Author Topic: Operation Firemoon  (Read 1579 times)

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 52
Operation Firemoon
« on: 2 April 2018 kl. 21:20:08 »
 
Fler och större bilder: länk

Operation Firemoon

Situation
Efter att Sierra Lima inte lyckades slå ut huvudobjektivet under operation Firestar, fick ”Frihetsarmén” tillbaka initiativet och har under de senaste veckorna tryckt tillbaka regimens styrkor. De har även övertagit de civilkontrollerade områdena i västra delarna av Lackistans södra ö. Alla civila i området antas vara fångade eller döda.

De av FN styrda tyska styrkorna har efter hårda strider lyckats upprätta en offensiv F.O.B ”Feuermond”. Trots detta har man tappat större delarna av det som Sierra Lima säkrade under operation Firestar. Detta tros bero på att Frihetsarmén har fått tillgång till västerländskt krigsmaterial. Mycket tyder på att den tidigare regimens ”sponsorer” Coca Metals, Mc Oil och Circle Mac kan vara inblandade. Dock finns det inga bindande bevis ännu.

De tyska styrkorna har försökt att pressa Frihetsarmén genom att använda deras hangarfartyg S.M.S Regenstern. Detta har misslyckats och Regenstern har fått mindre skador och dragit sig ur till ett operativt bakre läge.

I och med att situationen i Lackistan urartat har FN beslutat att återigen sätta in Sierra Lima för att en gång för alla se till att den så kallade ”Frihetsarmén” slås ut så att den sittande regimen i Lackistan ska kunna fokusera på att bygga upp landet genom sin demokratiska värdegrund.

Brief
Sierra Lima har aktiverats för att driva ut ”Frihetsarmén” ur Lackistan. Kompaniet kan förvänta sig hårt motstånd. Trots att Regeringsstyrkorna har upprättat en egen F.O.B med en säker hamn har de inte lyckats stå emot överlöparna och de håller på att tappa fotfästet på ön (grön linje). De sista regeringstrogna civila har slagits ut och befaras vara avrättade. Däremot kommer kompaniet att assisteras av de tyska styrkorna genom deras kontroll av de sydvästra delarna av ön (blå linje).

Inledningsvis kommer Alpha Sierra att luftlandsättas norr om staden Cayo för att senare röra sig söderut och säkra objektivet Sandudden. Därefter beredd försvara staden i väntan på sammanstrålning med Bravo Sierra.

Bravo Sierra skall upprätta en säker färdväg från F.O.B ”Feuermond” till staden Cayo och slå ut eventuella posteringar upprättade av Frihetsarmén under vägen. Därefter beredd transportera krigsfångar till F.O.B ”Feuermond”.

När kompaniet säkrat objektiv Sandudden, transporterat bort krigsfångar och nedkämpat eventuella motattacker skall det kraftsamla och framrycka norrut tills objektiv Sandåkern är säkrat.

Area of Operation

 

Primära Objektiv
Sandudden - Säkra staden Cayo och försvara den mot eventuella motattacker. Detta kommer avlasta regimensstyrkor.

Sandö - Slå ut fiendens upprättade F.O.B och ta deras befäl fången. Detta kommer ge regimen möjligheten att kraftsamla och återta förlorat område.

Sandåkern - Ta och säkra flygfältet. Detta kommer att skapa förutsättningen att kasta ut ”Frihetsarmen” ur Lackistan permanent.

Sekundära Objektiv
Sandstrand - Säkra de civila Bauxitverken och söka efter mineringskoder. Detta kommer skära av fienden från en del av dess ekonomiska resurser och eventuellt ge oss möjligheten att deaktivera minfält.

Sandtunga - Ta och säkra objektivet för att skapa ett brohuvud åt regimensstyrkor. Detta bör underlätta tagandet av objektiv Sandåkern och ge regimen möjlighet att kraftsamla alla sina styrkor.

Tid och väder
2018-04-08  kl. 09:45 lokal tid
Regn övergående till uppehåll.
+9 grader


EGNA RESURSER
Till vårt förfogande har vi följande:

Infanteriet
12 x HMMWVs med M2
4 x MRZR
2 x HMMWV Ledningsbil

Pansar
3 x M2A3

Flygvapnet
1 x OH-6M
2 x UH-60M
1 x CH-47F
2 x JAS 39 Gripen

Marinen
Inga resurser nödvändiga

Trossen
3 x HEMMT (Repair, Fuel, Ammo)

Sjukvård
1 x UH-60M Mev
2 x HMMWV Ambulans


INTEL
Fienden har kraftigt befäst sina positioner i A.O:n. Vi förväntar oss starkt motstånd med ständiga motattacker.
De har utökade resurser mot förra gången och kommer att kämpa med infanteri utrustade som en reguljär armé, understödd av både pansar och flyg.

Vi har fått rapporter om att fienden har ett flertal FAC trupper positionerade i terrängen så kompaniet kan förvänta sig precisa luftanfall.

