Välkommen till SSG

Welcome to SSG

(english below)

Vad roligt att du är här! Vi ser gärna att du registrerar dig på hemsidan så att du får mer tillgång till vad som händer och du får även tillgång till forumet.

Hi! Nice to see you here. We would love it if you registered an account for this page. This will give you access to what is going on, and also give you access to the forums.

If you want to contact us in anyway, please register and send a PM to Kalle.

Tack!

Welcome

Vilka är SSG?

SSG grundades 2009 och är en stabil och väletablerad ArmA-klan med båda fötterna på jorden. Vi är inriktade på taktisk realism med ett stenhårt gameface under operationerna men med en välkomnande och avslappnad stämning utanför spel.

Vi lånar till viss mån rutiner och arbetssätt från verkligheten som vi sedan har anpassat till att fungera i spelet med fokus på spelnöje och effektivitet. Vi är dock inte intresserade av hur någonting görs i verkligheten om det begränsar oss istället för att lägga till spelglädje.

Vi spelar ofta i komplexa och krävande situationer. För att bäst lösa de uppgifterna tränar vi varje onsdag personlig färdighet, stridsteknik, kommunikation och samarbete med hjälp av våra instruktörer och chefer. Dessa träningar syftar till att utveckla oss både på spelar-, grupp-, plutons- och kompaninivå.

Vi använder ett hierarkiskt system både i spelet och utanför. Det är dock inte samma personer som styr i spelet och utanför - Plutonledning och Klanledning är särskilda ansvarsområden. Vi har ansvar uppdelat på ett flertal grupper som jobbar mot att förbättra spelupplevelsen och driva klanen framåt. Det är dock fritt för varje medlem att komma med förbättringsförslag till gagn för klanen både i spelsätt, utrustning och addons - vi uppmuntrar engagemang.

Vi brukar övervägande använda svensk utrustning och material men är inte ovana till att även nyttja material från andra länder om vi bedömer att detta är positivt för spelupplevelsen.

Vill du spela med oss?

[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Operation: Snowfallpostat av Kalle, 2023-12-03 01:06Svensk trupp har ju tillbringat 3.5 månader i Finlands skogar i syfte att stödja den finska försvarsmakten mot deras strider mot Red Star. Fienden har välutrustad och försörjs av främmande makt och agerar i princip som en reguljär armé. Svensk trupp har dock vart mycket framgångsrik och närmat sig fiendens bakre positioner. NL har lyckats infiltrera bakom fiendens linjer och kommit över information om positionen på en av fiendens generaler, extremt nära Swedish Strategic Groups position. NL blev dock upptäckta och är nu under flykt från fienden.Vårt mål är att eliminera eller ta fiendens general till fånga. Hans position är bekräftad till OBJ Snowfall. För att han inte skall hinna lämna området får tyvärr NL lämnas själv för tillfället. Om möjligt kan vi försöka flyga ut dem men det finns bekräftade Shilkas i terrängen.Obj Snofall Eliminiera generalen på denna position
[color=#F...
Läs mer »

Operation: Targets Everywherepostat av Enfisk, 2023-11-26 12:13Efter koalitionens invasion av Takistan pågår nu en ockupation och återuppbyggnad av landet. I den nordöstra regionen Kunduz befinner sig en pluton svenska soldater vars uppgift är fredsbevarande och skyddande av det civila livet i regionen.
Hotet, som finns överallt, är insurgenter. De är överallt och klär sig inte i uniform, de använder terrängen för att överfalla och orsaka stor skada för att sen försvinna iväg i bergen.

I området verkar civila hjälporganisationer så som IDAP och regionen har frekvent besökts av journalister som fritt har kunnat röra sig och rapportera kring läget i regionen. Sedan insurgenternas framfart har deras uppgifter och närvaro varit alltmer hotad.

