Author Topic: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti  (Read 2195 times)

Pelle

 • Administratör
 • Posts: 5578
 • Carlbark och Koxen är tjockisar!
Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« on: 9 August 2015 kl. 01:36:43 »

Det har blivit dags för en A3-remake på vår klassiska första kampanj, Liberating Angels. Den utspelar sig på ön Sahrani, och åter igen är vi en Svensk styrka som ska hjälpa kungadömet Sahrani att få tillbaka makten.

Detta är en kampanj där våra handlingar påverkar spelets framgång.Denna första post kommer att uppdateras allt eftersom saker händer.


Part 5: End game
Time and weather
21 juni, eftermiddag,
Beneath a steel sky.

Derief från förra OP
Anfallet mot flygplatsen var lyckat men med stora förluster. Somato säkrades utan större problem och vår Leopard nyttjades väl. Leoparden tog några rejäla smällar och är så pass trasig att den inte går att reparera. Anfallet skedde med det neutrala området i ryggen vilket gjorde det svårt för Alpha att dra sig ur striderna, men Alpha pressade igenom trots svårt motstånd. Hela södra ön är nu under RACS och NATOs kontroll.

Sitrep
21 juni.
Med NATOs fortsatta framryckning är nu flygplatsen vid Paraiso under NATOs kontroll. RAF har nu fortifierat sig i nordliga Sahrani och det har varit uppenbart att de planerat att anfalla RACS inom de närmsta dagarna. Kungen på Sahrani har nu sagt upp avtalet med RAF då RAF själva har brutit mot reglerna vid ett flertal tillfällen. När RAF fick höra talas om att RACS tagit avstånd till avtalet med RAF svarade de direkt genom att avslöja att de gömmer kärnvapensstridsspe tsar på ön. NATO har gått med på att förstärka RACS med materiel-lastbilar och kommer även att ge CAS (close air support) vid behov. Foxtrot Alpha är redan på plats i RACS nordligaste FOB. Resterande Alpha är framflyttad till F.O.B. Stonehenge, fd. kontrollerad RAF-flygplats i anslutning till staden Paraiso.

Briefing
Positioner av intresse
Jupiter: RACS FOB.
Neptunus: RAF-kommunikationstation.
Callisto: RAF-flygfält.

Vår primära uppgift idag är att förstärka RACS position utifall RAF planerar att anfalla. Vi har eldförbud mot RAF tills vi är helt säkra på att de planerar att anfalla. Vår sekundära uppgift är att söka information om var de gömmer sina nukleära stridsspetsar och även sänka deras kommunikationsmöjli gheter. Vi har intel på att en officer kommer att lämna Calisto (flygplatsen) runt kl 17.

Vi kommer att åka i konvoj längs västkusten (väster om bergskedjan Puntas Oriental). Först genom Corazol, vidare till Mercalillo, passera genom Tlaloc och in i Passo San Andreas för att ta oss rakt väst om Eponia, och förstärka Juniper (RACS FOB). Väl på plats förstäker vi Jupiter.

När Alpha är på Juniper ska November Lima ta sig till Neptunus, säkra intel och spränga kommunikationstatio nen (masten). Vi har eldförbud mot Neptunus då vi måste vara säkra på att officeraren inte flyr området.

Om RAF anfaller är det fritt fram att slå ut samtliga RAF-områden (håll eld mot Neptunus).

1) Jupiter: Förstärk RACS med våra lastbilar. Hold the fort.
2) Neptunus: Sök intel och slå ut radiomasten utan att dra på er eld.

Egna resurser
Två IFV Warriors finns för Quebec att nyttja. 

AH-1Z och en F/A 18 finns för flygunderstöd utöver transporthelikoptra r.

Vår UAV står på flygplatsen men är fortfarande inte funktionell.
Apachen är inte heller i brukbart skick ännu. Vi väntar på reservdelar. 

Intelligence report
RAF har enheter spridda över hela nordliga Sahrani, dock är styrkorna koncentrerade norr om Eponia (nord-väst och nord-öst). De har även ett till flygfält på en ö nord öst. RAF har tre förstärkta positioner i den nordliga delen av Sahrani. Alla tre är förstärkta med APC, MBT och statiska vapen.


