Author Topic: Operation Firestar (Av HaTaN)  (Read 1840 times)

Enfisk

 • Sergeant
 • *
 • Posts: 462
Operation Firestar (Av HaTaN)
« on: 26 February 2018 kl. 17:02:23 »
Operation Firestar: Av HaTaN
Fler och större bilder: länk
Situation
I landet Lackistan har man kunnat utvinna stora mängder naturresurser såsom olja, järnmalm och bauxit. Den lokala regimen har manipulerats utav några av världens största företag, Coca Metals, Mc Oil och Circle Mac. Dessa företag har försett regimen med ekonomiska medel för att på egen hand upprätthålla ordningen i landet.

I Lackistan har det funnits en stor vilja bland folket att demokratisera regimen och avvisa de av storföretagen sponsrade militära styrkorna. Det av folket bildade partiet Lackistans Demokrater har under det senaste året fått allt fler sympatisörer att kräva ett demokratiskt val.
FN lovade resurser för att valet skulle gå att genomföra på ett legitimt och demokratiskt sätt.

Regimen gick då med på folkets vilja och valet genomfördes med utkomsten att Lackistans Demokrater vann och fick uppgiften att skapa en ny regering. Dagen efter valsegern genomförde de nu oavlönade militära styrkorna, som kallar sig Frihetsarmén, en kupp och tog kontroll över strategiska platser på Lackistans södra ö, innan den nya regeringen hann mobilisera egna trupper.

FN kallar till krismöte för att snabbt kunna assistera i ett återtagande av Lackistans territorium innan den så kallade ”Frihetsarmén” får ett mer permanent fotfäste.

Brief
Sierra Lima har kallats in efter att tyska styrkor upprättat F.O.B Strauchinsel, på den lilla ön Rhamadi med hjälp utav hangarfartyget S.M.S Regenstern. Det har gått tre veckor sedan ”Frihetsarmén” gjorde uppror och de har nu befäst sina ställningar. Regeringsstyrkorna har lyckats mobilisera och skapa en front mot överlöparna (grönlinje). De sista regeringstrogna civila har samlats på öns västra sida för att försvara naturresurserna där (lila linje).

Uppgiften inledningsvis för Alpha Sierra är att genom luftlandsättning säkra objektiv Sandviken och skapa ett brohuvud som skall nyttjas av kompaniet. Därefter beredduppgift försvara objektiv Sandviken fram tills Bravo Sierra ansluter.

Bravo Sierra skall i inledande skede via båttransport säkra objektiv Skacksand för att neutralisera fiendens antiflyg- och kommunikationsförmå ga. Därefter beredd landsätta vid objektiv Sandviken.

Efter att kompaniet löst ut sina initiala uppgifter skall det kraftsamla vid objektiv Sandviken och sedan med gemensamma krafter framrycka norrut tills det har säkrat objektiv Sandåkern.


F.O.B Strauchinsel


Area of Operation
Primära Objektiv
Sandviken – Ta hamnområdet och säkra staden Arcadia. Upprätta brohuvud så att kompaniet kan fortsätta verka norrut.

Skacksand - Slå ut fiendens antiflyg- och kommunikationsanläg gning. Då öppnar vi upp luften för Victor Lima och hindrar fienden från radiospaning.

Sandåkern - Ta och säkra flygfältet. Detta kommer klippa av ”Frihetsarmens” kontakt med omvärlden.

Sekundära Objektiv
Sandsjö -   Slå ut ”Frihetsarmens” militära förråd såsom utrustning, ammunition och fordon. Detta kommer störa fiendens förmåga till återförsörjning.

Betnesand -    Ta och säkra objektivet för att säkerställa kompaniets fortsatta verksamhet över ön och begränsa fiendens rörelsefrihet.

Tid och väder
2018-03-04  kl. 05:00 lokal tid
Klart, övergående till molnigt
+14 grader

EGNA RESURSER
Till vårt förfogande har vi följande:

Infanteriet
12 x HMMWVs med M2
4 x MRZR
2 x HMMWV Ledningsbil

Flygvapnet
1 x OH-6M
6 x UH-60M
1 x CH-47F
1 x AH-6M
1st AH-64D Apache

Marinen
1x MK. V SOC

Trossen
3st HEMMT (Repair, Fuel, Ammo)

Sjukvård
1 x UH-60M Mev
2 x HMMWV Ambulans


INTEL
Vi vet att fienden har kraftigt befäst området inom vår A.O. De har samma resurser som en reguljär armé och förväntas vara välutrustade med såväl AA och AT vapen.
Det har rapporterats in att det rör sig fientligt pansar på de norra delarna utav ön.
Fienden har lyckats erövra ett okänt antal NATO resurser som eventuellt kommer nyttjas mot oss. Det rör sig om jetplan såsom A-10D, F/A-181 och M2A3:s.

