Author Topic: Operation: Vozdushnye  (Read 870 times)

Enfisk

 • 1:e Sergeant
 • *
 • Posts: 537
Operation: Vozdushnye
« on: 3 November 2018 kl. 17:09:18 »

Operation: Vozdushnye

SITREP
Glorious comrades!

We have just now received news that our mighty air force has successfully stopped a convoy of American warships of the coast of our puppet state, Chernarussia! The pesky Brits are still feasting on our rightful land and resources but with the convoy stopped, we have a rightful chance of beating them out of our lands!

We must act swift and without mercy, both on land and on sea! For the motherland!

BRIEF
Voyenno-Vozdushnye Sily Rossii (our mighty air force) has been a great help in this endeavour we are about to start. They have dropped western chemical bombs our comrades in the KGB stole recently. The ships are completely immobilized and are sitting ducks for us to pluck! We must gather the men and rush to the stolen helos and repel down upon the metal monsters and seize them for our own purposes!

Still with those ships and their firepower under our wing, we have the Brits on land left to deal with. They have festered on this land for too long and corrupted our subjects minds. No more! Run them out of the country or let them die where they stand!

Retake the old industry town of Stary Sobor (OBJ STEEL) to gain the support of our workers and the people! May the steel mill once again flow with glowing red hot iron to be forged into weapons to arm our brothers!

Some loyalists has been captured, imprisoned and charged with trying to sabotage a British military convoy. Which is obvious lies and an attempt to anger the motherland. We must strike at the British encampment which holds our brothers captive, bring these heroes back alive!

Glory to the motherland!

Map over AO

Primary Objectives
OBJ RED MIST - Strike fast and at the heart of the American naval force. Repel down onto their beaten ships and destroy everything. Sieze them for our supreme leader!
OBJ STEEL - Free the industrial giant that is the steelplant at the heart of the land. Drive out the pesky Brits!
OBJ KGB - Our comrades, mistakenly imprisoned for made up crimes against our enemy, free these heroes!

Secondary Objectives
The KGB has hidden cars and ambulances for us to use if needed by the old gas station in Mogilevka.

EGNA RESURSER
3 stolen UH-60
1 Mi-8MT (MEDEV)
4 Ka-60 (transport)
2 Su-25
URAL Ammo, Fuel, Repair


INTEL
Red ellipses are filled with mines.


« Last Edit: 3 November 2018 kl. 17:28:54 by Enfisk »
M2. Mån tumma

Murkelost

 • Junior Sergeant[E]
 • *
 • Posts: 548
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #1 on: 3 November 2018 kl. 17:18:19 »
I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job.

Murkelost

 • Junior Sergeant[E]
 • *
 • Posts: 548
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #2 on: 3 November 2018 kl. 18:40:43 »
För kännedom så har det ryska stridsflyget ingen - vad jag märker - låsningsförmåga på mål så om vi ska verka med det så blir det kanon, bomber eller dumb rockets.
I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job.

Enfisk

 • 1:e Sergeant
 • *
 • Posts: 537
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #3 on: 3 November 2018 kl. 23:58:32 »
@Murkelost
Su-25orna har tomma pylons så ni kan justera precis hur ni vill med precis alla raketer/bomber/20mm autokanoner ni vill ha under vingarna, det borde absolut finnas nån sorts som går att låsa på mål!
M2. Mån tumma

Viktor

 • Inaktiv Medlem
 • *
 • Posts: 1048
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #4 on: 4 November 2018 kl. 01:16:34 »
Kompaniorder

Kompaniets UPG
Befria Chernarus från britternas imperialistiska övertramp genom tre huvuduppgifter.
RED MIST - Landstiga på fiendens kryssarfartyg i syfte att destruera fiendens materiel
STEEL - Återta viktig industri från fiendens kontroll
KGB - Frita krigsfångar

Order:

Alpha Sierra

RED MIST
Samtliga grupper tar med extra sprängmedel för att destuera materiel på respektiva fartyg.
Plutonen sitter upp i helikoptrar för att repellera ned på tre kryssare - en per grupp.
Om möjligt har vi FA samt GA i en helikopter (heli 1) med HA i en annan (heli 2).
Vi använder i första hand Flygväg Anna för att försöka vara osedda på radar så länge som möjligt.
Då vi inte vet i förväg hur fartygen kommer att ligga i förhållande till varandra får vi vara dynamiska i vårt tagande av objektivet.
VL piloter bestämmer helt i vilken ordning vi repellerar grupperna. Vi försöker att alltid ha en helikopter i luften i syfte att understödja dem repellerande grupperna.
 • FA repellerar ned från Heli 1 på första båten. GA understödjer från Heli 1 så bra dem kan.
 • HA understödjer från Heli 2 som cirkulerar runt området
 • Heli 2 förbereder att repellera ned HA på andra båten
 • Heli 1 är klara med FA, lyfter upp i luften och understödjer HA:s repellering
 • Heli 2 repellerar ned HA på andra båten
 • GA understödjer från Heli 2
 • Heli 1 förbereder att repellera ned GA på tredje båten
 • Heli 2 är klar med HA, om VL har extra sidoskytt understödjer Heli 1, annars exfil ur området
 • Heli 1 repellerar ned GA på tredje båten
 • Heli 1 samt Heli 2 exfiltrerar ur området till Hållpunkt Boris
Varje grupp rensar respektive fartyg på fiender.
När RED MIST är bedömt rensat påbörjar vi placering av sprängmedel. Dessa detoneras när samtliga är uppsuttna i helikoptrar och vi är 200m+ från OBJ.
Bereduppgift samtliga grupper att efter avklarad kryssare kan vi landsätta på fiendens hangarfartyg och destruera materiel även där.
Efter detta RTB till F.O.B MOTHERLAND för påfyllning av materiel.


STEEL
Notera att industrierna ej får skadas.
Plutonen landar på LZ Dmitri, samlas på “AS UFA 1”. Därefter utgår vi på plutonsformation Stridskolonn mot “AS 1”, ordning FA, GA, HA. På vägen kommer OBJ STEEL förbekämpas av TL.
När plutonen passerar UPK “AS Linje” byter vi plutonsformation till Stridslinje, samma ordning.
På “AS 1” tar plutonen eldställningar mot OBJ STEEL och bekämpar så mycket fiender vi kan från skogskanten. När det bedöms som säkert kommer FA samt HA framrycka mot “Ståldungen” via “FA, HA 1” med understöd av GA som kvarstannar vid GA 1. När FA, HA är framme vid “Ståldungen” framrycker GA och tar rygg på FA.
Från “Ståldungen” anfaller FA samt HA industrierna där FA tar östra delen och HA västra. GA tar rygg på FA, rundar sedan industrierna och tar nya understödsställning ar vid “Trollskogen” om möjligt. Annars tar GA rygg på FA och HA genom OBJ och är redo att understödja vid stridskontakt.


KGB
Notera att vi skall frita tillfångatagna kamrater på OBJ - nyttja ej spränggranater/luftbrissader etc.
Plutonen landar på LZ Gregory, samlas “AS ÅSA 2”. Därefter utgår plutonen på plutonsformation Stridstriangel höger, ordning GA, HA, FA. När plutonen korsat UPK “E4” byter plutonen formation till Stridslinje, samma ordning.
Plutonen framrycker på Stridslinje mot OBJ och genomsöker området. När belägring hittats bryter FA tillsammans med GA in på området med HA som understöd, kan ändras dynamiskt om behov finns.
När gisslan fritagits ansvarar FA för transport av gisslan till utsatt LZ för extrahering.


November Lima
RED MIST
Ingen spaning behövs, NL framrycker direkt till STEEL för spaning och samkörning med TL.

STEEL
NL bedriver förspaning på STEEL. Om möjligt markera ut ev. Industrier på karta som ej redan är märkta. När anfallet börjar på STEEL kallar NL in förbekämpning på förspanade nyckelmål från TL. Notera att industrierna ej får skadas. Undvik gärna skada på civilmateriel också, men ej lika viktigt.
Efter framgångsrik förbekämpning från TL hjälper NL plutonen med spaning.
Efter egen bedömning påbörjar NL framryckning till nästa OBJ så att dem är framme i god tid och kan utföra förspaning av nästa OBJ innan plutonen är framme.