Länk till debrief
http://www.ssg-clan.se/index.php?topic=6796.0


Part 4: Just Cause
Time and weather
14 juni, sen eftermiddag, åska, lätt regn, dimma. Vädret varierar under kvällen.
Beneath a steel sky.

Derief från förra OP
Efter den förra konflikten mellan NATO och RAF har RACS fått ett stort förtroende för NATO. Hotellet i Arcadia rensades från terrorister med endast enstaka civila förluter. Terroristerna hade placerad sprängämnen i hotellet. Samtliga Alpha ta sig ut ur hotellet innan sprängämnena detonerade. Efter att hotellet hade säkrats rörde sig plutonen djupare in i den neutrala zonen för att söka och omhänderta eventuell intel som RAF gömde i området. Alpha stötte på extremt svårt motstånd och var tvugna att dra sig ur. Alpha Sierra tillsammans med Golf Alpha lyckades säkra begränsat med intel. Quebec Lima nedkämpade ett flertal fientliga pansarfordon och vi misstänker att de samtidigt, av misstag, förstörde byggander innehållandes intel i de fientliga baserna.

Sitrep
14 juni.
Det är tydligt att RACS har gett RAF full frihet inom den neutrala zonen då större RAF-styrkor nedkämpades, däribland ett flertal stridsvagnar. Vår attack mot RAF inom den neutrala zonen är ett brott mot avtalet. RAF har nu hotat att förstärka sitt grepp om södra Sahrani och är redo att
använda extrema metorer för att hålla NATO borta, detta inkluderar total neglegering av civila förluster. Exakt vad detta innebär är okänt.

Den intel som säkrades under natten den 12 juni har get oss viktig information om RAFs nuvarande posteringar och depåer. Vi vet nu att RAF har en stor depå med pansarskyttefordon, flygplan och helikoptrar på norra flygplatsen. Flertalet av dessa är inte i bruk för närvarande vilket gör detta till ett perfekt tillfälle att slå på dem. Det verkar även som att RAF planerar att återta kontroll av södra Sahrani med hjälp av förstärkningar från norr. Under tiden RAF mobiliserar trupper måste vi passa på att slå på och säkra flygfältet.

Vår stridsvagnspersonal tvingades lämna sin vagn i det neutrala området. De resterande enheter i pluton Alpha hade inte möjlighet att extrahera denna. RACS har kontaktat oss och säger att de fört vagnen till säkert förvar i sin depå i Somato. Problemet är att RAF mobiliserade ett flertal trupper till Somati under gårdagen.

Briefing
Målet med dagens operation är att slå ut RAF-depon i det norra flygfältet och det kringliggande området. RACS har säkrat vår Leopard som står i deras depå i Somato. Problemet är att Leopardern befinner sig i ett RAF-kontrollerat område i Somato. För att komma åt vår Leopard måste vi först säkra Somato.

1) Atrium : Säkra Somato och vår Leopard.
2) Omnis: Förstör depon för RAF, ta kontroll över flygfältet.

Egna resurser
En AH-1Z har flygits in, en UH-1Y och en F/A-18 E finns för flygunderstöd utöver transporthelikoptra r.

Vår UAV står på flygplatsen men är fortfarande inte funktionell.
Apachen är inte heller i brukbart skick ännu. Vi väntar på reservdelar.

En artilleristation finns öst om FOB.

Ett flertal fordon har flugits över till FOB Arrow. Även AT-resurser finns i FOB Arrow. FOB Fallout har gott om resurser som kan transporteras in vid behov.

Intelligence report
RAF har ett flertal inaktiva APCer, MBTs flygplan och helikoptrar på flygfältet.
De har troligtvis kraftig säkerhet med patruller i närområdet samt stridsvagnar som QRF.
(klicka för större bild)


Part X: Protecting the borders
Time and weather
Tidig morgon, dimma, lätt molnigt.