Det har inkommit rapporter om att en större mängd civila tagits till fånga och hålls i närheten av obj Sandviken. Här skall det även finnas ett okänt antal M2A3 förvarade, som bör kunna nyttjas av Bravo Sierra.

Förutom de eventuellt tillfångatagna civila ska det inte befinna sig några civila inom vår A.O för enligt rapport ska de redan flytt norrut eller väst till de egen kontrollerade områdena.


Regimens militära styrkor skall hålla sig ur vägen för oss. De har en spaningsgrupp aktiv inne i norra delen av A.O:n med de förväntas inte röra sig i eller kring objektiven.

Vi kan under inga omständigheter kränka den civila gränsen i och med att det skulle tas som en aggression mot de civila styrkorna som försvarar naturresurserna.
Regimen har krävt av oss att vi inte får kränka dess upprättade frontlinjen.

Mer Intel väntas när våra satelliter kommit i rätt bana för att fotografera vår A.O.

« Last Edit: 26 February 2018 kl. 17:12:07 by Enfisk »
M2. Mån tumma

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 54
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #1 on: 28 February 2018 kl. 15:14:40 »
Uppdatering av egna resurser:
På grund utav leveransproblem kommer kompaniet inte handha resurserna som först utlovats.
Värt att noteras är att flygets resurser minskats och marinen ökats.
Nedan följer en uppdatering:

EGNA RESURSER
Till vårt förfogande har vi följande:

Infanteriet
10 x HMMWVs med M2
4 x MRZR
2 x HMMWV Ledningsbil

Flygvapnet
1 x OH-6M
3 x UH-60M
1 x CH-47F
1 x AH-6M
1st AH-64D Apache

Marinen
2x MK. V SOC

Trossen
3st HEMMT (Repair, Fuel, Ammo)

Sjukvård
1 x UH-60M Mev
2 x HMMWV Ambulans

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 54
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #2 on: 1 March 2018 kl. 18:25:48 »
Bryt, bryt! IL - meddelande till Sierra Lima från Staben!

Vi har fått information om att de civila som kan ha befunnit sig i närheten av OBJ Sandviken tagits till fånga.

AlphaSierra får tilläggsuppgift att efter säkring av OBJ Sandviken att lokalisera och evakuera eventuella civilia som hålls i fångenskap.

Staben - Klart Slut!

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 54
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #3 on: 3 March 2018 kl. 10:34:42 »
Intel Update:

USA har avslöjat att NATO resurserna som stulits var av dem och att det krävs startkoder för samtliga av dessa fordon.
Amerikanarna har delgivit oss dessa koder så vi kommer att ha möjligheten att nyttja all återtagen NATO utrustning.

Vidare har våra satelliter passerat AO:n för några dagar sen och Sierra Lima har fått dessa foton till dess förfogande.

Slut Intel Update

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 54
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #4 on: 3 March 2018 kl. 21:06:40 »
Sierra Lima, Sierra Lima

Från den nya regimens styrkor,
Vår första spaningsgrupp har identifierat camot på de fientliga trupperna,
det rör sig om Spectre-SKWO ett cammoflage som bland annat används flitigt av ChDKZ rebeller.

I samband med detta har vi sett att de har ökat IED hotet kraftigt från OBJ Betnesand och norrut.
Vi rekommenderar STARKT att ni ej framför lätt bepansrade fordon norr om OBJ Betnesand innan dessa IED:er tagits bort.

Klart slut

Dudemeister

 • SSG: Personal
 • Posts: 447
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #5 on: 3 March 2018 kl. 21:34:39 »

     
                                               KompaniorderKompaniets UPG

Uppgiften inledningsvis för Alpha Sierra är att genom luftlandsättning säkra objektiv Sandviken och skapa ett brohuvud som skall nyttjas av kompaniet. Därefter beredduppgift försvara objektiv Sandviken fram tills Bravo Sierra ansluter.

Bravo Sierra skall i inledande skede via båttransport säkra objektiv Skacksand för att neutralisera fiendens antiflyg- och kommunikationsförmå ga. Därefter beredd landsätta vid objektiv Sandviken.

