Sida 1 av 1

The Battle of Baranow Castle

Postat: fre 14 jun 2019, 13:54
av Kalle
The Battle of Baranow Castle
Bild


SITREP
Vi har lyckats pressa tillbaks de tyska trupperna till floden Wieprz. 33rd Airborn lyckades under gårdagen säkra staden Baranow efter tunga strider. Förlusterna var stora på båda sidorna men tillslut så stod vi som segrare. Fienden föll tillbaks för att kraftsamla i försvaret av det södra brohuvudet.
Under striderna lyckades fienden skjuta ned ett av våra bombplan som lyckades kraschlanda norr om floden. Piloterna rapporterade in att de överlevt kraschen innan Tyskarna tog dom tillfånga och radioförbindelsen bröts.

BRIEFING
Vår primära uppgift är att rädda piloterna som bedöms ha förflyttats till fiendens bas i området, slottet Zamek w Baranowie Sandomierskim. Området är skyddat av ett flertal AA positioner vilket omöjliggör luftlandsättning med fallskärm. Detta lämnar endast en möjlighet och det är att anfalla landvägen. Vi skall förflytta oss till staden Baranowie där vi skall söka upp befälet på platsen. Tillsammans med en stridsvagnspluton skall vi sedan avancera mot bron med uppgift att säkra denna och rensa området från fiender. SSGs framryckningsväg är markerad med stora blå pilar och stridsvagnsplutonens med små blå pilar. Vi förväntar oss tungt motstånd i området då positionen är essentiell för fiendens förmåga att förflytta material över floden. När vi säkrat bron skall vi avancera mot fiendens bas för att rädda de två piloterna. För att möjliggöra att få in förstärkningar per fallskärm, efter vi förflyttat oss över floden, skall de två östra AA positionerna bekämpas.
Fiendens bas är extremt väl försvarad åt sydlig och östlig riktning men genom att förflytta oss norr om detta område genom skogen kan vi undvika majoriteten av deras försvarsvärn.

PRIMÄRA OBJEKTIV
Liberation Förflytta er per lastbil till FAP och sök samband med befälet på platsen.
Bagolin Bridge Avancera med stridsvagnsplutonen och säkra östra bron.
Bekämpa de två östra AA enheterna
Big 'ol fort Säkra piloterna från slottet
Bild

Bild

Bild

EGNA RESURSER
En pluton infantri
Mindre granatkastarstyrka med 60mm samt Howitzer
Luftunderstöd kommer finnas tillgängligt under hela operationen. VL löser respawn in med lastbil tills bron är säkrad, därefter kan transportflygplan med fallskärmar nyttjas.

INTEL
Tyskar…
Västra broövergången är extremt välförsvarad och minerad och skall därför undvikas. AA position bedöms befinnas här också så skall undvikas av våra flygförband!


TID OCH VÄDER
Tidig morgon, lätt molntäcke. Lätt dimma.


Re: The Battle of Baranow castle

Postat: fre 14 jun 2019, 14:25
av Enfisk
Fräscha bilder till en himlans vass brief! Det här ska bli grymt skoj att lira!

Re: The Battle of Baranow castle

Postat: fre 14 jun 2019, 19:17
av Kalle
För information så kan man använda bajonett om man trycker på knappen "F" ;)

Re: The Battle of Baranow Castle

Postat: lör 15 jun 2019, 19:28
av Kalle
Lite trivia för intresserade om slottet som är vårt slutobjektiv. https://en.wikipedia.org/wiki/Baran%C3% ... ski_Castle

Tyvärr så har redan allierade artilleriet skadat byggnaden svårt då en brand utbröt i byggnaden och bedömts skadat stora delar av den. Det är oklart i vilket skick byggnaden är nu eller om den ens används av fienden.

Re: The Battle of Baranow Castle

Postat: tis 18 jun 2019, 17:37
av Murkelost
Utförlig feedback samt tankar från VL.

- Ser gärna mer av fientlig flyg i luften för dog fights.

- Ser gärna mer nyttjande av fallskärms-insättning av skyttet

- Hade bra radiokommunikation med plutonsledning när den väl ägde rum. Utöver det var det många gånger stundtals tyst från markledningen. Många gånger visste vi inte riktigt var skyttetrupperna befann sig. Vilket bland annat föranledde danger close eldgivning nära egna skyttet.

- Tankar på förbättringar avseende samordning mellan marken och flyget:

1. Regelbundna uppdateringar via radio (på VL's kanal) på var skyttetrupperna befinner sig - t.ex. när omfattande förflyttning sker.
2. Se på möjligheten till nyttjande av fler radios för enablers. På så vis skulle vi kunna sitta på plutonsnätet samtidigt som vi kan föra intern kommunikation i gruppen.
3. Vid ingen utökad möjlighet till utökat antal radios att VL sitter på plutonsnätet per standard. Nackdelen är dock att vi inte skulle kunna föra en intern kommunikation i gruppen.

- Att marktrupper när så är möjligt använder röd rök för att markera var fiender befinner sig när behovet av luftunderstöd är påfallande. Alternativt utökad användning av kartmarkörer då CTAB inte är tillgänglig (av förklarliga skäl). T.ex. om skyttet identifierar en AA postering så skulle de specifikt kunna markera ut posteringen på kartan.

- AA posteringar upplevdes inte så farliga som vi trodde. Visst kan de göra stor skada men vi märkte stor skillnad på deras hotbild jämfört med mer modern AA teknologi.

- VL saknade mekaniker roll, toolkit och repairplatta.

Avslutningsvis så ser VL framemot fler opar med det här temat :D

Re: The Battle of Baranow Castle

Postat: sön 23 jun 2019, 01:07
av Kalle
The Battle of Baranow Castle part II
SITREP
Efter tunga strider fick SSG genomföra reträtt från området tillbaks till FOB för ta hand om skadade och fylla på material. Genom radiospaning har det framkommit att Tyskarna ämnar transportera fångarna bort från området under kvällen så det är nu bråttom att genomföra ett nytt räddningsförsök innan våra möjligheter att rädda dem är borta. Fienden har kraftigt förstärkt försvaret runt slottet.

BRIEFING
SSG kommer att luftlandsättas i området norr om floden per fallskärm och skall därifrån förflytta oss mot slottet för att säkra fångarna. Fiendens AA i området skall bekämpas för att öppna upp möjligheten för transport av ytterligare förstärkningar per fallskärm.
Om vi lyckas med säkrandet av fångarna skall vi avancera söderut för att säkra de två byarna samt eliminera fiendens försvarsverk mot floden.

Re: The Battle of Baranow Castle

Postat: sön 23 jun 2019, 17:18
av Kalle
Ambulans och material för TL/påfyllning av material finns norr om BigOlBridge