Sitrep
Kungadömet Sahrani är i förhandling med Ryssland angående strategisk placering av enheter i Sahrani. Befolkningen är orolig. En gräns är upprättad mellan södra och norra Sahrani.

Briefing
Få ut dina trupper på patrull längs gränsen.
Undersök det bråk som verkar ha uppstått i Corazol

Egna resurser
M-ATVer står parkerade i hangarerna i hamnen. Vapen finns även i lådor i nord östra delen i hamnen. Notera att det finns begränsat med ammunition. TKSPs är placerade vid samtliga Checkpoints. Fler finns i vapenförrådet.

Alla AT-vapen är nerpackade och finns i förrådet. Det är ytterst begränsat med dessa då det inte är ett prioriterad vapensystem för gränsförsvar mot civila som kan skapa oro.

Speltekniskt: Respawn sker vid Depot Charlie. Därifrån kan spelare åka bil till FOB. Detta uppdrag utspelar sig före alla andra i kampanjen. Vi spelar nu Sahranis egna enheter.Part 3: Red Death
Time and weather
12 juni. Tidig morgon, beneath a steel sky.

Debrief från förra OP
OP Clean Sweep var lyckad trots det motstånd Alpha stötte på. Quebecs stridsvagn orsakade problem då den konstant läckte bensin vilket orsakade gasbildning i tanken och slutligen en explosion som skadade stridsvagnen rejält. RAF gjorde ett flyganfall mot FOB Arrow, men som tur var hade största delen av Alpha rört sig ut. Ett flertal broar var minerade i staden Dolores.  Nästan inga civila liv förlorades.

RAF har nu fått ett rejält bakslag tack vare attacken mot Dolores. Deras möjlighet att transportera in materiel från syd till södra Sahrani är nu extremt försvagad. RAF är nu beroende av andra sätt att få in materiel på.

Sitrep
12 juni
Efter attacken på Dolores var ett motanfall väntat. Snart har 24 timmar passerat och inget har hänt än så länge. Situationen är för närvarande lugn. Dock har ett annat problem dykt upp. Lokalbefolkningen på Sahrani är trötta på kungens sätt att hantera situationen med RAF.

Som en protest till hur situationen hanteras har en motståndsgrupp tagit civila fångar i Arcadia, innanför den neutrala zonen. I Arcadias hotel finns ett flertal beväpnade civila som använder hotellet som bas. Denna grupp har bestämt sig för att ta saken i egna händer. RACS har försökt att styra upp situationen men de har endast gjort saken värre. Den RACS-styrka som tog sig in i hotellet har inte rapporterat in och det går inte att nå dem på radio. RACS har nu bett den svenska styrkan att lösa situationen, vilket innebär tillfälliga rättigheter att röra sig inom den neutrala zonen. RACS har även rapporterat att ett vapenförråd blev anfallet tidigare i veckan. I förrådet förvarades k-pistar, automatkarbiner och även diverse sprängmedel.

Vi har också fått span på en fientlig bas nord väst om Arrow, i närheten av staden Chantico inne i den neutrala zonen. Vi misstänker att fienden gömmer och skyddar viktig information i detta område då de vet att vi inte kan röra oss där utan att RACS reagearar. Detta är ett ypperligt tillfälle att säkra intel från det området.

Briefing
1) Vår första prioritet är att säkra upp hotellet i Arcadia (Punt). Bring order to chaos.
2) Därefter ska vi röra oss mot Chantico (Moebius) så snabbt som möjligt för att inte göra RACS upprörda. Uppgiften där är att söka efter intel.

Egna resurser
Vår Leopard är reparerad.
UH1Y är reparerad. En AH-6J Littelbird finns också på plats.

Vår UAV står på flygplatsen men är fortfarande inte funktionell. Apachen är inte heller i brukbart skick ännu. Vi väntar på reservdelar.

En C130 flugits in och kan nyttjas för att släppa fordon med fallskärm över ön.
En artilleristation finns öst om FOB.

Resurser finns i FOB på Rahmadi och på FOB Arrow. Både Stingers och Javelin.

