Swedish Strategic Group

SSG Öppen => SSG: Operationer => Topic started by: Kalle on 15 December 2018 kl. 19:01:34

Title: Operation Caspian Border
Post by: Kalle on 15 December 2018 kl. 19:01:34
Operation Caspian Border
Av Grimzone
 


(https://i.imgur.com/tB1cyyI.jpg)


Situation
Under många år har Storbritannien varit djupt involverad i Europeiska Unionens militära
satsning i östra europa för att stabilisera vissa nationer efter flera inbördeskrig. I och med
Storbritanniens utgång ur EU så har landet successivt ersatt sin styrka närvarande i bland
annat nationen Chernarus med legoknektar som utrustats med Brittiskt material. 
 
I just Chernarus har nedrustningen av baser och även närvaron av Storbritanniens reguljära
arme skett i alltför snabb takt. Utan tydlig ledning från Storbritannien har legosoldaterna
gång på gång utfört allt fler moraliskt tveksamma aktioner mot civila upprorsmakare och
demonstranter. Denna nedrustning och Storbritanniens avsägande av ansvar för vad som
händer i östra europa har gett mer och mer lokal makt åt legosoldaterna. Efter att
Storbritannien nu går ur EU har det rått en stor debatt om vem som ska betala för den
enorma styrka av legosoldater som mer eller mindre håller Chernarus i sin hand. 
 
Efter tre månader med politisk pajkastning tog legosoldaterna saken i egna händer och skar
alla band med Storbritannien och EU för att bli en självutnämnd militär ledd diktatur.
 
 
Brief
Under nattens gång så blev vi influgna till den västra delen av Chernarus. (FOB
CASPIAN). FOB HILDOR är primärt en bas för helikoptrar och jetplan för
flygunderstöd.
Vår fiende vet att vi har anlänt till FOB CASPIAN,området är INTE säkert, Ett
anfall på FOB är förväntat.
SSG har fått tre primära uppgifter som skall utföras under operationens gång, hjälpa
och försvara lokalbefolkningen, återta och bevara intakta byggnader, neka fienden
mer makt att befästa.
 
 
Reguljära soldater har setts till på 3 primära områden, Novy Sober (OBJ CONDOR),
Polana (OBJ MEND), Berezino. (OBJ SAIN).
Dessa tre städer är otroligt viktiga att återfå.
 
(https://i.imgur.com/WkQLp6w.jpg)

Primära Objektiv
 
OBJ CONDOR 
Återta staden, Säkra kyrkan.
 
OBJ MEND
 ​Återta staden, undersök vad som hänt med civilbefolkningen.
 
OBJ SAIN
Återta staden, Säkra hamn & Kyrkan
 
Sekundära Objektiv
 
OBJ BROKEN EYE
 ​Slå ut fiendens radio anläggning.
 
INTEL
Fienden består av reguljär armé med vapensystem från Storbritannien, de är väl
bestyckade.
Minhot: Medel till låg nivå.
AA hot: väldigt låg nivå.
 
 
Egna Resurser
8x GAZ 233
2x Ambulans
3x Land Rover
1x ZiL Lastbil
2x AH-6 Littlebird
2x UH60M
6x JAS 39 Gripen
 
 
 
 
 
 
 
Title: Re: Operation Caspian Border
Post by: Kalle on 15 December 2018 kl. 22:30:27
Karta uppdaterad
Title: Re: Operation Caspian Border
Post by: Murkelost on 16 December 2018 kl. 08:33:44
Ingen needle?  :)