Swedish Strategic Group

SSG Öppen => SSG: Operationer => Topic started by: Kalle on 25 November 2018 kl. 13:49:50

Title: Operation Invictus
Post by: Kalle on 25 November 2018 kl. 13:49:50
Operation Invictus

(https://i.imgur.com/IegVbQh.jpg)

SITREP
Efter att SSG lokaliserat fiendens insurgentbas och bekämpat denna i området bekräftades det att det faktiskt var Rysk-Polska reguljära soldater som befann sig i området och bedrev sabotage och span. I samband med att vi framryckte och hotade fiendens dolda bas i området tog vi kraftigt artilleribeskjutnin g från Tysk-Polska gränsen och fienden började avancera in på Tysk mark med motiveringen att de som fredsbevarande styrka skulle stoppa aggressionerna mot Rysk-polska befolkningen som bor i Rosche. Tyska förband bedrev initialt försvarsstrid runt Schwemlitz men då inga förstärkningar kunde skickas pga hotet i luftrummet fick dessa falla tillbaks. Fienden har pressat inåt landet och fokuserat sina största trupper mot nordvästra delen av Rosche men har även rört sig ned mot den största staden i området, även den kallad Rosche.

SSG har efter artilleribeskjutnin gen fallit tillbaks till flygplatsen för att ta hand om sina skadade och fylla på material och är nu redo att åter röra sig ut i fält för att slå mot fienden.

BRIEFING
SSGs uppgift i området är att röra sig till östra delen av Rosche och slå tillbaks fienden i syfte att stoppa deras avancemang mot staden Rosche och dess essentiella industri. Målet är att pressa tillbaks fienden och säkra åter staden Schwemlitz som fienden använder för att föra in material och personal i landet.

Primära objektiv
1. Säkra objektiv SNOOZE och förhindra fiendens fortsatta avacemang söderut.
2. Säkra och håll luftrummet fri från fiender.
3. Avancera norrut från Snooze och rensa terrängen upp till objektiv ORBAT.
4. Säkra ORBAT och rensa från fiender.
5. Förbered för motanfall från ÖST då fienden förväntas försöka återta ORBAT.

Beredskapsuppgift förstärka nordöstra gränsen där vid beväpnat angrepp från Rysk-Polska alliansen de första striderna förväntas ske.

INTEL
Då fienden är bekräftad Rysk-Polska alliansen förväntas fienden ha tillgång till allt en sådan koalition har i form av stridsvagnar, mekaniserat infanteri, stridsflyg, helikoptrar m.m.
Rysk-Polska trupperna har placerat större delen av sina trupper för att ta terräng i västlig riktning och söderut från objektiv ORBAT förväntas vara lättare försvarad.

Egna Resurser
2 x JAS39 gripen
Littlebird med Thermal
UH60.


Civila
Civilbefolkningen förväntas i största del lämnat området i rädsla för beväpnad konflikt. Respektera civil egendom och undvik förstöra civilt material om möjligt.

Tid och Väder
Tidig morgon 4:30. Klar himmel, lätt vind från sydväst.

(https://i.imgur.com/AQsCkGh.png)

(https://i.imgur.com/uxx6akI.png)

Title: Re: Operation Invictus
Post by: Skandi on 25 November 2018 kl. 13:53:20
Order för Tango Lima
Title: Re: Operation Invictus
Post by: Kalle on 25 November 2018 kl. 13:55:01
Vad menar du Skandi?