Intelligence report
RAF har APCer, MBTs och statiska vapen och en större infanteri-styrka som är väl barrikaderad. Vi misstänker möjlighet till förstärkning från flygfältet norr då vi tidigare har stött på flyg.Part 2: Cleansweep
Time and weather
11 juni. Dagtid, beneath a steel sky.

Derief från förra OP
Uppdraget var lyckat. Vid Trojan friades civilbefolknigen från RAF. Det verkar som att RAF har försökt att extrahera information ur befolkningen, och bestämde sig för att avrätta åtta civila för att visa att de menar allvar. Vilken information de söker är oklart. Vi hittade även intel som tyder på att RAF har en större styrka gömd i dalarna norr ut, på andra sidan ön. RAF hade även en QRF i Arcadia, som  mobiliserades.

Det fanns språv av en Huey som hade krashlandat på platån väst om Cayo, endast två avlidna piloter hittades. Efter ett samtal med RACS bekräftar de att de saknar två piloter. Cayo var helt tom på civila. Alla hus verkar ha övergivits hastigt. I en ökenbas väster om Cayo hittades även en hög med döda och ruttnande människor som vi misstänker är delar av befolkningen från Cayo. Det är oklart hur många som har lyckats fly.

Ett flertal RAF-fordon har säkrats i attacken. Samtliga fientliga pansar har slagits ut.

Briefing
Efter en lyckad attack på Arrow har en ny FOB etablerats i staden Cayo.

I väntan på transport av fordon till FOB Arrow ska plutonen förbereda en framryckning mot Dolores. Vi måste strypa fiendens möjlighet att transportera in materiel till närområdet. Staden Dolores är en nyckelposition för RAF.

Huvudmålet är att säkra upp hamnen så att staden Dolores inte längre kan fungera som en postering för RAF.

Det sekundära målet är att förstöra eventuella konfiskerad vapen och se till att dessa inte kan nyttjas av RAF i framtiden.

1) Phantom: Ta kontroll över hamnen, förstör vapen som finns i området.

Egna resurser
AS är framflyttad till FOB Arrow, på södra Sahrani.

Ett flertal fordon står på flygplatsen, redo för inflygning med vår Hercules. En Leopard 2 har skeppats in till Arrow för QL att nyttja. Det första som hände när den landsattes var att motorns bränsletillförsel ströps. Det är fortfarande oklart vad som är fel men den går att bruka. Stridsvagnen är för närvarande helt utan bränsle och vi väntar på att en tankbil ska flygas in.

Vår UAV står på flygplatsen men är fortfarande inte funktionell. Apachen är inte heller i brukbart skick ännu. Vi väntar på reservdelar.

Vår C130 blev nerskjuten i tagandet av Arrow. En ny C130 förväntas vara på plats imorgon. Vår Chinook tog svåra skador i förra operationen och är obrukbar. Reservdelar är på väg. Vi förlorade även en ambulans i striderna.

En artilleristation finns öst om FOB.

Resurser finns i FOB på Rahmadi och på FOB Arrow.

Intelligence report
RAF har APCer, MBT och statiska vapen. De har även en större infanteri-styrka. Vi misstänker möjlighet till förstärkning från norr.

Sitrep
11 juni
Efter attacken på Cayo är det uppenbart att RAF inte har någon som helst respekt för den civila befolkningen på södra Sahrani. Som ett svar på NATOs anfall har RAF mobiliserat en större styrka, öster om Cayo, på andra sidan ökendynorna. RACS har också bestämt sig för att mobilisera en militärstyrka, som nu är på väg ner till Arcadia för att förstärka den nuvarande posteringen. Med svenska styrkor på plats i Cayo och information om hur RAF har behandlat befolkningen på södra Sahrani, har en vädjan skickats från kungen av Sahranig, till RAF, där han ber dem att sluta avrätta civila. Om dessa avrättningar fortsätter finns det en stor risk att situationen på Sahrani blir ännu värre.Part 1: Foothold
Time and weather
Tidig morgon,
Beneath a steel sky.