Efter att kompaniet löst ut sina initiala uppgifter skall det kraftsamla vid objektiv Sandviken och sedan med gemensamma krafter framrycka norrut tills det har säkrat objektiv Sandåkern.


Order:

Alpha Sierra

Sandviken

1. Transportera till LZ Snow med hjälp av VL.
2. Påbörja anfall mot Obj. Sandviken, säkra staden N till S.
3. Prioriterad uppgift är att säkra och frita de civila som enligt uppgift skall finnas i området. Sekundärt fokus är säkrandet av NATO-resurser (M2A3)
4. Ta upp positioner (N) och invänta Bravo samt vidare order.

Sandsjö
1. Framryck  till fots mot UFA
2. Påbörja anfall mot Obj. Sandsjö, slå ut fiendens förråd.
3. Ta upp försvarsställningar NE.

Betnesand

1. Framryck till UFA SL
2. Understöd BS säkring av skogsområde.
3. Påbörja framryckning mot objektiv och sälra N del av staden, W till E
4. Ta upp försvarsställningar N

Sandåkern

1. Framryck till UFA
2. Påbörja anfall i NW-riktning och säkra inhägnat område S om flygplats.
3. Understöd BS

Bravo Sierra

Sacksand

1. Transportera till Obj. Sacksand med hjälp av 1st MK. V SOC.
2. Utgå från UFA och säkra landstigningsplants med hjöp av båtens betstyckning.
3. Landstig och säkra objektivet från W till E.
4. Transportera till LZ Winter alt. LZ Cold och sammanstråla med AS

Sandsjö
1. Framryck till fots mot UFA
2. Understöd AS anfall mot objektivet.
3. Ta upp försvarsställningar E.

Betnesand

1. Framryck till UFA SL
2. Säkra skogsområde W om Obj.
3. Säkra S del av objektivet, W till E
4. Ta upp försvarsställningar NE

Sandåkern

1. Framryck till UFA
2. Framtyck N och säkra hangarer/startbana
3. Understöd AS

November Lima

1. Upprätta observationspositio n mot respektive objektiv för att förbereda plutonerna på vad de kan förvänta sig innan ankomst.


Oscar Lima

1. Transportera AS till LZ Snow.
2. Förbered för intransport av materiell till infanteriet.

Tango Lima
1. Anslut på AS

Stående order (samtliga)
Live long and prosper🖖

Fienden:
Vi vet att fienden har kraftigt befäst området inom vårt A.O. De har samma resurser som en reguljär armé och förväntas vara välutrustade med såväl AA som AT vapen.

Det har rapporterats in att det rör sig fientligt pansar på den norra delarna utav ön.
 
Fienden har lyckats erövra ett okänt antal NATO resurser som eventuellt kommer nyttjas mot oss. Det rör sig om jetplan såsom A-10D, F/A-181 och M2A3:s.

Civila:
Det har inkommit rapporter om att en större mängd civila tagits till fånga och hålls i närheten av obj Sandviken.

Förutom de tillfångatagna civila ska det inte befinna sig några civila inom vårt A.O. Övriga skall enligt rapport redan flytt norrut eller väst till de egen kontrollerade områdena.

Terrängen:
Terrängen är kuperad med stora delar öppna områden med begränsat med skydd. Skyl i form av mindre buskar/träd finns. Mindre/medelstora skogsområden finns men är relativt glesa.

Minor:
Minfält finns och skall undvikas helt.

Understöd:
Tango Lima samt Hammer

Kompaniets ÅSA
FOB(initialt)
Därefter enl. beslut från Plutonchef.

Insatsregler: 
Bekämpa bekräftade fiender.


Ledning:
SL kommer utebli. BS kommer leda kompaniet.
« Last Edit: 3 March 2018 kl. 21:37:14 by Dudemeister »

Reed Anderson

 • Fänrik
 • *
 • Posts: 26
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #6 on: 4 March 2018 kl. 17:21:54 »
Alpha Plutonsorder

Plutonens UPG:

Alpha Pluton ska  inledningsvis  luftlandsätta och anfalla staden Arcadia, OBJ Sandviken med Tango Lima.

Våra uppgifter där kommer att vara att rädda lokala omhändertagna civiler (CSAR OP) samt att skapa en brohuvud för förstärkningar vid stranden, därefter neutralisera fienden och säkra stulna NATO fordon för Bravo Pluton.

Vid OBJ Sandjö ska Alpha på fots anfalla med understöd av Bravo Pluton och neutralisera fiendens förråd.

Därefter ska Alpha röra sig Nord-Väst av OBJ Betnesand sedan säkra den norra delen av staden Somato medans Bravo säkrar de södra delen, ev. understödja dem vid behov.