Insurgenterna har blivit modigare och har nu mer eller mindre infiltrerat alla de större städerna. De råder en otäck stämning i städerna där insurgenterna patrullerar öppet och gör livet surt för civilbefolkningen.
Den svenska plutonen har fått information samt bedrivit egen spaning under en längre tid för att kunna bedöma lägets allvarhet och vilka åtgärder som behövs för ...
Läs mer »

Operation: Cartwheelpostat av Hassknatten, 2023-11-18 13:17

Den starkaste nationen i den nya världen har i 25 år varit i konstant konflikt med de grannländer som har militär.
Stora anfall med pansarfordon och mängder av marktrupper har snabbt anfallit och tagit över stora delar av landet, nu hotar landet med att använda vapensystem som kommer att orsaka en skada som världen aldrig tidigare varit med om.

Flera länder vill nu beblanda sig i kriget för att förhindra detta, men alliansen med landet är svårtolkad och bara några få utvalda får bedriva den typen av arbete.

För att förhindra ett världskrig har SSG fått i uppgift att slå ut fienden från landet.Vi har fått landets tillstånd att agera mot den fienden som har ockuperat områden i landet, i syfte att eliminera eller driva ut fienden med kraft!

Vi behöver göra det här effektivt, men ändå orsaka så lite skada på infrastruktur som möjligt.

OBJ - KNIFES
Ockuperad och befäst stad, eliminera fientlig närvaro.

OBJ - DAGGERS
Vapendepå / fordonsdepå. Destruera...
Läs mer »

Operation: A-Teampostat av Erk, 2023-11-09 00:34SITREP:

Fientlig trupp har ockuperat delar av Ruha. De lokala styrkorna har inte lyckats stoppa dem, och ber nu SSG om hjälp att återta sin förlorade mark.

SSG har etablerat en FOB i den norra delen av området och har gjort förberedelser för att slå mot fienden.

De lokala styrkorna har bett om vår hjälp att öppna motorvägen söderut, återta flygfältet och ta reda på var civilbefolkningen tagit vägen. Ett större antal människor saknas.

UNDERRÄTTELSER:Fienden har grupperat artilleri någonstans i området. Vi vet inte var dessa är placerade, men de kan verka över större delen av området.

Fienden har även grupperat kvalificerat luftvärn kring flygfältet. Eget flyg bör iaktaga stor försiktighet. Bedömd hoträckvidd är markerad med röd cirkel på kartan. Efter att marktrupper bekämpat luftvärnssystemen där bör eget flyg kunna uppträda mer fritt i området. Det finns dock viss risk för enstaka MANPADS på marken.

Vi vet inte var civilbefolkningen tagit vägen. Det är möjligt att de kidnappats av fiendens styrkor, men inget konkret har kommit fram under spanings och un...
Läs mer »

Operation: Golden Jackhammerpostat av Kalle, 2023-11-01 18:54Kunduz Valley, 2020. Som en del i en internationell koalition säkrades stora delar av Afghani i syfte att förhindra folkmord mot landets religiösa minoriteter. Detta initierades av Afghanis regering som tappat kontrollen över landet då insurgentstyrkor i samarbete med vissa delar av landets armé gjorde uppror i syfte att skapa ett kalifat. På grund av det civila lidandet striderna medförde gick även IDAP personal in för att hjälpa människor med sjukvård och förnödenheter som rent vatten och mat. Under natten visade det sig dock att insurgenter stormade lägret, dödade åtta hjälparbetare, skadade sex och tog fem tillfånga. I samråd med amerikanska styrkor så har deras position lokaliserats till den östra delen av området. Då svenska trupper ansvarar för säkerheten i detta område så åligger det er att lokalisera och rädda IDAP personalen.

En trolig position för IDAP personalen har lokaliserats. Området är dock täckt att AA enheter både i form av stationära enheter samt igla/ podnos manpads. AA hotet är med andra ord mycket högt i den östra delen av landet och beslut har därför tagits om att press...
Läs mer »
Teamspeak 3