Briefing
Vår uppgift är att röra sig ut från FOB på Rahmadi och landa öst om Cabo Gavio (LZ1-3). Därifrån kommer vi att röra oss mot objektiv Trojan och ta kontroll över Tiberia.

När Tiberia är under vår kontroll fortsätter vi mot Cayo (Arrow) och rensar området så att Victor Lima kan flyga in med materiel. Målet är att göra Cayo till en ny FOB för framtida uppdrag.

1) Trojan: Ta kontrollen över Tiberia, frigör samtliga civila.
2) Arrow: Säkra och rensa området, förbered för en ny FOB.

Egna resurser
AS är lokaliserad på en ö syd väst om Sahrani. Vår Apache är för närvarande trasig och vi inväntar reservdelar. En C130  finns tillgänglig för att släppa fordon med fallskärm över ön. En Chinook är på väg in men det är vid nuläget oklart om den anländer i tid. En artilleristation finns öst om FOB. Samtliga resurser finns i FOB på Rahmadi.

Intelligence report
Vi har för närvarande ingen information om RAF-styrkor på Sahrani.

Sitrep
Våra allierade i Kungadömet Sahrani har invaderats av Ryska enheter. Eftersom att RACS (Royal Army Corps Sahrani) är en liten styrka och har en nonaggressionspakt med Ryssland har NATO kallats in. Ryssarna har ont om olja sedan deras förluster på Chernarus och är i desperat behov av att återfå sin forna styrka genom att invadera länder som är rika på olja, men som har svagt försvar. Vi har ett avtal med Kungadömet Sahrani och de behöver vår hjälp!

Vi får inte röra oss inom området som är under RACS kontroll (gula områden) eftersom att nonaggressionspakte n skapar en neutral zon i dessa områden.


width=272
« Last Edit: 13 September 2015 kl. 22:16:03 by Pelle »
"Firing a gun is a utf8 choice. You either pull the trigger or you don't." - Max Payne

Danebane

 • Korpral
 • *
 • Posts: 842
Re: Liberating Angel 2015 - start 9e augusti
« Reply #1 on: 9 August 2015 kl. 07:22:31 »
AAAAAHHHHH TAAAAAAGGGAAAAA!!!!!!!!!! :D
Kontakt vid flygledartornet!!!

kontrolldon

 • Posts: 52
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #2 on: 9 August 2015 kl. 14:22:41 »
Shit, det här ska bli mäktigt! (jag e med i starten.. lägger sen barn och ansluter så fort de sover snällt)
« Last Edit: 9 August 2015 kl. 16:51:17 by Pelle »

Pelle

 • Administratör
 • Posts: 5578
 • Carlbark och Koxen är tjockisar!
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #3 on: 16 August 2015 kl. 13:14:53 »
Första post uppdaterad med brief och karta!
"Firing a gun is a utf8 choice. You either pull the trigger or you don't." - Max Payne

Carlbark

 • SSG: Ledning
 • Posts: 6090
 • Dis Russia
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #4 on: 16 August 2015 kl. 13:26:32 »
PEPP!
Finns inga dåliga anfall, bara dåliga soldater.

war emblem

 • Guest
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #5 on: 16 August 2015 kl. 13:50:10 »
Jävligt nice.
 Kommer vi få tankbilen och reservdelar under OPen eller, det framgår inte riktigt.

Traxx

 • Inaktiv Medlem
 • *
 • Posts: 1402
 • I feel the need...
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #6 on: 16 August 2015 kl. 13:55:19 »
Antagligen så som jag fattar det.
Always look on the bright side of life!
Gör inte som jag gör! Gör som jag säger!
Im not here to blow sunshine up your ass!

war emblem

 • Guest
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #7 on: 16 August 2015 kl. 14:05:24 »
Antagligen så som jag fattar det.
Hoppas sugen på att lira strv "123"

Viktor

 • Inaktiv Medlem
 • *
 • Posts: 1048
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #8 on: 16 August 2015 kl. 14:22:38 »
Taaaaaggaad!