Slutligen ska både Bravo och Alpha anfalla och säkra trekorsningen väster om staden Paraiso, från där kommer Alpha röra sig i skogsterräng mot OBJ Sandkern och den södra delen av flygplatsen och säkra den.

Order:

Sandviken

FA
1. Eliminera och ta upp den Västra Observationsvärnet
2. Invänta GA och rör tillsammans ner och säkra stranden
3. Säkra den Södra delen av staden, undersök den okända Kamonätet
4. Anfall mot fiendelägret från Syd

GA
1. Med hjälp av HA anfall den Norra delen av staden
2. Håll sikte mot den Södra vägen
3. Rör till FA; assistera med anfallet mot stranden
4. Säkra den mittersta delen av staden, säkra hotellet i mitten
5. Anfall mot fiendelägret från Väst

HA
1. Med hjälp av GA anfall den Norra delen av staden
2. Eliminera och ta upp den Norra Observationsvärnet
3. Säkra den Södra vägen, strax innan det större delen av staden
4. Anfall mot fiendelägret från Nord-Väst


Sandsjö

FA
1. Med hjälp av HA anfall lägret från Syd

GA
1. Understöd HA/FA med deras framryckning till lägret

HA
1. Med hjälp av FA anfall lägret från Syd


Betnesand

FA
1. Med hjälp av HA understöd och bekämpa mot det Norra Skyttevärnet
2. Med HA framryck till H177
3. Säkra den Norra delen av Östra Nord-Gatan
4. Samlas vid AS 4

GA
1. Flankera och säkra terrängen mot KSP-Värnet och Norra Skyttevärnet
2. Invänta HA/FAs framryckning
3. Säkra den södra delen av Östra Nord-Gatan
4. Samlas vid AS 4

HA
1. Med hjälp av HA understöd och bekämpa mot det Norra Skyttevärnet
2. Med HA framryck till H177
3. Säkra den Mittersta delen av Östra Nord-Gatan
4. Samlas vid AS 4


Sandåkern

FA
1. Säkra och Breacha den Södra delen av flyglägret
2. Säkra den Västra delen av flyglägret

GA
1. Med hjälp av HA säkra terrängen strax Öster om flyglägret
2. Säkra den Syd-Östra delen av flyglägret

HA
1. Med hjälp av GA säkra terrängen strax Öster om flyglägret
2. Säkra den Nord-Östra delen av flyglägret


Stående order (samtliga):
Vid OBJ Sandåkern är civilisterna det viktigaste. Allt annat är sekundärt.


Fienden:
Vi vet att fienden har kraftigt befäst området inom vårt A.O. De har samma resurser som en reguljär armé och förväntas vara välutrustade med såväl AA som AT vapen.

Det har rapporterats in att det rör sig fientligt pansar på den norra delarna utav ön.
 
Fienden har lyckats erövra ett okänt antal NATO resurser som eventuellt kommer nyttjas mot oss. Det rör sig om jetplan såsom A-10D, F/A-181 och M2A3:s.


Civila:
Det har inkommit rapporter om att en större mängd civila tagits till fånga och hålls i närheten av obj Sandviken.

Förutom de tillfångatagna civila ska det inte befinna sig några civila inom vårt A.O. Övriga skall enligt rapport redan flytt norrut eller väst till de egen kontrollerade områdena.


Terrängen:
Terrängen är kuperad med stora delar öppna områden med begränsat med skydd. Skyl i form av mindre buskar/träd finns. Mindre/medelstora skogsområden finns men är relativt glesa.


Minor:
Minfält finns och skall undvikas helt.


Understöd:
x1 Granatkastare
x1 AH-64D Apache


Plutons ÅSA:
Samtliga UFA:n.


Insatsregler: 
Bekämpa bekräftade fiender.


Ledning:
AS tar ledningen. Vid problem tar FA befället.

Reed Anderson

 • Fänrik
 • *
 • Posts: 26
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #7 on: 4 March 2018 kl. 17:52:32 »
Begrep:

Skv - Skyttevärn

Ksp-Värn - Kullsprutevärn

O-Värn - Observationsvärn 

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 54
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #8 on: 5 March 2018 kl. 19:07:54 »
Debrief
Kompaniet mötte som förväntat hårt motstånd främst på OBJ Skacksand där Bravo Sierra fick anpassa anfallsplanen efter terrängen. Här led Bravo Sierra tunga förluster.