Fienden har också införskaffat sig ett flertal NATO resurser som kommer att nyttjas mot oss.
Detta rör sig främst om M2A3:s och ett fåtal M1A1SA.

Det ska inte röra sig några civila inom vår A:O när de förväntats ha flytt eller blivit tillfångatagna/avrättade av ”Frihetsarmén”.

Regimens militära styrkor kommer inte att verka inom vår A:O, dock kräver de att vi inte kränker deras frontlinje.

Mer Intel kan förväntas under veckan som kommer.

Enfisk

 • 1:e Sergeant
 • *
 • Posts: 537
Re: Operation Firemoon
« Reply #1 on: 2 April 2018 kl. 21:42:28 »
Klockers brief, på en måndag dessutom! Snyggt HaTaN!
M2. Mån tumma

sigma

 • Vice Korpral[E]
 • *
 • Posts: 94
Re: Operation Firemoon
« Reply #2 on: 4 April 2018 kl. 07:59:17 »
Ser ut som ett bombflyg på intel-bilden. Kanske ska skicka in en gremlin och spränga det så att det inte utgör hot mot SSG.

Eller något för NL att spana på kanske?

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 52
Re: Operation Firemoon
« Reply #3 on: 4 April 2018 kl. 22:14:31 »
Intel Update:

Våra infiltratörer har lyckats ta sig in på OBJ Sandåkern och har rapporterat in att det byggts upp två inhägnade områden. Med detta verkar det som om "Frihetsarmén" upprättat någon sorts personfängelse.

Därför:
Stående beredd uppgift för samtlig personal i kompaniet är att frita och transportera ut eventuella krigsfångar.
 
Vi har även nåtts av informationen att fienden bytt klädsel till en enhetlig uniform, här arbetar vår intelsavdelning med att bekräfta att det skett och vilken uniformstyp fienden nu använder sig av.

Slut Intel Update

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 52
Re: Operation Firemoon
« Reply #4 on: 6 April 2018 kl. 20:30:16 »
Sierra Lima, Sierra Lima

Från Staben, nya satellitbilder har tagits och finns tillgängliga.

Vi väntar fortfarande på intelupdate angående fiendens uniformskamouflage.
Däremot vet vi nu att det finns ett ökat mineringshot vid objektiven Sandudden och Sandö, iakta försiktighet.

Vidare har fiendens AA förmåga minskats oerhört av S.M.S Regensterns luftstyrkor. Vi räknar med klar himmel under OP:n. 

Staben Klart Slut

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 52
Re: Operation Firemoon
« Reply #5 on: 8 April 2018 kl. 17:23:38 »
TILL SAMTLIGA SIERRA, FRÅN STABEN

Vi har fått information från Lackistans regim att "Frihetsarmén" använder sig utav camouflaget "Sahrani Tropical" Bifogat finns en bild taget på en lokal övning. 
Sahrani TropicalVidare så har vi fått reda på ett ökat IED hot, främst mot infanteriet. Vidta lämpliga motåtgärder!

STABEN KLART SLUT!

Murkelost

 • Junior Sergeant[E]
 • *
 • Posts: 549
Re: Operation Firemoon
« Reply #6 on: 8 April 2018 kl. 22:28:40 »
Lite feedback från VL till uppdragsskaparen:

* Sätt gärna ammo lådor lätttillgängligt så att man snabbt kan landa en helikopter bredvid dem för att lasta in. Nu stod de bakom vissa helikoptrar vilket försvårade att lasta låda i chinook i aktuellt fall.

* VL's lastbilar fungerade ej (ammo, repair och fuel).

Annars ett supergrymt uppdrag =)
I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job.

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 52
Re: Operation Firemoon
« Reply #7 on: 8 April 2018 kl. 22:54:36 »
Tackar!

Hade totalt glömt bort era "bilar" och de var hos oss i den framskjutna FOB:n.
De som var i er FOB var ju bara för show ^^
Sorry för det!

Måste ha missberäknat avståndet på lådorna, tar med mig det!

Tack igen =D

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 52
Re: Operation Firemoon
« Reply #8 on: 11 April 2018 kl. 19:39:51 »
Debrief
Det visade sig att det skulle bli en väldigt tuff förmiddag för kompaniet.
Redan i planeringsstadiet så stöttes det på problem och ingen given kompaniorder hade utdelas så kompaniet fick anpassa sig och vara dynamiska utan en klar huvudplan.

Bravo Sierra stötte på motstånd bara ett hundratal meter utan för FOB Feuermond och tvingades ur kurs österut. Uppgiften kom av sig men plutonen lyckades säkra vägen söderut men glömde bort de norra delarna.

Under tiden arbetade Alpha Sierra med att ta sig fram till och säkra OBJ Sandudden.
Efter vissa logistiska problem kom plutonen fram till OBJ och stötte på rejält med motstånd.
Även efter att OBJ säkrats fortsatte ”Frihetsarmén” att sätta in trupper i motanfall.
I slutstriderna om Sandudden kastade plutonen mer eller mindre sten på fiendens pansar, mycket beroende på avsaknaden av en säker LZ för materielinförsel.