Den jäveln som håller i reservdelarna till Apachen kommer få åka på piskrapp.

Förresten, ska vi fixa ett callsign för artilleriet? "Artilleripojkarna", även om det klart framgick vilken enhet man menade, var lite långt att säga.
« Last Edit: 16 August 2015 kl. 14:24:45 by Viktor »
He's reaching for those grapes. He's trying to make his wine, and the wine's already sounding like a violin, that cheese and wine.

Baloowozzy

 • Inaktiv Medlem
 • *
 • Posts: 244
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #9 on: 16 August 2015 kl. 14:46:27 »
Steel Rain?!
"Åh, nää! Det är Baloo!"

Pelle

 • Administratör
 • Posts: 5578
 • Carlbark och Koxen är tjockisar!
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #10 on: 16 August 2015 kl. 15:02:08 »
Viktigt speltektniskt. Det är en TARU utmärkt på vår flygplats. Den ska bara användas för att flyga in de två lådorna med reservdelar (FUEL och REPAIR) till stranden vid Leoparden.
"Firing a gun is a utf8 choice. You either pull the trigger or you don't." - Max Payne

war emblem

 • Guest
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #11 on: 16 August 2015 kl. 15:21:47 »

Kalle

 • SSG: Ledning
 • Posts: 2281
 • Os frontale
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #12 on: 16 August 2015 kl. 15:24:20 »
Pelle jag efterfrågar även 1-2 av båtarna som nyttjades vid förra uppdraget om dessa kan bli tillgängliga för detta uppdraget. ;)
Det är Arma vi spelar och vi spelar med fordon... -Enfisk 2017

Kalle

 • SSG: Ledning
 • Posts: 2281
 • Os frontale
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #13 on: 16 August 2015 kl. 17:20:21 »


MÅLBILD
Målet med dagens uppdrag är att säkra norra och södra hamnen i Dolores. Alla vapensystem vi finner vid hamnområdet skall elimineras.
I syfte att utföra detta kommer de två kustbyarna IGUANA och PRATAO först säkras i syfte att öppna den södra flanken för rycka fram emot målet samt öppna LZ BINGO för intransport av material och personal under operationen. Säkring av staden DOLORES sker endast utifrån behovet för att upprätta närskydd under tiden hamnarna säkras och materialet förstörs.

Om inga ytterligare order ges från HQ kommer vi att återsamlas vid en plats som beslutas av AS under operationen

PLUTONSORDER
Pluton ALFA kommer nyttja fordon för att framrycka till IGUANA. Vid WP1 kommer plutonen invänta spaningsrapport från NL som kommer ge klartecken för fortsatt framryckning mot byn.
Det är viktigt att båda byarna sökes igenom efter fiender för att säkerställa att vi har ryggen fri då vi rycker fram i terrängen. Byggnader genomsökes endast då fiender misstänks befinna sig i dessa. Observera att det kan finnas civila i området så agera utifrån ROE.
QL kommer understödja plutonens framryckning genom terrängen, initialt från QL1 därefter följa efter trupperna.
NL kommer initialt rekognisera terrängen och därefter medfölja i förflyttningen framåt med uppgiften att bekämpa fientliga statiska vapensystem och understödja skyttegrupperna.
Samtliga skyttegrupper kommer agera tillsammans och en hög flexiblitet krävs från gruppcheferna i syfte att säkra terräng och understöjda andra skyttegruppers lösning av uppgifter. Målbild är att grupperna ej skall befinna sig längre än 250 meter från varandra.

GRUPPORDER
EA har i uppgift att genomsöka hamnområden och eliminera material på denna plats. Rapportera till AS om något ytterligare material behövs.

FA fyll på material enligt rutin. Rapportera till AS om något ytterligare material behövs.

GA fyll på material enligt rutin. Rapportera till AS om något ytterligare material behövs.

QL Reparera och fyll på bränsle i vagn därefter snarast förflytta er till QL1 för understödja skyttegruppernas framryckning. Vagnchef styr därefter framryckningen i syfte att understödja skyttegrupperna på bästa sätt.

VL Snarast möjligt se till att assistera för att få QL stridsklar. Därefter förbered för materialförsörjning till utmarkerad LZ alternativt till en tidigare LZ enligt FAC order.
Om stridsbåtar finns att tillgå skall även transport förberedas av dessa till strandparti LZ BINGO efter att närterrängen är säkrad.
LZ Bingo är att beakta som en HET LZ dock relativt säker om piloten håller sig under flyghöjd på maximalt 40 meter.
Beredskapsuppgift VL att undsätta trupper med materialförsörjning landvägen om flygrummet ej lyckas säkras.
Beredskapsuppgift VL även att nyttja artilleri i FOB om ingen annan uppgift är prioriterad. FAC/AS löser nyttjande av detta.

NL ta sig hastigast möjligt till NL1 för upprätta span över framryckningsvägen. Ger klartecken till plutonchef då konvoj kan framrycka från WP1 mot första målområdet. NL har i samband med detta klartecken fritt att öppna eld på fientliga mål med fokus på statiska vapensystem. Då NL ej längre kan understödja från denna position förflyttar sig NL fristående med skyttegrupperna i syfte att understödja dessa på bästa sätt samt bekämpa statiska vapensystem samt försämra fiendens möjligheter att förflytta sig över öppen terräng.

Samtliga grupper kommer få noggrannare briefing rörande säkrande av städer m.m. under operationens gång.


VÄDER
Sahari är mycket varmt under dagen och väderleksrapporten för dygnet tyder på att så kommer vara även detta dygn. Vi förväntar oss en blå himmel med lätt vindbrist från nordöst. Därför se till att era soldater har fyllt vattenflaskor inför operationen och då vi kommer initialt anfalla i motsols så se till att de har med sig solglasögon.
ROE fritt att bekämpa fiendetrupp under operationen. Civila kan finnas i området vilket kräver viss återhållsamhet vilket ligger på enskild gruppchef att bedöma. Inga restriktioner på nyttjande av spräng/artilleri i stadsmiljö finns om det anses vara motiverat utifrån situationerna. Frågor ställs på chefsmötet om förtydligande krävs.
Det är Arma vi spelar och vi spelar med fordon... -Enfisk 2017

Pelle

 • Administratör
 • Posts: 5578
 • Carlbark och Koxen är tjockisar!
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #14 on: 22 August 2015 kl. 13:24:16 »
Uppdaterat första post med ny brief och övergripande karta för del 3: Red Death.
"Firing a gun is a utf8 choice. You either pull the trigger or you don't." - Max Payne

Pelle

 • Administratör
 • Posts: 5578
 • Carlbark och Koxen är tjockisar!
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #15 on: 30 August 2015 kl. 14:53:21 »
Första post uppdaterad med Brief för dagens väldigt unika uppdrag.
"Firing a gun is a utf8 choice. You either pull the trigger or you don't." - Max Payne

Pelle

 • Administratör
 • Posts: 5578
 • Carlbark och Koxen är tjockisar!
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #16 on: 5 September 2015 kl. 13:18:17 »
Brief och utveckling på karta uppdaterad i första post!
"Firing a gun is a utf8 choice. You either pull the trigger or you don't." - Max Payne

Kalle

 • SSG: Ledning
 • Posts: 2281
 • Os frontale
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #17 on: 6 September 2015 kl. 16:26:38 »
MÅLBILD
Syftet med dagens operation är att säkra norra flygplatsen och förstöra materialdepån på denna plats.
Först måste vi dock återta vår stridsvagn innan vi fortsätter norrut mot flygplatsen.
I syfte att undvika civila dödsfall kommer vi sträva efter att hålla striden utanför städerna så mycket som möjligt då RAF visat sig ha få betänkligheter mot att minska civilt lidande.