Under tiden säkrade Alpha Sierra OBJ Sandviken och kunde tyvärr där konstatera att de civila fångarna avrättats och hastigt placerats i en massgrav nordväst om objektivet.

Därefter kraftsamlade kompaniet sina resurser och började säkringen av OBJ Sandjö. Där möttes kompaniet av såväl pansartrupper som stridsflyg och helikoptrar. Men det var inget som Sierra Lima inte kunde hantera.

När väl fienden var utslagen på OBJ Sandsjö fortsatte framryckningen mot OBJ Betnesand. Här hittades övergivna helikopterplatser men även en mobilt HQ där två stycken fångar togs om hand. Det visade sig vara Major Raul Vincent och hans sekond Kapten Paul Smithers.

Efter säkringen av OBJ Betnesand påbörjade kompaniet sitt avancemang mot OBJ Sandåkern.
Tyvärr hade fienden fått tillräckligt med tid för att flyga in stora förstärkningar och objektivet kunde varken tas eller säkras.


”Frihetsarmén” har lyckats förstärka sin position på OBJ Sandåkern och även tryckt tillbaka regimens huvudstyrka från södra Lackistan.

De civila styrkorna väst på halvön har centrerats kring de stora Bauxitverken och området de kan kontrollera har minskats avsevärt efter de stora förlusterna de led vid OBJ Sandviken.

Sierra Lima har blivit avlöst av tyska NATO förband som har upprättat en frontlinje mot ”Frihetsarmén”. Tyvärr hann aldrig Sierra Lima upprätta en framskjuten F.O.B så tyskarna har tvingats använda S.M.S Regenstern för deras offensiv.
Sierra Lima har därefter flyttats i bakre läge i väntan på beslut om nästa offensiv.


HaTaN tackar samtliga som var med och hjälpte mig att göra OP Firestar möjlig, såväl spelare som uppdragsmakare.
Special thanks till Nabel och Viktor
To be continued...

« Last Edit: 5 March 2018 kl. 19:09:37 by HaTaN »

Hoffa

 • Menig 1kl.4
 • *
 • Posts: 193
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #9 on: 5 March 2018 kl. 20:11:16 »
FANTASTISKT MED EN SÅDAN DEBRIEF!!! I LOVE IT! :-*

Kalle

 • SSG: Ledning
 • Posts: 2156
 • Os frontale
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #10 on: 6 March 2018 kl. 09:37:23 »
Kul uppdrag HaTaN! :) Mycket imponerad av din brief/debrief!
Det är Arma vi spelar och vi spelar med fordon... -Enfisk 2017

HaTaN

 • Överfurir
 • *
 • Posts: 54
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #11 on: 6 March 2018 kl. 21:20:44 »
Tack så mycket, kul att höra =D

sigma

 • Vice Korpral[E]
 • *
 • Posts: 93
Re: Operation Firestar (Av HaTaN)
« Reply #12 on: 7 March 2018 kl. 16:08:00 »
Ja, från mitt perspektiv i VL var det vissa moment som överrumplade mig rätt gött. Bra jobbat Hatan!

 

* Välkommen till SSG

Vill du söka till SSG?
Swedish Strategic Group (SSG) är en taktiskt ARMA-klan med fokus på seriöst spel i en vuxen miljö.

Klanens storlek varierar men snittar på ca 50-60 medlemmar vid varje spel. Vi spelar på svenska och har en tydlig struktur.

Det är spel i princip varje söndag och vi bygger våra egna uppdrag! Detta betyder att vi får unika uppdag efter våra egna önskemål. 
[ Klicka här ]

för att komma till ansökan.

OBS! Du måste ha en fungerande epost-adress.

Spelaranmälan

Antal anmälda spelare för kommande event.* Senaste foruminlägg

topic WW2 TvT: Battle of Hakamäki - 181209
[SSG: Operationer]
Mekonium
9 December 2018 kl. 13:10:01
topic ArmA3 Bilder från Operationer
[SSG: Foton]
Murkelost
2 December 2018 kl. 22:13:57
topic Operation: Tanjung Bay
[SSG: Operationer]
Enfisk
1 December 2018 kl. 14:40:09
topic Operation Invictus
[SSG: Operationer]
Kalle
25 November 2018 kl. 13:55:01
topic Operation Trident
[SSG: Operationer]
Murkelost
18 November 2018 kl. 00:50:59

Le Kalender

December 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 [12] 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

No calendar events were found.

* Online

 • Dot Guests: 14
 • Dot Hidden: 0
 • Dot Users: 1
 • Dot Users Online: