par fallskärm och orsaka maximal skada. När detta är löst skall vi röra oss norrut för att sätta upp försvarslinjer för att skydda egna truppernas flank. Ytterligare brief ges ingame.


Svensk M90. NV utrustning...
Läs mer »

Operation: Coalition without visionpostat av Enfisk, 2023-05-25 19:41In the land of Kujari there exists multiple insurgent and militia groups, all with their own feuds and territory. The land itself is ravaged by years of war and domestic violence between these groups. Some neighbouring countries such as Takistan and Sahrani are the only nations currently with a diplomatic presence.

This makes it very hard for outside intervention and aid. Multiple attempts have been done by humanitarian groups such as IDAP. IDAP always hires the western independent military group ION for protection and escourt within Kujari. ION has a permanent base of operations in the southern part of Kujari on an abandoned airfield. This airfield is not usable for fixed wing aircraft but ION has a few stationed helicopters, even some armed helis for when things get real hairy or overwatch in especially hot zones are required.

IDAP has had little success in establishing fieldhospitals and aidstations in-country and has just recently tried a new program with airdropping supplies for civillians. Regular airdrops has been made by a C-130 stationed in Takistan, flying over different civillian...
Läs mer »

Operation: Everonandonpostat av Erk, 2023-05-18 20:13

SITREP:

Inbördeskrig råder på Everon. De regeringstrogna trupperna har dålig materiel, dålig moral och tvivelaktiga kunskaper, men har trotts detta lyckats låsa läget vid en gränslinje där rebelltrupperna hålls inneslutna på den södra delen av ön.

Rebellernas ledning har dock givit ett ultimatum: backa gränsen en mil, eller känn på deras vrede. Regeringen har gjort vad de kunnat för att stärka upp den inhemska armén, men det är ju svårt att bygga när grunden är dålig...

För att möta rebellerna och försöka bringa ordning har regeringen beslutat att anlita ION-group. Ett privat säkerhetsföretag som gjort sig ett namn som effektiva och kostnadsvärda under tidigare konflikter i mellanöstern.

Ni är den styrka som ION-group skickat för att slå mot rebellerna. Ni ska rensa ut de sista rebellstyrkorna innan de lyckas bygga upp ännu mer materiel och folk, och innan de lyckas göra allvar av sitt hot mot regeringen.

UNDERRÄTTELSER:

De senaste veckorna har rebellerna fått en leverans av vapen, fordon och annan materiel. Troligtvis är det någon tredje part som understödjer dem och förser dem med pengar, vapen, ammunition och allt annat de behöver. Vi vet...
Läs mer »

Operation: Stillwaterpostat av Kalle, 2023-05-10 03:47

Livonias anfall på västra fronten lyckades efter stora skadeutfall. De har därför fått falla tillbaks för att plåstra om sina sår och överlämnar därför fronten över till de svenska styrkorna.Red star styrkorna har tydligen avrättat civila som inte är beredda att själv ta upp vapen mot Livonias styrkor. Efter att städerna till väst har säkrats har nu dock en del civila återvänt till området.
Fienden har kraftigt försvagats och deras försvarslinjer har fallit bakåt (se AO). Vi har därför som primär uppgift blivit tilldelade att framrycka med material för att sätta upp en ny FOB i nivå med nuvarande försvarslinjen (FAP markering). Detta kommer sedan att bli vår utgångspunkt för fortsätta anfall mot fienden.

OBJEKTIV FAP Säkra FAP position, patrullera närområdet och eliminera eventuella fiendekontakter innan material lastas ut och FOB upprättas.
OBJEKTIV OFFLINE Kommunikationsanläggning som används för signalspana ...
Läs mer »

Operation: Overchargepostat av Kalle, 2023-05-05 22:06

Fienden föll tillbaks från den västra sidan av Livonia efter att vi framgångsrikt lyckades förstöra bron. I syfte att slå mot fienden innan de hann återsamlas framryckte vårt infanteri snabbt söderut mot en liten by i syfte att eliminiera fienden innan de hunnit kraftsamla. Detta visade sig dock vara ett ytterst dåligt svar då fienden hade hunnit få dit mer trupper än förväntat. Både vårt infanteri och dess förstärkningstrupper blev omringade och bekämpade efter en tung strid med fienden. Kompanistaben tog därför beslut om att rycka tillbaks och sätta upp försvarsställningar och under natten har TL och VL beskjutit positionen i syfte att försvaga fienden. VL har dock rapporterat stora svårigheter då de tagit radarlåsning från syd så misstanke finns att fienden har upprättat minst ett S750 SAM system i södra delen av landet.


Fienden skall rensas från byn och hämnd skall utkrävas för våra bröder. Vi kommer framrycka in och slå mot byn från nordöst och använda höjdkurvan till vår fördel. För att undvika risker med samma utgång som senaste anfallet skall ...
Läs mer »
Teamspeak 3