PLUTONSORDER
Pluton Alfa kommer att nyttja fordon för att framrycka upp till punkt UFA1 där vi kommer utgå till fots för anfall och säkrande av objektiv Leopard. QL besättningen kommer medfölja och snarast möjligt transportera tillbaks Leoparden till UFA1.
Pluton Alfa kommer därefter att förflytta sig till UFA2 där vi kommer utgå mot flygplatsen i syfte att säkra denna och den närliggande depån.
Förbekämpning av mål kommer ske av HAMMER/GREMLIN i samarbete med Oscar Lima och November Lima. Artilleri kommer även nyttjas för att förbekämpa mål runt flygplatsen.
GRUPPORDER

ECHO har i uppgift att tillsammans med FOXTROT utföra inbrytning vid objektiv LEOPARD. ECHO skall spränga upp en öppning i västra muren inför inbrytningen.

FOX enligt ovan.

GOLF Understödsgrupp till ECHO/FOX i beredskap att understödja dem och i samband med inbrytning fokusera på att säkra terrängen omkring objektiv LEOPARD. Skydda ECHO/FOX tillbakaryckning när stridsvagnen är säkrad. Beredskapsuppgift även att utgå på patrull om stridsvagnen ej skulle befinna sig i objektiv LEOPARD.

HOTEL enligt GOLFs ordergivning.
Ta med AA resurs, typ Stinger, med minst två missiler. Finns möjligheter kan fler packas in i gruppfordon.

QUEBEC medfölj GOLF/HOTEL i framryckningen. I samband med att ECHO/FOX säkrat stridsvagnen besitter ni den och påbörjar tillbakaryckning till UFA1 för nya order. Skydda skyttegruppernas tillbakadragning.

VL enligt FAC order. Upprätta patrullrutt för HAMMER söder/väster om halvön så luftrummet kan hållas fritt från fientligt flyg. Observera att det finns hög risk för antiair runt flygplatsen.
GREMLIN understöd skyttegrupperna enligt FAC order.
Beredskap att försörja skyttegrupperna med material, primärt vid UFA2.


NOVEMBER medfölj till UFA1 och upprätta understödsposition för att skydda skyttegruppernas framryckning mot objektiv LEOPARD. Då skyttegrupperna påbörjat reträtt från området förflyttar ni er i position för att upprätta span mot flygplatsen och dess omnejd. Upprätthåll direktkommunikation med

GREMLIN för att tillsammans bekämpa förstärkningstruppe r samt stridsfordon i området.  Uppskatta även i ett tidigt skede hur långt siktavstånd ni har beroende på vädret och välj ut observationspunkter utifrån detta.


VÄDER
Lätt dimma och då det är sen eftermiddag och dessutom rengväder så förväntar vi oss vissa svårigheter att observera fiender på sikt. Anpassa framryckningstempot efter detta.
Det är Arma vi spelar och vi spelar med fordon... -Enfisk 2017

Pelle

 • Administratör
 • Posts: 5578
 • Carlbark och Koxen är tjockisar!
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #18 on: 13 September 2015 kl. 17:06:19 »
Brief + karta uppe
"Firing a gun is a utf8 choice. You either pull the trigger or you don't." - Max Payne

Pelle

 • Administratör
 • Posts: 5578
 • Carlbark och Koxen är tjockisar!
Re: Liberating Angels 2015 - start 9e augusti
« Reply #19 on: 13 September 2015 kl. 21:54:01 »
"Firing a gun is a utf8 choice. You either pull the trigger or you don't." - Max Payne

 

* Välkommen till SSG

Vill du söka till SSG?
Swedish Strategic Group (SSG) är en taktiskt ARMA-klan med fokus på seriöst spel i en vuxen miljö.

Klanens storlek varierar men snittar på ca 35-40 medlemmar vid varje spel. Vi håller träningar varje onsdag där vi slipar våra färdigheter och utvecklar vårt spelsätt för att på söndagar lösa de svåra uppgifter vi blir tilldelade.

Det är spel i princip varje söndag och vi bygger våra egna uppdrag! Detta betyder att vi får unika uppdag efter våra egna önskemål. 
[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

* Senaste foruminlägg

Le Kalender

April 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 [25] 26 27 28
29 30

* Online

 • Dot Guests: 10
 • Dot Hidden: 0
 • Dot Users: 0

There aren't any users online.