KGB
NL bedriver förspaning med högsta prio att lokalisera platsen där fångarna hålls. Därefter bedriv spaning efter nyckelmål i vanlig ordning.

Victor Lima
RED MIST
VL flyger hela plutonen till RED MIST, förslagsvis i stulna UH-60s men VL bestämmer själva. Om VL har extra personal bemannar den kulspruta i Heli 2 i syfte att understödja Heli 1 som gör sista repellering.
Använd gärna flygväg Anna i syfte att undvika radar- och visuell kontakt i så hög utsträckning som möjligt.
Notera att vi ej kan veta hur/var fartygen står i förväg. VL måste dynamiskt organisera hur ni landsätter grupperna. En grupp per fartyg.
VL repellar ned grupperna en i taget på kryssarna. När en helikopter repellerar cirkulerar den andra runt området för att understödja.
Efter att samtliga grupper landsatts återgår båda helikoptrar till Hållpunkt Boris och inväntar där att Plutonschef rapporterar att grupperna är redo att plockas upp igen. VL plockar därefter upp grupperna och flyger tillbaka till FOB. Beredduppgift VL att landsätta grupperna på hangarfartyg om något där behöver destrueras.

STEEL
VL landsätter plutonen på LZ Dimitri.
Därefter kan VL lyfta med Gremlin i syfte att understödja plutonen från luften.
VL beredduppgift flyga in ammo till OBJ.
Efter avklarat OBJ hämtar VL plutonen på utsatt LZ och flyger till nästa OBJ.

KGB
VL landsätter plutonen på LZ Gregory.
Därefter kan VL lyfta med Gremlin i syfte att understödja plutonen från luften.
VL beredduppgift flyga in ammo till OBJ.

Tango Lima
RED MIST
TL är redo att bekämpa mål på RED MIST på plutonens begäran. TL ser till att ha rört sig ut i tid till plats där dem är inom verkansavstånd från OBJ.
Tyvärr låg chans att TL behövs.

STEEL
Notera att industrin ej får skadas.
TL kommer förbekämpa nyckelmål (TKSPs, stationära fordon, bunkrar osv) med hjälp av NL. TL och NL ser till att ha en plan färdig när plutonen börjar framryckning från LZ Dimitri.
Efter förbekämpning är TL redo att bekämpa mål på plutonens och/eller NL:s begäran.

KGB
TL redo att bekämpa mål på plutonens och/eller NL:s begäran.

ROE: På RED MIST behövs maximal aggression, gruppchefer bekämpar helt på egen bedömning. Allt som inte är ryssar är att bedöma som fientliga.
På STEEL håller grupperna eld tills vi kan få gemensamt eldöppnande mot grupper. När överraskningsmoment et är förlorat är det fritt att öppna mot brittiska kontakter.
På KGB skall vi rädda tillfångatagna kamrater och begränsar användadet av spränggranater m.m. I övrigt samma ROE som på STEEL.
Inga civila skall vara i området.

Fienden:
Konventionella brittiska styrkor.

Civila:
Inga civila inrapporterade.

Terrängen:
RED MIST är fartyg ute på vattnet - otroligt trånga utrymmen.
På STEEL samt KGB varierad terräng, skog, öppna fält. Kuperad terräng.

Minor:
Kända minfält utmarkerade på kartan.

Understöd:
Gremlin/TL/NL

Kompaniets ÅSA
FOB(initialt) därefter enl. beslut från Plutonchef.

Ledning:
Enl. Standard.
He's reaching for those grapes. He's trying to make his wine, and the wine's already sounding like a violin, that cheese and wine.

Murkelost

 • Junior Sergeant[E]
 • *
 • Posts: 548
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #5 on: 4 November 2018 kl. 08:25:55 »
@Murkelost
Su-25orna har tomma pylons så ni kan justera precis hur ni vill med precis alla raketer/bomber/20mm autokanoner ni vill ha under vingarna, det borde absolut finnas nån sorts som går att låsa på mål!