Bravo Sierra hade stora svårigheter att understödja Alpha Sierra i tagandet av OBJ Sandudden. Mycket beroende på att när plutonen kommit en bra bit söder efter vägen, så kom ”Frihetsarméns” norra styrka som lämnats kvar att anfalla Feuermond vilket tvingade plutonen tillbaka för att säkra och försvara FOB:en.

Efter riktigt hårda strider lyckades kompaniet tillslut säkra OBJ Sandudden, dock lyckades man inte rädda en endaste av de 10 identifierade FN soldaterna som befann sig i fångenskap på och runt Objektivet och fick däremed inte heller tillgång till de koder som man behövde för att avaktivera fiendens minfält.


Alpha Sierra säkrat OBJ Sandudden, Danebane Klart Slut!

Trots att ”Frihetsarmén” verkade skicka in allt pansar de hade lyckades kompaniet mota bort fienden och fortsätta norrut mot OBJ Sandö. Här visade det sig att Regimens artilleri lyckats förbekämpa stora delar utav fiendens bunkerförsvar, så kompaniet kunde säkra Sandö relativt snabbt.

Bravo Sierra lyckades även frita och med hjälp av Victor Lima transportera ut en fångad FN soldat från området.
När tiden börjat rinna iväg för kompaniet väljer Sierra Lima att lyfta Alpha Sierra och luftlandsätta dem nordöst om OBJ Sandåkern för att där kunna säkra upp det mystiska flygplanet som stod på flygrakan.
Detta lyckas och VL:s piloter klarar av att lyfta från Sandåkern med det erövrade jätteplanet.


Varsågod VL önskar Alpha Sierra

Sierra Lima lyckades med uppgiften att driva ut Frihetsarmén från OBJ Sandåkern och deras möjligheter för fortsatt verksamhet i Lackistan har kraftigt hindrats. Dock har de styrkor som lämnades av Bravo Sierra lyckats säkra upp OBJ Sandstrand och förstärkt sin position där.

Däremed lämnade Sierra Lima över det operativa ansvaret till de tyska styrkorna som direkt satt in S.M.S Regenstern för att en gång för alla driva ut ”Frihetsarmén” ur Lackistan.

I och med Sierra Limas lyckade anfall på OBJ Sandö och Sandåkern, fick regimensstyrkor det andrum de behövt för att kraftsamla och genomföra en offensiv mot OBJ Sandtunga. Detta objektiv föll relativt enkelt i regimens händer.

Nu har Sierra Lima transporterats ut för R&V samt förstärkning av nytt manskap.
Kompaniet är nu återigen i full operationell utvilad styrka och väntar på ny uppgift.


AO nästan helt säkrad

En sällan skådad syn, resupply crate

HaTaN tackar samtliga som var med och gjorde OP Firemoon till det slagfält det blev =D
(OP skaparens sidenote: Det var aldrig min mening att plutonerna skulle slitas isär och bli så långt från varandra och det blev lite väl mycket pansarmotstånd. Om jag varit lite rappare hade jag nog avbrutit anfallet mot FOB Feuermond för att plutonerna skulle fått chansen att sammanstråla tidigare. Sen räknade jag med säkrare försörjningslinjer för att besvara det stora pansarhotet men blev tyvärr inte så denna gång. Men jeklar vad ni krigade på bra boys, hatten av från mig)
Special thanks till Nabel, Viktor, VL som flög arslet av sig och Alpha pluton som visade hur man krigar på trots överväldigande odds (Servern som inte dog trots 4 spawnade objektiv samtidigt)

This is not the end……

Murkelost

 • Junior Sergeant[E]
 • *
 • Posts: 549
Re: Operation Firemoon
« Reply #9 on: 11 April 2018 kl. 21:26:30 »
Bra recap Hatan. VL at your service o7
I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job.

Hoffa

 • Menig 1kl.4
 • *
 • Posts: 138
Re: Operation Firemoon
« Reply #10 on: 12 April 2018 kl. 08:38:01 »
Älskar när vi får AAR:s på op:ar!!!!  :-*

 

* Välkommen till SSG

Vill du söka till SSG?
Swedish Strategic Group (SSG) är en taktiskt ARMA-klan med fokus på seriöst spel i en vuxen miljö.

Klanens storlek varierar men snittar på ca 35-40 medlemmar vid varje spel. Vi håller träningar varje onsdag där vi slipar våra färdigheter och utvecklar vårt spelsätt för att på söndagar lösa de svåra uppgifter vi blir tilldelade.

Det är spel i princip varje söndag och vi bygger våra egna uppdrag! Detta betyder att vi får unika uppdag efter våra egna önskemål. 
[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

* Senaste foruminlägg

Le Kalender

April 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 [25] 26 27 28
29 30

* Online

 • Dot Guests: 8
 • Dot Hidden: 0
 • Dot Users: 0

There aren't any users online.