Jag kunde inte förmå låsa på mål när jag prövade men dumb fire vapensystem funkar iaf :)
I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job.

Smorfty

 • Specialist II
 • *
 • Posts: 171
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #6 on: 4 November 2018 kl. 11:49:01 »
Jag kunde inte förmå låsa på mål när jag prövade...

Mark-missilerna Kh29L, Kh29ML, Kh25, Kh25ML kräver att du först slår på lasern med R
http://www.rhsmods.org/w/su25

Enfisk

 • 1:e Sergeant
 • *
 • Posts: 537
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #7 on: 4 November 2018 kl. 13:01:09 »
M2. Mån tumma

Kalle

 • SSG: Ledning
 • Posts: 2281
 • Os frontale
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #8 on: 4 November 2018 kl. 22:18:48 »
RPG hade pretty much noll effekt mot fiendens APCer. Även extremt svårt vapensystem att skjuta med på <100 meter med tanke på siktfältet och rörligt fordon.
Tekniska bekymmer runt båt där vi trillade ned genom skrovet.
Fienden verkade kunna se rätt fritt genom terrängen då de under långa perioder var helt osynliga men kunde lägga riktad eld mot gruppen.
Det är Arma vi spelar och vi spelar med fordon... -Enfisk 2017

Murkelost

 • Junior Sergeant[E]
 • *
 • Posts: 548
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #9 on: 4 November 2018 kl. 22:42:00 »
VL Feedback

Kolla gärna så stridsflygen har möjlighet att lyfta från landningsbanan.
Gick inte att ladda in ammolåda i KA60 helis.
Hade gärna sett lite mer av MI-8's istället för antalet KA60's.

Utöver kul uppdrag med grymt första objekt!
I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job.

Smorfty

 • Specialist II
 • *
 • Posts: 171
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #10 on: 4 November 2018 kl. 23:48:47 »
Kolla gärna så stridsflygen har möjlighet att lyfta från landningsbanan.
För att förtydliga:
Snön på startbanan gjorde att man inte kom upp i tillräcklig hastighet för att kunna lyfta med Su-25:an.

Murkelost

 • Junior Sergeant[E]
 • *
 • Posts: 548
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #11 on: 5 November 2018 kl. 15:23:39 »
BTW är det nån som vet vad som hände när Hotel Alpha skulle plockas upp från skeppet? De kunde inte gå in i helikoptern p.g.a. att jag av nån anledning behövde bli "förlåten" för aggro vs friendlies!?

Ninjanils gjorde en forgive och sedan kunde han hoppa in men då hade resten redan dragit med båtar istället.
I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job.

Viktor

 • Inaktiv Medlem
 • *
 • Posts: 1048
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #12 on: 5 November 2018 kl. 15:32:17 »
Det är när man dödat för många friendlies, men vet inte när det skulle ha hänt.
He's reaching for those grapes. He's trying to make his wine, and the wine's already sounding like a violin, that cheese and wine.

Murkelost

 • Junior Sergeant[E]
 • *
 • Posts: 548
Re: Operation: Vozdushnye
« Reply #13 on: 5 November 2018 kl. 15:35:10 »
Det är när man dödat för många friendlies, men vet inte när det skulle ha hänt.

Vi hade våra roller under blufor och vi slogs mot blufor? Kan det vara kopplingen?
I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job.

 

* Välkommen till SSG

Vill du söka till SSG?
Swedish Strategic Group (SSG) är en taktiskt ARMA-klan med fokus på seriöst spel i en vuxen miljö.

Klanens storlek varierar men snittar på ca 35-40 medlemmar vid varje spel. Vi håller träningar varje onsdag där vi slipar våra färdigheter och utvecklar vårt spelsätt för att på söndagar lösa de svåra uppgifter vi blir tilldelade.

Det är spel i princip varje söndag och vi bygger våra egna uppdrag! Detta betyder att vi får unika uppdag efter våra egna önskemål. 
[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

* Senaste foruminlägg

Le Kalender

April 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 [23] 24 25 26 27 28
29 30

No calendar events were found.

* Online

 • Dot Guests: 12
 • Dot Hidden: 0
 • Dot Users: 0

There aren't any users online.